Освітня програма «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)»

Освітня програма «Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)»

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 «Середня освіта», спеціалізація 014.021 «Англійська мова і література»

Освітня програма

Середня освіта (англійська мова і друга іноземна мова)

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Історія України / Математика / Біологія / Географія / Фізика / Хімія

Вартість навчання

 • Денна: 6500 грн. за семестр
 

Короткий опис програми

Мета програми – підготовка висококваліфікованих фахівців здатних формувати іншомовну комунікативну компетентність учнів та студентів закладів середньої та вищої освіти, фахової передвищої освіти, забезпечувати їхнє виховання та розвиток; забезпечення належного рівня підготовки для продовження навчання з метою отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується викладанням дисциплін висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками; розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та освітній сферах; залученням носіїв мови, зокрема, англійської, німецької та польської, до освітнього процесу; наявністю спеціалізованих кабінетів та комп’ютерних лабораторій.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Програма академічної мобільності ЄС Erasmus+, програма для проведення досліджень в США Fulbright Research and Development Program, міжнародна програма студентського обміну The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), Національна агенція академічних обмінів NAWA (Республіка Польща), програма на здобуття стипендій уряду китайської Народної Республіки для українців. Перелік грантових та стипендіальних програм та програм академічного обміну постійно оновлюється.

Можливість проходити виробничу (викладацьку) практику в Міжнародних мовних центрах міста та області.

Основні дисципліни фахової підготовки

Практика усного та писемного мовлення (англійська мова); Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) ; Практика усного та писемного мовлення (польська мова) ; Практична граматика (англійська мова); Практична граматика (німецька мова); Практична граматика (польська мова); Теоретичний курс іноземної (англійської) мови (фонетика, лексикологія,граматика, стилістика); Теоретичний курс іноземної (німецької) мови (фонетика, лексикологія,граматика, стилістика); Теоретичний курс іноземної (польської) мови (фонетика, лексикологія,граматика, стилістика); Методика навчання іноземної мови ; Інформаційні системи і технології ; Історія зарубіжної літератури; Лінгвокраїнознавство (англійська мова); Лінгвокраїнознавство (німецька мова); Лінгвокраїнознавство (польська мова); Історія англійської мови; Актуальні проблеми сучасної лінгвістики; Основи теорії мовної комунікації; Третя іноземна мова; Навчальна (мовна, педагогічна) практика; Педагогічна (виробнича)практика; Переддипломна практика

Посади, які можуть обіймати випускники

 • учитель та викладач англійської мови;
 • учитель та викладач німецької мови;
 • учитель та викладач польської мови;
 • методист;
 • науковий консультант у галузі нематеріального виробництва (освіта, культура, мистецтво); 
 • асистент вчителя;
 • викладач-стажист;
 • педагог професійного навчання;
 • культорганізатор дитячих позашкільних закладів.

Установи-партнери

Британська Рада в Україні (Великобританія), Корпус миру (США), Ґете-Інститут (Німеччина), Природничо-гуманітарний університет м. Седльце (Республіка Польща), Національна агенція академічних обмінів NAWA (Республіка Польща), Центр вивчення іноземних мов «Статус» (м. Полтава).

Додаткова інформація

https://nupp.edu.ua/page/gumanitarniy-fakultet.html

https://www.facebook.com/inoz.fil/

Телефон: (099) 959 60 00

E-mail: kafedra_pntu@ukr.net

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: