Міжнародне співробітництво кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Міжнародна діяльність кафедри фінансів і банківської справи здійснюється у відповідності до Стратегії розвитку університету по таких основних напрямах: наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями, участь у міжнародних конференціях, співпраця з міжнародними грантоутворюючими організаціями, публікації наукових робіт у зарубіжних виданнях, підготовка методичного забезпечення та викладання дисциплін для іноземних студентів, підготовка фахівців для зарубіжних країн (навчальна сфера), міжуніверситетське співробітництво та міжнародна науково-технічна діяльність.

Розвиток міжнародних спільних освітніх програм, зокрема програм «подвійного» диплому, є одним з пріоритетних напрямів діяльності кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Діють спільні програми «подвійного» диплому з такими університетами:

Білостоцьким технологічним університетом (Білосток, Польща);

Університетом прикладних наук м. Любек (Любек, Німеччина);

Університетом Гринвічу (Лондон, Великобританія).

 

В рамках цих програм 4 студенти кафедри фінансів і банківської справи (Дикань Ростислав Валерійович, Деркаченко Аліна, Штанько Альбіна та Кузьменко Євгеній) у 2017 році були направлені на навчання до Білостоцького технологічного університету.

В рамках програми академічної мобільності (у відповідності до угод) KA Erasmus+ International Credit Mobility на базі Білостоцького технологічний університету у квітні 2017 року прошла підвищення кваліфікації та проходження навчального стажування для науково-педагогічних працівників доцент Юлія Худолій.

У сфері співпраці на міжнародному рівні активна робота проводиться ректором університету д.е.н., професором кафедри Онищенком В.О. і проректором з наукової та міжнародної роботи, к.е.н., доцентом кафедри Сівіцькою С.П. Це, зокрема, робочі візити до Великобританії з метою вивчення досвіду провідного університету світу University of Oxford, університету Гринвічу, старшої школи Gainesville High School Коледжу Санта Фе штату Флорида, США; участь у конференціях, виставках, форумах, що проходять на базі провідних університетів Великобританії, Азербайджану, США, країн ЄС, КНР.

К.е.н., доцент кафедри Крекотень І.М. здійснила робочу поїздку до Вроцлавської Політехніки, бізнес-школи Університету Гринвічу (Лондон).

Кафедра фінансів і банківської справи активно співпрацює з Університетом прикладних наук у м. Бранденбург (Німеччина), Варненським вільним університетом ім. Чернорізца Храбра, Азербайджанським державним архітектурно-будівельним університетом, Вищою школою управління та адміністрування в Ополе (Польща), Вроцловською політехнікою та ін.

В рамках цих зв’язків науково-педагогічні працівники кафедри безпосередньо беруть участь у роботах міжнародних конференцій, круглих столах, літніх школах, зарубіжних стажуваннях, наукових публікаціях.

4 квітня 2018 року викладачі кафедри фінансів і банківської справи к.е.н., доцент Глушко А.Д. та к.е.н., доцент Свистун Л.А. взяли участь у роботі VII Міжнародної наукової конференції «Problems and prospects of territories’ socio-economic development», що проходила на базі Вищої школи управління та адміністрування в Ополе (Польща).

Доцент Скриль В.В. у вересні 2018 року пройшла стажування на базі Варненського вільного університету ім. Чернорізца Храбра, взяла участь у роботі ІІІ Міжнародного науково-практичного форуму «Інновації в науці: виклики сучасності» та літній школі international summer school «Managing projects which improve the world».

В січні 2019 року к.е.н., доцент Свистун Л.А. та ст. викладач Штепенко К.П. пройшли міжнародне стажування на базі Institute for Comptitive Intelligence (ICI, Germany).

Науково-педагогічні працівники кафедри фінансів і банківської справи активно просувають свої наукові здобутки у світовий освітній простір. Постійно зростає кількість наукових публікацій.

Професор кафедри фінансів і банківської справи Ліана Птащенко опублікувала монографію в країні ЄС «Problems of economic convergence of Ukraine to the European Union», LAP Lambert Academik Publishing, Riga, Latvia, European Union. Крім того, у 2018 році вона та доценти кафедри Людмила Свистун і Віталія Скриль стали співавторами видання колективної монографії «ASSOCIATION AGREEMENT: FROM PARTNERSHIP TO COOPERATION», Published by Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Ontario, що видана англійською мовою.

Колективна монографія присвячена актуальним питанням щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та державами-членами Європейського Союзу. Зокрема, монографія розглядає теоретичні та практичні аспекти різних сфер спільної діяльності, як зобов'язання щодо економічного розвитку в Україні.

Кафедра фінансів і банківської справи залучає в навчальний процес закордонних фахівців. Щороку Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка відвідує делегація з Німеччини, організацією зустрічі якої активно займається кафедра фінансів і банківської справи. Почесний професор університету Гюнтер Штоль та банкір-практик Уве Шраг проводять лекції для студентів Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту з актуальних тем, зокрема: «Особливості функціонування банківської системи Німеччини»; «Німецькі програми іпотечного кредитування»; «Оцінка надійності позичальників – фізичних осіб на придбання житла та будівельних компаній на здійснення будівництва з використанням рейтингових оцінок»; «Управління житловим фондом в Німеччині»; «Енергоефективність в житловому будівництві».

У 2018 р. кафедра фінансів і банківської справи виступила співучасником І Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2018», яка відбулася 24-25 травня 2018 року на базі Азербайджанського архітектурно-будівельного університету у м. Баку, Азербайджан.

Науковці кафедри здійснюють співробітництво з грантоутворюючими організаціями.

З 2016 року викладачі кафедри займаються розробленням та реалізацією власних грантових програм і проектів. Так, у 2018 році кафедра взяла участь у поданні двох заявок:

  1. Erasmus+Jean Monnet Module «Increasing the energy efficiency of housing in Ukraine: the implementation of the European experience» (Худолій Ю.С., Свистун Л.А., Крекотень І.М., Завора Т.М.).
  2. Erasmus+Jean Monnet Module «The challenges of energy efficiency: cooperation of Ukraine with the EU» (Чичуліна К.В., Скриль В.В., Биба В.В., Міняйленко І.В.).

К.е.н., доцент Свистун Л.А. приймає участь у виконанні міжнародного проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», що здійснюється Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen arbeit (GIZ) GmbH.

Викладачі кафедри фінансів і банківської справи є членами редакційних колегій наукових видань закордоном.

Представник від ПолтНТУ (ПІБ) Назва закордонного видання / країна
Онищенко В.О., проф. Economics and Management / Польща
Онищенко В.О., проф. Przegląd Nauk Stosowanych/ Польща
Птащенко Л.О., проф. International Journal of Innovative Technologies in Economy (IJITE) / Польща
Птащенко Л.О., проф. Black sea scientific journal of academic research / Georgia

З метою забезпечення підготовки іноземних студентів готуються комплекси дисциплін кафедри англійською мовою.