Освітня програма «Логістика»

Освітня програма «Логістика»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Логістика

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 11100 грн. за семестр

Короткий опис програми

Освітня програма «Логістика» спеціальності 073 «Менеджмент» формує системні знання та допомагає виробити у здобувачів вищої освіти розуміння концептуальних засад з логістики. Теорія та практика розвитку цього спрямування дозволяє отримати навички з організації логістичних процесів транспортування, складування, вантажопереробки товарної продукції, управління запасами, закупівлями і реалізацією продукції на ринку, виробничими операціями, а також управління процедурами замовлень і логістичним сервісом. Управлінські рішення у сфері логістики спрямовані на забезпечення ґрунтовного вивчення сучасного менеджменту логістичних бізнес-процесів; принципів функціонування управлінських систем; методів та прийомів аналітичної роботи; інструментарію прогнозування розвитку підприємств та організацій різних видів економічної діяльності та форм господарювання; забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання; формування стратегій розвитку підприємств в умовах міжнародних інтеграційних процесів.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College )(Гейнсвилл, США) тощо,

Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.

Програми Еразмус+:

  • міжнародної кредитної мобільності – короткострокові програми обміну: на навчання (3 - 12 міс.) та на практику (2 - 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.
  • академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо.
  • спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;
  • індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників.

Основні дисципліни фахової підготовки

Теорія організації. Менеджмент. Самоменеджмент. Адміністративний менеджмент. Операційний менеджмент. Організаційна культура в системі управління. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Управління персоналом. Маркетинг. Правознавство. Господарське право. Транспортне право. Облік і оподаткування. Фінанси, гроші і кредит. Логістика. Логістична інфраструктура. Управління ризиками в логістиці. Планування логістичної діяльності. Управління запасами. Логістичний контролінг. Управлінські рішення. Управління бізнес-процесами. Інформаційні системи та технології в логістиці. Проектний менеджмент. Управління інвестиційною діяльністю. Основи підприємницької діяльності та відкриття власної справи. Управління ефективними командами.

Посади, які можуть обіймати випускники

Бакалавр з логістики спеціальності 073 «Менеджмент» здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010) з організації логістичних процесів, зокрема у діяльності головних управлінь, відділів промислових та аграрних, підприємств, організацій та установ соціальної сфери. Він може займати посади керівника та помічника, головного адміністратора на комерційних підприємствах, менеджера з логістики, екоменеджера, енергоменеджера, комерційного директора, керівника (директора) малого підприємства, диспетчера виробництва; диспетчера служби перевезень; диспетчера з міжнародних перевезень; фахівця з інформаційних технологій в логістиці; технічного та торговельного представника; закупника, інших фахівців в галузі управління логістичними процесами; посередників з купівлі-продажу товарів та їх перевезення тощо.

Установи-партнери

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Полтави, Полтавський регіон, Україна); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання тощо.

Додаткова інформація

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 323 Ф

Відповідальні кафедри менеджменту і логістики за прийом абітурієнтів:

Христенко Олена Володимирівна, моб. тел. 0661698166

Болдирєва Людмила Миколаївна, моб. тел. 0502175118

E-mail: Kafedramil@ukr.net

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

Сторінка кафедри у facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: