Науково-дослідницька робота кафедри прикладної екології та природокористування

Основними напрямами науково-практичної діяльності викладачів кафедри «Прикладної екології та природокористування» є:

 1. підготовка та видання випусків «Екологічної бібліотеки Полтавщини»;
 2. розроблення програмних документів у сфері охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів і екологічної безпеки на регіональному та міському рівнях;
 3. виконання проектно-конструкторських та комп’ютерно-розрахункових робіт у галузі охорони атмосферного повітря;
 4. створення інформаційно-моніторингової бази даних щодо стану довкілля в межах районів та міст області;
 5. розроблення механізмів системи регіонального екологічного управління та співпраця з державними органами щодо їх удосконалення;
 6. сучасний стан та перспективи реконструкції й відновлення міського дендропарку м. Полтава;
 7. проведення громадських екологічних експертиз проектних і програмних рішень на міському та регіональному рівнях.
 8. проведення науково-дослідних робіт і досліджень за окремими напрямами:
  • стан та оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря на території районів і головних міст Полтавської області;
  • стан та проблеми поводження з відходами на Полтавщині;
  • еколого-аудиторське оцінювання стану територій звалищ і полігонів відходів;
  • аналіз стану поверхневих водних об’єктів та ефективності системи водокористування в Полтавській області;
  • оцінка якості та рівня захищеності підземних вод на території Полтавської області;
  • стан та охорона земельних ресурсів, оцінювання агроекологічного потенціалу земель Полтавщини;
  • оцінка техногенного навантаження на територію Полтавської області та інших регіонів України;
  • стан епідеміологічної і демографічної ситуації, оцінювання динаміки зміни рівня здоров’я населення Полтавської області та його зв’язок з екологічними факторами;
  • еколого-економічні аспекти формування та використання коштів фондів охорони навколишнього середовища;
  • стан та формування екологічної мережі в межах території Полтавської області;
  • дослідження стану природних об’єктів заповідного фонду;
  • дослідження антропогенного впливу на навколишнє природне середовище;
  • історія природоохоронної діяльності на Полтавщині;
 9. участь у створенні та поточна робота у складі наступних громадських організацій:
  • Екологічної ради Полтавщини;
  • Полтавського відділення Орхуського центру в Україні;
  • Агроекологічного інформаційно-консультативного центру Полтавщини;
  • Всеукраїнської екологічної ліги (ВЕЛ);
  • міського осередку ВЕЛ м. Полтава;
  • молодіжної організації ВЕЛ “Екологічні ініціативи”;
  • громадської організації «Зелений світ».

За 18 років діяльності колективом кафедри підготовлено й видано понад 400 наукових та навчально-методичних праць.

Одним з головних результатів науково-видавничої діяльності кафедри є розробка й видання «Екологічної бібліотеки Полтавщини», яка складається з серії випусків інформаційно-аналітичного, наукового та навчального спрямування і є унікальним інформаційно-просвітительським проектом в рамках України. На даний час в рамках «Екологічної бібліотеки Полтавщини» видано 15 випусків.

Участь колективу кафедри прикладної екології та природокористування у проведеннi НДР:

 • Регіональна цільова програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017 -2021 роки.
 • Регіональна цільова комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами на основі розробленої Субрегіональної стратегії поводження з твердими побутовими відходами для Полтавської області на 2017-2020рр.
 • Обстеження Полтавського міського парку культури та відпочинку «Перемога» за адресою: 36011, м.Полтава, проспект Першотравневий, 20.
 • Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012 – 2015 рр. (01.06.2011 – 01.03.2012 рр.)
 • Європейський проект Міжнародного фонду «Відродження» та фонду Східна Європа «Впровадження системи заходів, стимулюючих активність місцевої громади, в сфері поводження з відходами на прикладі м. Лубен» (01.06.2011 р. — 31.05.2012 р.)
 • Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та оздоровлення басейну р. Дніпро до 2021 р. (01.04.2013- 25.12.2013 р.)
 • Розробка комплексної програми збалансованого розвитку раціонального управління твердими побутовими відходами в аграрному секторі на прикладі Микільської сільської ради Полтавського району Полтавської області (10.01.2014 р. – 31.03.2014 р.)

Впровадження результатiв НДР кафедри прикладної екології та природокористування

у виробництво та навчальний процес:

 • Галузевий стандарт вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)», 2012р., використано у навчальному процесі при викладанні дисциплін студентам зі спеціальності 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)»
 • Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2012 – 2015 рр., 2012 р., використано у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Регіональна екологія», «Екологічна безпека», «Техноекологія» напрямку 6.010406 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та підготовки магістрів.
 • Розробка схеми санітарної очистки міста Лубни, 2012р., використано у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Утилізація та рекуперація відходів», «Урбоекологія» напрямку 6.010406 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та підготовки магістрів.
 • Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та оздоровлення басейну р. Дніпро до 2021 р., 2013 р., використано у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Раціональне використання природних ресурсів», «Екологічна безпека», «Регіональна екологія» напрямку 6.010406 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та підготовки магістрів.
 • Розробка комплексної програми збалансованого розвитку раціонального управління твердими побутовими відходами в аграрному секторі на прикладі Микільської сільської ради Полтавського району Полтавської області, 2014 р., використано у навчальному процесі при викладанні дисциплін «Утилізація та рекуперація відходів», «Урбоекологія» напрямку 6.010406 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Наукова робота студентiв

Цікавою й важливою сторінкою студентського життя є наукова діяльність, що дозволяє в колективі з іншими студентами або індивідуально під керівництвом викладача, поглиблювати свою екологічну освіту в індивідуально обраному актуальному науково-практичному напряму.

Викладачі кафедри активно залучають студентів, починаючи вже з 2 курсу до науково-практичної діяльності. Тому студенти-екологи наприкінці свого навчання одержують не лише диплом фахівця, а й дипломи, сертифікати про реалізацію й визнання результатів свої наукових досліджень. Найбільш вагомі досягнення студентів у 2016 році:

 1. Волик О. ст. 5 СЕ (керівник доц. Ілляш О.Е.) – ІІ місце ІІ турі студентських наукових робіт (м. Одеса)
 2. Волик О. ст. 5СЕ (керівник проф. Голік Ю.С., доц. Бредун В.І.) – ІІ місце у ІІ турі олімпіади з екології (м. Кременчук)

Для більш ефективної практичної реалізації наукових робіт студентів-екологів кафедра «Прикладної екології та природокористування» заключила угоди щодо створення філій кафедри з наступними організаціями:

 1. ПАТ «Науково-дослідницьким інститутом Емальхіммаш і НТ КОЛАН» (м.Полтава).
 2. Науково-технічний центр Полтавського відділення Інженерної академії України (м. Полтава).

Основні наукові публікації викладачів кафедри

Управління твердими побутовими відходами в умовах реформування місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва: Навчально-практичний посібник / За заг. редакцією Толкованова В.В., Ілляш О.Е., Журавля Т.В., Голіка Ю.С. _Київ, 2018. — 393 с. ISBN 978-617-7419-05-0

Yu. Golik, Advancement of master’s professional development program established for environmental engineers / Yu. Golik , O. Illiash // Науковий вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал №4 (148) 2015. – Дніпропетровськ, 2015. – С.152-156.

(Scopus, Index Copernicus Journal Master List, тематична база Compendex у складі Engineering Village , EBSCOhost і ProQuest, каталогів періодичних видань Ulrichsweb Global Serials Directory та ResearchBib)