Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології»

Галузь знань

18 Виробництво та технології

Спеціальність

185 Нафтогазова інженерія та технології

Освітня програма

Нафтогазова інженерія та технології

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ

 • Українська мова (0,3)
 • Математика (0,5)
 • Історія України (0,2)

Вартість навчання

 • Денна: 9000 грн.
 • Дистанційна: 7500 грн.
 • Заочна: 7000 грн.
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2022/2023 навчального року

При вступі на місця державного замовлення абітурієнт надає мотиваційний лист та результати національного мультипредметного тесту або сертифікату ЗНО 2019-2021 р.р.

Короткий опис програми

Здобуття вищої освіти в галузі знань 18 Виробництво та технології із спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології, де акцент ставиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у галузі нафтогазової інженерії і технологій; вивчення теоретичних та методичних положень організації проектування, виготовлення та ремонту деталей та вузлів нафтогазопромислового обладнання, вирішення технологічних завдань видобування нафти і газу. Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується розвиненою міжнародною співпрацею в науковій і освітній сферах, наявністю спеціалізованих лабораторій. Надається освіта в області нафтогазової справи та технологій, орієнтована на розвиток професійних та творчих здібностей студентів до розв’язання проблем у нафтогазовій галузі, технології буріння і видобування нафти і газу, експлуатації та ремонті бурового і нафтогазопромислового устаткування, та здійснюється підготовка студентів на рівні, що забезпечить їм право продовжити навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: ERASMUS+; ETWINNING PLUS ; HORIZON2020; UNIVERSITY OF HELSINKI PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN FINLAND; DEGREE COMPLETION GRANTS FOR INTERNATIONAL STUDENTS AT UNIVERSITÄT HAMBURG IN GERMANY; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTEE, BRUNEL UNIVERSITY LONDON PHD STUDENTSHIP FOR UK, EU AND INTERNATIONAL STUDENTS; ADDITIVE MANUFACTURING - POSTDOCTORAL APPOINTE;

Програми «подвійних дипломів»: Азербайджанський університет нафти та промисловості

Основні дисципліни фахової підготовки

Техніка і технологія видобутку нафти і газу; Дослідження і випробування свердловин; Нафтогазопромислова геологія та геофізика, інтерпретація даних досліджень; Розробка родовищ вуглеводнів і експлуатація підземних сховищ газу; Основи автоматизації виробничих процесів; Закінчування та освоєння свердловин; Теоретичні основи інтенсифікації видобутку вуглеводнів; Механіка гірських порід; Нафтогазопромислова геологія та геофізика; Гідромашини і компресори; Основи технології експлуатації родовищ нафти і газу; Машини та обладнання для буріння свердловин; Машини та обладнання для видобутку нафти і газу; Технічна діагностика й раціональне використання бурового і нафтогазопромислового обладнання; Монтаж бурового та нафтогазопромислового обладнання; Технологія ремонту машин нафтогазової галузі.

Посади, які можуть обіймати випускники

Характерною особливістю освітньої-професійної програми «Нафтогазова інженерія та технології» є її міждисциплінарний характер, що надає випускникам оволодіти компетентностями з різних сфер професійної діяльності. Це дасть можливість молодим фахівцям бути конкурентноспроможними та адаптуватися до динамічних умов ринку праці, поповнити когорту професіоналів, та займати відповідні посади за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 // Держспоживстандарт України. — К. 2010:

 • 3115 – механік бурильної установки,
 • 3115 – механік дільниці,
 • 3115 – механік з бурових, гірничих робіт;
 • 3117  – технік з буріння,
 • 3117  – технік з видобутку нафти й газу,
 • 3117  – технік з експлуатації нафтопроводів,
 • 3117  – технік з експлуатації устаткування газових об’єктів,
 • 3117  – технік з підготовки та транспортування нафти та газу.

Установи-партнери

Укргазвидобування, Укрнафта, ДТЕК Нафтогаз, Schlumberger Ukraine, Weatherford Ukraine, Бурова Техніка, Геосинтез Інжинірінг, Укрнаукагеоцентр, Науканафтогаз, УкрНДІГаз, Полтавська газонафтова компанія, ГеоАльянс Груп, Укрнафтобуріння.

Додаткова інформація

Навчально-науковий інститут нафти і газу – https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-nafti-i-gazu.html

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. Корпус Ф, к.121, 122, 123

Тел: (053)227-38-57

E-mail: fngp2015@ukr.net

Офіційна сторінка інституту на facebook: https://www.facebook.com/fngp.pntu/

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532) 56-16-04

 +38 (099) 057-65-17

 +38 (0532) 56-19-48

 +38 (0532) 56-18-97

Або у месенджерах: