Освітня програма «Дошкільна освіта»

Освітня програма «Дошкільна освіта»

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Освітня програма

Дошкільна освіта

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова та література
  • Історія України
  • Математика, фізика, англійська мова, біологія, географія, хімія (за вибором)

Вартість навчання

  • Денна: 6250 грн. за семестр
 

Короткий опис програми

Основною метою освітньої програми є підготовка фахівців з дошкільної освіти до розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку в закладах системи освіти державного і недержавного підпорядкування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов із застосовуванням теорії і методики дошкільної освіти.

Об’єкти вивчення та діяльності: виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи, формування в них уявлень, навичок, якостей, необхідних для навчання в школі, цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Акцент ставиться на формуванні фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, який володіє компетентностями, достатніми для продукування ідей, розв’язання комплексних проблем професійної діяльності.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародна академічна мобільність для ЗВО забезпечується співпрацею з європейськими університетами задля організації взаємного обміну учасниками освітнього процесу за проєктами з міжнародної мобільності.

Основні дисципліни фахової підготовки

Дошкільна педагогіка; Психологія дитяча; Психологія дитячої творчості; Дошкільна лінгводидактика; Основи природознавства з методикою; Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку; Дошкільна етнопедагогіка з методикою проведення занять з народознавства; Управління в системі дошкільної освіти; Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва; Теорія і методика музичного виховання; Теорія та методика соціалізації дітей дошкільного віку; Психолого-педагогічні засади раннього дитинства; Естетотерапевтичні методи виховання дітей дошкільного віку; Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті.

Посади, які можуть обіймати випускники

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» випускник може займати первинні посади: Фахівець з дошкільного виховання, Вихователь.

Установи-партнери

Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№63 «Казка» Полтавської міської ради Полтавської області; Михайлівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Івушка» Машівської районної ради Машівського району Полтавської області; Громадська організація Навчально-реабілітаційний центр «Соняшник».

Додаткова інформація

Інформація про випускову кафедру

Освітня програма бакалавра

Моніторинг якості освіти

Аналіз опитування ФД _ Дошкільна освіта

Контактна інформація

Е-mail кафедри психології та педагогіки : kafpsyped@gmail.com

Сторінка кафедри психології та педагогіки у facebook

Instagram

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: