Навчальний курс 184БВБ9.1 Монтаж та експлуатація бурового обладнання

Предмет та структура дисципліни, звітності. Вишкомонтажні цехи. Організаційна структура вишкомонтажного цеху. Основні задачі та функції вишкомонтажних цехів. Склад вишко монтажних бригад. Фундаменти: призначення і вимоги, типи, основні положення з розрахунку. Основи бурових установок: призначення, конструктивно-технологічні варіанти виконання, їх зв’язок з монтажно-транспортною схемою установки. Технічні показники, методи їх визначення і вибору основ.

Комплекс робіт із спорудження свердловини. Підготовка будівельного майданчика і траси для транспортування блоків бурової установки. Розміщення матеріалів і обладнання на будівельному майданчику. Агрегатний метод монтажу. Метод монтажу малими блоками. Крупноблоковий метод монтажу. Модульний метод монтажу. Технологічна послідовність монтажу-демонтажу бурового обладнання.

Види транспортних засобів. Транспортування обладнання ваговозами. Основні види і способи виконання такелажних робіт. Види стропів і способи стропування (чалки) вантажів. Вантажопідйомні механізми і пристосування.

Вузли і агрегати талевих систем: кронблоки, талеві блоки, гакоблоки, пристрої кріплення талевого каната. Монтаж, експлуатація, контроль технічного стану і обслуговування талевої системи. Талеві канати: конструкції, технології виготовлення, показники та властивості. Засади вибору та програми економічного безпечного відпрацювання талевих канатів.

Споруди в складі комплектних бурових установок. Призначення, виконувані функції, умови експлуатації, експлуатаційні вимоги, класифікація за призначенням. Транспортування, монтаж, експлуатація і випробування бурових вишок. Способи збирання вишок баштового типу. Підйомники бурових вишок. Технологічний процес монтажу вишок баштового типу. Центрування бурових вишок баштового типу. Монтаж привишкових споруд. Механізми підйому щоглових вишок. Монтаж щоглових вишок. Кріплення бурових вишок відтяжками.

Бурові лебідки: призначення, виконувані функції, умови експлуатації, експлуатаційні вимоги. Монтаж, експлуатація і технічне обслуговування бурових лебідок. Гальмівні пристрої бурових лебідок: класифікація, властивості застосовність. Головне механічне гальмо бурової лебідки: умови експлуатації, експлуатаційні вимоги, властивості, варіанти конструктивного виконання. Допоміжні гальмівні пристрої: умови експлуатації і необхідні властивості, монтаж, експлуатація, регулювання та обслуговування. Ротори бурових установок: призначення, виконувані функції, умови експлуатації. Комплектація роторів, їх монтаж, експлуатація і обслуговування, напрямки вдосконалення.

Головний і допоміжний приводи бурової установки: призначення, виконувані функції, експлуатаційні умови та вимоги до властивостей. Аналіз енергоспоживання при виконанні основних технологічних процесів проводки свердловини. Методика визначення технічних показників і вибору головного привода. Монтаж, експлуатація і обслуговування. Передачі багаторядними роликовими ланцюгами, клинопасові передачі, фрикційні пневматичні муфти: технічні показники, їх стандартизація, засади проектування, раціональна експлуатація, обслуговування.

Підготовка обладнання бурової установки до пуску та опробування. Склад приймальної комісії. Здавання бурової установки в експлуатацію.

Четвертий рік, весна, 4 кредити, залік

Перелік дисциплін, які є передумовою вивчення курсу:

 • 184БОК14 Прикладна механіка та опір матеріалів
 • 184БОК16 Термодинаміка, теплопередача і ТСУ
 • 184БОК17 Основи електрифікації
 • 184БОК22 Матеріалознавство
 • 184БОК21 Гідравліка,
 • 184БОК25 Технологія буріння свердловин.
 • 184БОК26 Машини та обладнання для буріння свердловин

Перелік дисциплін, для яких курс є передумовою:

 • Виконання кваліфікаційної роботи

Тема 1. Вишкомонтажні цехи, їх склад, задачі і функції.

Предмет та структура дисципліни, звітності. Вишкомонтажні цехи. Організаційна структура вишкомонтажного цеху. Основні задачі та функції вишкомонтажних цехів. Склад вишко монтажних бригад. Фундаменти: призначення і вимоги, типи, основні положення з розрахунку. Основи бурових установок: призначення, конструктивно-технологічні варіанти виконання, їх зв’язок з монтажно-транспортною схемою установки. Технічні показники, методи їх визначення і вибору основ.

Тема 2. Способи спорудження бурових установок.

Комплекс робіт із спорудження свердловини. Підготовка будівельного майданчика і траси для транспортування блоків бурової установки. Розміщення матеріалів і обладнання на будівельному майданчику. Агрегатний метод монтажу. Метод монтажу малими блоками. Крупноблоковий метод монтажу. Модульний метод монтажу. Технологічна послідовність монтажу-демонтажу бурового обладнання.

Тема 3. Транспортування бурових вишок і блоків обладнання.

Види транспортних засобів. Транспортування обладнання ваговозами. Основні види і способи виконання такелажних робіт. Види стропів і способи стропування (чалки) вантажів. Вантажопідйомні механізми і пристосування.

Тема 4. Монтаж та експлуатація обладнання талевої системи.

Вузли і агрегати талевих систем: кронблоки, талеві блоки, гакоблоки, пристрої кріплення талевого каната. Монтаж, експлуатація, контроль технічного стану і обслуговування талевої системи. Талеві канати: конструкції, технології виготовлення, показники та властивості. Засади вибору та програми економічного безпечного відпрацювання талевих канатів.

Тема 5. Монтаж та експлуатація бурових вишок.

Споруди в складі комплектних бурових установок. Призначення, виконувані функції, умови експлуатації, експлуатаційні вимоги, класифікація за призначенням. Транспортування, монтаж, експлуатація і випробування бурових вишок. Способи збирання вишок баштового типу. Підйомники бурових вишок. Технологічний процес монтажу вишок баштового типу. Центрування бурових вишок баштового типу. Монтаж привишкових споруд. Механізми підйому щоглових вишок. Монтаж щоглових вишок. Кріплення бурових вишок відтяжками.

Тема 6. Монтаж та експлуатація бурових лебідок і роторів.

Бурові лебідки: призначення, виконувані функції, умови експлуатації, експлуатаційні вимоги. Монтаж, експлуатація і технічне обслуговування бурових лебідок. Гальмівні пристрої бурових лебідок: класифікація, властивості застосовність. Головне механічне гальмо бурової лебідки: умови експлуатації, експлуатаційні вимоги, властивості, варіанти конструктивного виконання. Допоміжні гальмівні пристрої: умови експлуатації і необхідні властивості, монтаж, експлуатація, регулювання та обслуговування. Ротори бурових установок: призначення, виконувані функції, умови експлуатації. Комплектація роторів, їх монтаж, експлуатація і обслуговування, напрямки вдосконалення.

Тема 7. Монтаж та експлуатація силових приводів бурових установок.

Головний і допоміжний приводи бурової установки: призначення, виконувані функції, експлуатаційні умови та вимоги до властивостей. Аналіз енергоспоживання при виконанні основних технологічних процесів проводки свердловини. Методика визначення технічних показників і вибору головного привода. Монтаж, експлуатація і обслуговування. Передачі багаторядними роликовими ланцюгами, клинопасові передачі, фрикційні пневматичні муфти: технічні показники, їх стандартизація, засади проектування, раціональна експлуатація, обслуговування.

Тема 8. Здавання в експлуатацію бурової установки після монтажу.

Підготовка обладнання бурової установки до пуску та опробування. Склад приймальної комісії. Здавання бурової установки в експлуатацію.

Практичне заняття № 1. Розрахунок фундаментів.

Практичне заняття № 2,3. Транспортування бурового обладнання.

Практичне заняття № 4,5. Розрахунок необхідної кількості тракторів для транспортування бурових веж і обладнання.

Практичне заняття № 6,7. Вибір тягових стальних канатів.

Практичне заняття № 8,9. Визначення діаметра відтяжки для закріплення бурової вишки.

Практичне заняття № 10,11. Відтяжка бурової вишки на заглиблений та наземний якорі.

Практичне заняття № 12,13. Трубопроводи бурової установки.

Базова

 1. Лях М.М., Савик В.М. Навчальний посібник із дисципліни «Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин» для студентів спеціальності «Обладнання нафтових і газових промислів» усіх форм навчання. Частина 1 – Бурові споруди, їх монтаж та експлуатація. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 105 с.
 2. Савик В.М., Предчук І.П. Конспект лекцій із дисципліни «Монтаж машин та обладнання для буріння свердловин» для студентів спеціальності «Обладнання нафтових і газових промислів» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 111 с.
 3. Вирста Я.Я. Конспект лекцій із дисципліни «Монтаж машин та обладнання для видобутку нафти і газу» для студентів спеціальності «Обладнання нафтових і газових промислів» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 103 с.
 4. Савик В.М., Молчанов П.О. Підйомні комплекси бурових установок / Навчальний посібник / Полтава: ПолтНТУ-2016. 204 с.

Допоміжна

 1. Денисов П.Г. Сооружение буровых. – М.: Недра, 1989. – 397 с.
 2. Раабен А.А., Шевалдин П.В., Максутов Н.Х. Ремонт и монтаж бурового и нефтепромыслового оборудования. – М.: Недра, 1989. – 383 с.
 3. Бухаленко Е.И., Абдуллаев Ю.Г. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования. – М.: Недра, 1984. – 254 с.

Координатор Syllabus