Освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Освітня програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит іноземної мови
  • Фаховий іспит за спеціальністю

Вартість навчання

  • Денна: 9850 грн. за семестр
  • Дистанційна: 8500 грн. за семестр
  • Заочна: 7500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Освітньо-професійна програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» орієнтована на професійну підготовка випускника в сфері будівництва та архітектури з можливістю застосування сучасних наукових методів, європейських технологій: проектування, виготовлення, уходу і експлуатації промислових та цивільних будівель і споруд, будівельних матеріалів і виробів, програмні засоби загального та прикладного призначення для розроблення та ведення конструкторської документації. Вміння керування роботою дільниць, відділів та підприємством. Здатність розв'язувати складні завдання і проблеми в галузі будівництва та цивільної інженерії, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Контролювати дотримання чинного законодавства, державних стандартів, технічних і будівельних норм і правил, принципів технічних знань. Це дозволяє випускникам реалізувати себе як у науковій, так і у практичній діяльності в якості професіоналів високого рівня кваліфікації.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Проведення літніх шкіл разом з Білостоцькою політехнікою (Польща);

Основні дисципліни фахової підготовки

Основи технології опоряджувальних та ізоляційних матеріалів; Організація і планування на підприємствах будівельної індустрії; Прогресивні технології виробництва будівельних матеріалів і виробів; Комп'ютерні технології у проектуванні і наукових дослідженнях; Міжнародна стандартизація та сертифікація будівельної продукції; Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій; Управління якістю будівельної продукції; Проектування підприємств будівельної індустрії; Ресурсо та енергозбереження у виробництві будівельних матеріалів та їх утилізація; Методологія наукових досліджень.

Посади, які можуть обіймати випускники

Науковий співробітник (цивільне будівництво, інновації і трансфер технологій, високі технології, ефективні композити для 3D адитивних технологій); інженери в галузі цивільного будівництва (проектно-кошторисна та виробничо-управлінська робота, нагляд за будівництвом, нагляд за експлуатацією будівель); інженери в галузі технологій виготовлення будівельної продукції; викладачі університетів та закладів вищої освіти;

Установи-партнери

Білостоцька політехніка (Польща), Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшка (Польща).

Додаткова інформація

Сторінка інституту: https://nupp.edu.ua/page/navchalno-naukoviy-institut-arkhitekturi-ta-budivnitstva.html

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-tekhnologii-budivnitstva.html

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Кафедра технологій будівництва: ауд. 118

Завідувач кафедри: кандидат технічних наук, доцент Шульгін Володимир Васильович

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: