Освітня програма «Практична психологія»

Освітня програма «Практична психологія»

Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність

053 Психологія

Освітня програма

Практична психологія

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Фізика, англійська мова, біологія, географія, хімія, історія України (за вибором)

Вартість навчання

  • Денна: 11100 грн. за семестр
 

Короткий опис програми

Основною метою освітньої діяльності Університету за спеціальністю «Практична психологія» є підготовка фахівців з психології, що володіють компетентностями, достатніми для продукування ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності практичного психолога. Підготовка фахівця спрямована на формування готовності до здійснення професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, відповідно до етичних норм роботи психолога та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення задач діяльності практичного психолога в галузі соціальних та поведінкових наук на відповідних посадах.

Фахівці, які закінчили цю спеціальність можуть: здійснювати психодіагностичну, психокорекційну роботу з різними категоріями громадян, надавати консультативні послуги фізичним особам, установам та організаціям, забезпечувати психологічний супровід осіб у екстремальних та кризових ситуаціях, організовувати професійний відбір, діагностику та рекрутинг робочої сили (HR-менеджер), проводити психологічну експертизу в прикладних сферах діяльності, оптимізовувати психологічний клімат в колективах.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародна академічна мобільність для ЗВО забезпечується співпрацею з європейськими університетами задля організації взаємного обміну учасниками освітнього процесу за проєктами з міжнародної мобільності.

Основні дисципліни фахової підготовки

Психологія творчості; Психологія міжособистісної взаємодії; Психологія розвитку особистості; Психологічне консультування; Психологічна корекція; Соціальна психологія; Педагогічна психологія; Експериментальна психологія; Інноваційні технології в психології; Психотерапія; Психологія розвитку творчих компетентностей особистості; Психологія обдарованої дитини; Корекційно-розвивальна робота практичного психолога.

Посади, які можуть обіймати випускники

Агенти із зайнятості й трудових контрактів; Адміністративний помічник; Інспектор з кадрів; Організатор з персоналу; Фахівець з найму робочої сили; Помічники керівників підприємств, установ та організацій; Фахівець з вирішення конфліктів; Вихователь гуртожитку; Вихователь професійно-технічного навчального закладу; Вожатий; Лаборант (освіта); Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо).

Установи-партнери

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Диканської районної ради Полтавської області.

Благодійна організація «Вихід - є!» м. Полтава

Михайлівський опорний заклад загальної середньої освіти I - III ступенів Михайлівської сільської ради Машівського району Полтавської області.

Додаткова інформація

Інформація про випускову кафедру

Освітня програма бакалавра

Контактна інформація

Е-mail кафедри психології та педагогіки : kafpsyped@gmail.com

Сторінка кафедри психології та педагогіки у facebook

Instagram

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: