Кафедра менеджменту і логістики

 

Кафедра менеджменту і логістики

Кафедра менеджменту і логістики була створена 25 вересня 2015 року, напередодні святкування 85-ї річниці діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, однак своїми витоками вона сягає другої половини ХХ ст., коли в Полтавському інженерно-будівельному інституті (сьогодні – ПолтНТУ) однією із провідних стала кафедра організації і економіки будівництва. Завдяки наполегливій праці її викладачів і науковців у 1967 р. на базі інституту було створено територіальну науково-дослідну лабораторію, в якій понад два десятиліття поспіль проводилися важливі наукові дослідження різноманітних проблем економіки будівництва, організації та управління ним на замовлення міністерств, науково-дослідних інститутів, будівельних та інших організацій.

У подальшому кафедра неодноразово змінювала свою назву, що було обумовлене вимогою часу:

вересень 1990 р. – кафедра організації і економіки будівництва,

січень 1996 р. – кафедра менеджменту,

липень 2001 р. – кафедра менеджменту і маркетингу,

серпень 2012 р. – кафедра менеджменту і адміністрування,

вересень 2015 р. – кафедра менеджменту і логістики.

Високий авторитет кафедри, завойований багатьма поколіннями науковців, постійно зміцнюється науковими здобутками талановитих студентів і професійними успіхами наших випускників, а комплексний підхід до якості освіти забезпечує високий рівень конкурентоспроможності майбутніх фахівців з менеджменту на ринку праці і належні умови для їх подальшого професійного зростання.