Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»

Галузь знань

29 Міжнародні відносини

Спеціальність

292 Міжнародні економічні відносини

Освітня програма

Міжнародні економічні відносини

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ

  • Українська мова (0,3)
  • Математика (0,4)
  • Історія України (0,3)

Вартість навчання

  • Денна: 8750 грн.
  • Дистанційна: 7500 грн.
  • Заочна: 7000 грн.
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2022/2023 навчального року

При вступі на місця державного замовлення абітурієнт надає мотиваційний лист та результати національного мультипредметного тесту або сертифікату ЗНО 2019-2021 р.р.

Короткий опис програми

«Міжнародні економічні відносини» є однією з основних спеціальностей, що готує фахівців для професійної економічної діяльності на міжнародному рівні. В сучасному світі в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все більш широкою. Економіка України інтегрується до світової економічної спільноти, переміщення товарів, капіталу та людей через кордони набрало масштабного та сталого характеру, тому попит на підготовлених фахівців в цей сфері стрімко зростає. Диплом за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» дозволяє максимально реалізувати одержані нашими випускниками знання на європейському та світовому ринках праці. Фахівець з міжнародних економічних відносин: бере участь у ділових міжнародних організаційно-правових відносинах, обґрунтовує конкретні умови реалізації форм міжнародних економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях; здійснює комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових харчових ринків, оцінює та вміє адаптуватися до змін міжнародного середовища; уміє виокремлювати закономірності та характерні ознаки світогосподарського розвитку й особливості реалізації економічної політики; аналізує міжнародні продовольчі ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі; застосовує класичні економічні теорії та механізми реалізації міжнародних, валютних, фінансових і кредитних відносин; оцінює безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин; має здатність до абстрактного мислення щодо функціонування складних економічних систем. Практична підготовка студентів покликана гармонізувати теоретичну підготовку в університеті з реаліями функціонування підприємств у бізнес-середовищі. Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» проходять різні види практики та стажування на провідних підприємствах різних сфер та галузей економіки. Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності, міжнародних грантів на освітні та наукові проекти. Для студентів спеціальності регулярно проводяться семінари та тренінги відомих вітчизняних та зарубіжних представників бізнесу, а також дискусійні круглі столи за участю експертів у сфері міжнародних економічних відносин щодо актуальних проблем сучасності. Навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» передбачає активну участь студента у науковій роботі, в результаті якої студенти мають власні наукові публікації.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Участь у міжнародних грантових програмах стажування; участь у європейських студіях, що працюють за підтримки Представництва ЄС в Україні; участь у програмах міжнародної мобільності; участь у програмах «подвійного диплому» в зарубіжних університетах; літні школи;

Основні дисципліни фахової підготовки

Міжнародні економічні відносини; Міжнародна інвестиційна діяльність; Зовнішньоекономічна діяльність підприємства; Міжнародна економічна діяльність України; Міжнародна торгівля; Економіка зарубіжних країн; Фінансові системи зарубіжних країн; Міжнародне економічне право; Міжнародний маркетинг; Міжнародні фінанси; Іноземна мова; Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням; Друга іноземна мова; Транснаціоналізація економіки та економічна політика держави; Інформаційні системи і технології в міжнародних економічних відносинах; Європейська інтеграція; Міжнародна економічна інтеграція; Міжнародні валютні відносини; Міжнародні організації; Міжнародний економічний аналіз; Міжнародні торгівельні переговори; Глобалістика.

Посади, які можуть обіймати випускники

Економіст; економіст із зовнішньоекономічної діяльності; операційний працівник банку; інспектор з експорту; бухгалтер у сфері зовнішньоекономічної діяльності; економічні посади, що потребують знання іноземної мови; брокер (посередник) з купівлі-продажу товарів; агент з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції; інспектор митний; агент з комерційних послуг та торговельні брокери; маклер біржовий; інспектор торговельний.

Установи-партнери

Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща); Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія); Азербайджанський університет нафти та промисловості (Баку, Азербайджан); Університет прикладних наук Любека (Любек, Німеччина).

Додаткова інформація

Програма ЗНО 2020

Сайт приймальної комісії

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

Адреса сторінки кафедри в Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323537326

Контактні особи:

Свічкарь Віталій Анатолійович, +38(050) 268 53 28

Новицька Ірина Василівна, +38(095) 723 58 33

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532) 56-16-04

 +38 (099) 057-65-17

 +38 (0532) 56-19-48

 +38 (0532) 56-18-97

Або у месенджерах: