Освітня програма «Теплоенергетика»

Освітня програма «Теплоенергетика»

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Спеціальність

144 Теплоенергетика

Освітня програма

Теплоенергетика

Освітній ступінь

Магістр

Вступні іспити

 • Єдиний вступний іспит (ЄВІ)  за технологією ЗНО з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької, або іспанської)

Вартість навчання

 • Денна: 9500 грн. за семестр
  Дистанційна: 8500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Дана програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти поглибленими знаннями щодо: виробництва, розподілу та споживання теплової енергії; підвищення енергоефективності виробництва; визначення техніко-економічних показників; планування та проведення наукових досліджень з метою вдосконалення технологічних процесів в галузі теплоенергетики.

Головними результатами навчання є: обiзнанiсть щодо новiтнiх принципів та методів розробка енергозберігаючих заходів; застосовувати сучасні енергоефективні технології; прогнозувати, вивчати та розробляти теплові баланси підприємств, промислових зон, міст і селищ; проектувати теплогенеруючі та теплоутилізаційні установки; розробляти техніко-економічне обґрунтування проектів раціонального використання та утилізації теплових ресурсів; підвищувати екологічну безпеку.

Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується розвиненою співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій. Освіта за спеціальністю магістра теплоенергетика орієнтована на розвиток професійних та творчих здібностей студентів до розв’язання проблем у галузі електрична інженерія та здійснюється підготовка студентів на рівні, що забезпечить їм право продовжити навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Навчання на магістратурі за урядовою програмою Китайської Народної Республіки за спеціальністю «Теплопостачання, газопостачання, вентиляція та кондиціонування» у Північно-західному університеті Цзяотун;

Проходження стажування в рамках програми Еразмус+. 

Основні дисципліни фахової підготовки

Теплотехнічні дослідження та випробування теплотехнічних установок; Тепломасообмінні процеси і технології; Процеси і установки холодильної та криогенної техніки; Прикладні задачі енергозбереження; Теплові машини; Спецкурс з газопостачання; Спецкурс з теплопостачання і теплових мереж; Спецкурс опалення та промислова вентиляція; Спеціальні питання гідрогазодинаміки; Автоматизація енергетичних систем

Посади, які можуть обіймати випускники

Підготовлений магістр за ОПП «Теплоенергетика» за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. — К. 2010, може займати первинні посади:

 • 2145.2 — інженер-конструктор;
 • 2145.2 — інженер з комплектації устаткування;
 • 2149.1 — молодший науковий співробітник;
 • 2149.2 — інженер-дослідник;
 • 2149.2 — інженер з налагодження і випробувань;
 • 2149.2 — інженер з розрахунків та режимів;
 • 2149.2 — інженер із впровадження нової техніки й технології;
 • 2149.2 — конструктор (енергетика);
 • 2149.2 — консультант (енергетика).

Установи-партнери

Миргородське КП «Теплоенерго»; ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»; ТОВ «ДеБЮТ»; ДП «Герц Україна»; ТДВ «Диканський комбікормовий завод»; ПАТ «Фірма Полтавпиво»; Миргородський завод мінеральних вод; служби КП «Теплоенерго» м. Кременчук; ПАТ «ПТМЗ»; НВЦ Теплокомплект.

Додаткова інформація

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. Корпус Ф, к.121, 122, 123

Тел: (053)227-38-57

E-mail: fngp2015@ukr.net

Сторінка інституту: https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-nafti-i-gazu.html

Сторінка інституту у facebook: https://www.facebook.com/fngp.pntu/

Сторінка кафедри теплогазопостачання, вентидяції та теплоенергетики:

https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-nafti-i-gazu.html

Сторінка кафедри теплогазопостачання, вентидяції та теплоенергетики у facebook:

https://www.facebook.com/fngp.pntu/

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: