Дані викладача


Богдан Коробко

Богдан КОРОБКО

Доцент

 • Доктор технічних наук, 05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, «Основи створення енергоефективних технологічних комплектів обладнання для штукатурних робіт», Харківський національний університет будівництва та архітектури, ДД №006351 (2017 р.).
 • Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 12ДЦ №019004, (2008 р.)
 • Кандидат технічних наук, 05.05.02 – Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, «Дослідження робочих процесів розчинонасоса з комбінованим законом руху проточного плунжера», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, ДК №018121, (2003 р.)
 • Кваліфікація: спеціаліст (інженер-механік) спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» Полтавського технічний університет, (1997 р.)


Член спеціалізованої вченої ради К 44.052.01 національного університету ім. Юрія Кондратюка.

Сфера наукових інтересів: Вирішення науково-практичної проблеми, яка полягає у розробленні основ створення енергоефективних технологічних комплектів обладнання для виконання штукатурних робіт на основі синтезу окремих його складових, розкриття з урахуванням реологічних характеристик робочого середовища механізму процесів приготування, перекачування і нанесення будівельних розчинів, які поєднуються у часі.

Пошукачі наукових ступенів

Рогозін Іван Анатолійович, 2019 рік, кандидат технічних наук «Обґрунтування параметрів штукатуно-змішувальної установки з вертикальним шнеком», доцент кафедри будівельних машин і обладнання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Конференції та фахові видання

 1. Онищенко О. Г. Вплив комбінованого закону руху робочого органа розчинонасоса на ефективність роботи кульових клапанів [Текст] / О. Г. Онищенко, Б. О. Коробко, Є. А. Васильєв // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – Вип. 13. – С. 176 – 181.
 2. Онищенко О. Г. Теоретичні передумови оцінювання всмоктувальної здатності розчинонасосів [Текст] / О. Г. Онищенко, Б. О. Коробко, А. В. Васильєв // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета и Северо-Восточного научного центра транспортной академии Украины: сборник научных трудов. – Харьков: ХНАДУ, 2004. – Вып. 27. – С. 162 – 165.
 3. Методика визначення вмісту газу в будівельних сумішах [Текст] / О. Г. Онищенко, А. В. Васильєв, В. У. Уст’янцев, Б. О. Коробко // Бетон и железобетон в Украине. – 2004. – № 2. – С. 16 – 18.
 4. Онищенко О. Г. Вплив кута нахилу стрічки на робочі процеси шнекового змішувача [Текст] / О. Г. Онищенко, А. В. Васильєв, Б. О. Коробко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – Вип. 16. – С. 201 – 204.
 5. Онищенко О. Г. Керований робочий орган роторного змішувача з механізмом керування важільного типу [Текст] / О. Г. Онищенко, Б. О. Коробко, І. А. Рогозін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – Вип. 18. – С. 3 –6.
 6. Коробко Б. О. Дослідження впливу режимів сумішоутворення на перекачуваність розчинів трубопроводами [Текст] / Б. О. Коробко , К. М. Ващенко // Вісник КДПУ. – Вип. 5 (52). – Ч. 2. – Кременчук: КДПУ ім. Михайла Остроградського, 2008. – С. 93 – 95.
 7. Коробко Б. О. Малоімпульсний вертикально-плунжерний розчинонасос із шарнірно-важільним приводом [Текст] / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв // Строительство, материаловедение, машиностроение, интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. – Днепропетровск: ПГАСА, 2010. – № 57 – С. 178 – 185.
 8. Коробко Б. О. Теоретичні дослідження енергоємності робочих процесів змішувача гідропривідного штукатурного агрегата АШГ-4 [Текст] / Б. О. Коробко, А. М. Матвієнко, В. В. Вірченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) . –Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 1 (31). – С. 104 – 113.
 9. Коробко Б. О. Гідропривідний малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу АШГ-4 [Текст] / Б. О. Коробко, А. М. Матвієнко, В. В. Вірченко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: сб. науч. тр. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2012. – № 66 – С. 188 – 194.
 10. Коробко Б. О. Аналіз конструктивних особливостей та шляхів вдосконалення змішувачів будівельних машин [Текст] / Б. О. Коробко, І. А. Рогозін // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Интенсификация рабочих процессов строительных и дорожных машин. Серия: Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: сб. науч. тр. – Днепропетровск: ГВУЗ «ПГАСА», 2012. – № 66 – С. 274 – 280.
 11. Коробко Б. О. Дослідження впливу властивостей матеріалу та конструктивних параметрів насосної частини розчинонасоса на зношування в абразивному середовищі [Текст] / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 3 (33) – С. 152 – 158.
 12. Коробко Б. О. Лабораторний навантажувальний стенд для випробування роботи розчинонасосів [Текст] / Б. О. Коробко, Є. А. Васильєв // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 4 (34). – С. 24 – 28.
 13. Дослідження якості процесу інтенсивного перемішування сухої будівельної суміші у змішувачі штукатурного агрегата АШГ-4 конструкції ПолтНТУ [Текст] / Б. О. Коробко, А. М. Павленко, А. М. Матвієнко, В. В. Вірченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1 (36) – С. 443 – 450.
 14. Коробко Б. О. Дослідження ефективності роботи кульових клапанів розчинонасоса в залежності від закону руху поршня [Текст] / Б. О. Коробко, Є. А. Васильєв // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 14 – 19. (Іndex Copernicus).
 15. Коробко Б. О. Определение реологических характеристик строительных растворов [Текст] / Б. О. Коробко, Е. А. Васильев // Вестник гражданских инженеров. – Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2014. – № 6 (47). – С. 160 – 163.
 16. Коробко Б. О. Малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу з гідравлічним приводом АШГ-4 конструкції ПолтНТУ [Текст] / Б. О. Коробко, В. В. Вірченко // Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 квітня 2014 р. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2014. – С. 43 – 44.
 17. Коробко Б. О. Загальна класифікація розчинонасосів, що використовуються для подачі будівельних розчинів [Текст] / Б. О. Коробко // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2014. – Вип. 1 (75). – С. 159 –165.
 18. Korobko B. O. Functional quality characteristics of mixing of mortar and screw quality [Теxt] / B. O. Korobko // Energy, energy saving and rational nature use. – University of technology and humanities in Radom, 2015. – Vol. 1 (4). – P. 115 – 122. (WorldCat).
 19. Korobko B. O. Analytical calculations of energy consumption during the solution mixing with the aid of functional characteristics [Теxt] / B. O. Korobko // Studying the nature of matter and physical fields in the search for ways of the fundamental scientific gnoseology problems solution/ International academy of science and higher education, London. – April 21 – April 27, 2015. – P. 51 – 53. (Socrates-Impulse. GISAP).
 20. Korobko B.O. The connection of running efficiency in the work of mortar pump with mortar expansion: [Теxt] / B.O. Korobko // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Warszawa, Polska, 2015. – № III. – P. 124 – 126. (ResearchBib. International Scientific Indexing).
 21. Коробко. Б. О. Аналіз кінематики суміші в корпусі змішувача з вертикальним шнеком зі змінною твірною [Текст] / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2015. – Вип. 3/7 (75) – С. 48 – 52. (Іndex Copernicus).
 22. Коробко Б.О. Моделювання робочого процесу стрічково-лопатевого розчинозмішувача: [Текст] / Б.О. Коробко, В.В. Вірченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – Вип. 2 (47). – С. 32–38. (Іndex Copernicus).
 23. Korobko B. O. Investigation of energy consumption in the course of plastering machine’s work [Теxt] / B. O. Korobko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Energy-saving technologies and equipment) – Kharkiv, Ukraine, 2016. – Vol. 4, No. 8 (82). – P. 4 – 11. (SCOPUS).
 24. Коробко, Б. О. Енергетичні характеристики гідравлічного привода диференціального розчинонасоса / Б. О. Коробко, Д. Ю. Задворкін, Є. А. Васильєв // Будівельне виробництво. – Київ: КНУБА. – 2017. – № 62/1. – С. 19 – 22.
 25. Korobko B.O., Vasyliev O.S., Rohozin I.A., Vasyliev Ie.A. Determination of the pressure in the cylinder of the automotive internal combustion engine by the installation of tensommetric sensors. Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. Poltava : Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. Issue 2 (51). P. 171 – 175. (Іndex Copernicus)
 26. Дрючко О.Г. Фізико-хімічне охарактеризування координаційних нітратів РЗЕ і лужних металів – прекурсорів оксидних поліфункціональних матріалів / О.Г. Дрючко, Д.О. Стороженко, Н.В. Бунякіна, Б.О. Коробко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук.пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – №39 (1315). – С. 1-13. http://77.121.11.9/handle/PoltNTU/5027
 27. Фролов Є.А., Коробко Б.О., Кравченко С.І. Аналіз конструкцій і вибір складально-зварювальних пристосувань для виготовлення малогабаритних машин і виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. 2019. №85. С. 111 – 118. DOI: 10.32620/oikit. 2019.85.06.
 28. Korobko, Bogdan. Mathematical simulation of the motion law of differential mortar pump piston intended for construction mix / Bogdan Korobko, Serhii Zhyhylii, Anton Kivshyk // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PNTU, 2019. – VOL. 1 (52). – PP. 13-20.
 29. Фролов Є.А., Коробко Б.О., Агарков В.В., Дерябкіна Є.С. Визначення частоти вільних коливань жорсткого фундаменту на пружній основі під дією імпульса вибуху. Машинобудування. 2019. №24. С. 124 – 130.
 30. Експериментальне дослідження тривалої міцності бетону під дією імпульсного навантаження / Є.А. Фролов, М.К. Резніченко, Б.О. Коробко, С.В. Попов, Є.С. Дерябкіна // Машинобудування: зб. наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Харків: УІПА, 2020. – №25. – С. 145-151. DOI 10.32820/2079-1747-2020-25-145-151.
 31. Vasyliev A., Popov S., Vasyliev Ie., Shpylka A., Vovchenko V. Modernization of the method of rotary form making of external profile surfaces. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №6/1(96). P. 55 – 61. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.148036 (SCOPUS).
 32. Korobko B., Vasyliev O., Rohozin I., Vasyliev I. Signature Analysis of the Hydraulic Accumulators when Using in Energy Recovery Systems in Automobiles. International Journal of Engineering & Technology. 2018. №7(4.8). P. 713 – 719. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27446
 33. Kaczynski R., Korobko B., Vasyliev I., Kivshyk A. Interaction of the Mortar Flow with of a Mortar Pump’s Valve Ball. International Journal of Engineering & Technology. 2018. №7(4.8). P. 289 – 294. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27258
 34. Korobko, B., Vasyliev, Ie., Popov, S., Vasilyev, A. Modified Hexanit cutters for knurling of cylindrical shaft sections. ScienceRise. 2020. №1. P. 3–9.
 35. Коробко Б. О. Аналітичне дослідження руху робочого поршня у гідроциліндрі диференційного гідроприводного розчинонасоса [Текст] / Б. О. Коробко // Тези VII Міжнародної наукової конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд» (до 85-річчя ХНУБА). – Харків, 2015. – С. 59 – 61.
 36. Коробко Б. О. Дослідження та створення енергоефективного обладнання з гідроприводом для виконання оздоблювальних робіт [Текст] / Б. О. Коробко // Тези 70-ї науково-технічної конференції Харківського національного університету будівництва та архітектури 17 – 19 березня 2015 р.
 37. Коробко Б.О. Моделювання процесів технологічного комплекта обладнання для штукатурних робіт / Б.О. Коробко // Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 23 – 24 березня 2016 р. ‒ Харків : ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. ‒ С. 68 – 70.
 38. Коробко Б.О. Дослідження конструкції диференціального насоса з керованим магнітним полем для перекачування рідкого оздоблювального матеріалу / Б.О.Коробко, А.В.Ківшик // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (25 – 26 квітня 2018 року, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава) / М.П.Нестеренко (гол. ред.) та ін. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 89 – 90.
 39. Коробко Б.О. Створення вібраційного насоса подвійної дії для перекачування рідкого оздоблювального матеріалу / Б.О.Коробко, А.В.Ківшик // Тези 70-ої ювілейної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 104 – 105.
 40. Визначення залежності жорсткості робочої та компенсаційної пружин диференціального насоса електромагнітної дії від тиску перекачуваного оздоблювального матеріалу / Б.О. Коробко, А.В. Ківшик // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (24 – 25 квітня 2019 року, м. Полтава) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: М.П. Нестеренко (гол. ред.), В.Б. Надобко. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 148 – 149.
 41. Коробко Б.О. Дослідження рівномірності подачі при транспортуванні побілочного матеріалу диференціальним насосом електромагнітної дії / Б.О. Коробко, А.В. Ківшик // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 2. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 142.
 42. Коробко Б.О., Коротич Ю.Ю. Впровадження автоматичного обертання віброзбуджувача з важільним закріпленням відносно вібростолу. Тези IV ВсеукраїнськоЇ науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» 26 листопада 2020 р. С. 25 – 26.
 43. Коробко Б.О., Коротич Ю.Ю. Вібростіл з обертовим важільним закріпленням віброзбуджувача. Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, присвяченої 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 21 квітня – 15 травня 2020 р. НУПП, Полтава, 2020 Т. 1. С. 154.

Монографії, затверджені Вченою радою. Навчальні посібники

 1. Онищенко О.Г., Коробко Б.О., Ващенко К.М. Структура, кінематика та динаміка механізмів : Навчальний посібник. – Полтава : ПолтНТУ, 2010 – 274 с. ISBN 978-966-616-078-5
 2. Малич Н.Г., Коробко Б.О. Блохин Владимир Спиридонович. Жизненный путь и творческая деятельность (К 80 летию со дня рождения). – Днепропетровск, ИМА-пресс. – 2015. – 172 с. ISBN 978-966-331-557-7/
 3. Будівельна техніка: підручник О.Г. Онищенко, В.О. Онищенко, Б.О. Коробко, В.В. Вірченко / За ред. В.О. Онищенка. – К. : Кондор-Видавництво, 2017. – 416 с. ISBN 978-617-7458-19-6
 4. Коробко Б. О. Створення та дослідження розчинонасосів нового покоління [Текст] : монографія / Б. О. Коробко. – Полтава : поліграфцентр Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, 2016. – 252 с.
 5. Онищенко В.О. , Срібнюк С.М., Коробко Б.О. та ін. Основи наукових досліджень та науково-технічної творчості: навч. Посіб. / В.О. Онищенко, С.М. Срібнюк, Б.О. Коробко, О.В. Матяш. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 280 с. ISBN 978-617-7844-78-4/
 6. Коробко Б.О. Основи створення енергоефективних технологічних комплектів обладнання для штукатурних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.02 – машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій / Б.О. Коробко. − Харків, 2016. – 40 с.

Патенти

 1. Пат. на корисну модель 14244 Україна, МПК В28С 5/16. Керований робочий орган роторного змішувача / О. Г. Онищенко, В.У. Уст’янцев, Б. О. Коробко, К. М. Ващенко; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2005 09666; заявл. 14.10.2005; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. Особистий внесок: запропоновано конструкцію робочого органа.
 2. Пат. на корисну модель 21549 Україна, МПК В28С 5/16. Керований робочий орган роторного змішувача / О. Г. Онищенко, Б. О. Коробко, І. А. Рогозін; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2006 10917; заявл. 16.10.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. Особистий внесок: запропоновано конструктивне рішення привода робочого органа.
 3. Пат. на корисну модель 58923 Україна, МПК F04В 9/08 (2006.01). Однопоршневий диференціальний розчинонасос із керованим законом руху робочого органа / О. Г. Онищенко, Є. А. Васильєв, С. В. Зіжко, Б. О. Коробко; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2010 12591; заявл. 25.10.2010; опубл. 26.04.2011. – Бюл. № 8. Особистий внесок: запропоновано конструкцію привода поршня диференціального розчинонасоса.
 4. Пат. на корисну модель 81413 Україна, МПК (2006.01) B28C 5/16. Установка розчинозмішувальна з вертикальним шнеком / Коробко Б. О., Васильєв О. С., Рогозін І. А.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2013 01300; заявл. 04.02.2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. Особистий внесок: запропоновано елементи удосконаленої конструкції шнекового змішувача.
 5. Пат. на корисну модель 87533 Україна, МПК (2006.01) F04B 9/08. Лабораторний навантажувальний стенд / Коробко Б. О., Васильєв Є. А.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2013 10606; заявл. 02.09.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. Особистий внесок: розроблено конструктивну схему лабораторного стенду для дослідження роботи розчинонасосів при різних параметрах подачі.
 6. Пат. на корисну модель 98916 Україна, МПК (2006.01) E04F 21/02. Станція штукатурна з гідравлічним приводом робочих органів / Коробко Б. О.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2014 13054; заявл. 05.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.
 7. Пат. на корисну модель 99566 Україна, МПК (2006.01) B28C 5/16. Вертикальний змішувач із шнековою стрічкою зі змінною твірною / Коробко Б. О., Васильєв О. С., Рогозін І. А.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2014 14200; заявл. 31.12.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11/2015. Особистий внесок: запропоновано удосконалену конструкцію шнекового робочого органа розчинозмішувача.
 8. Пат. на корисну модель 107152 Україна, МПК (2006.01) F04B 13/00. Малоімпульсний розчинонасос / Ємельянова І. А., Коробко Б. О., Шаповал М. В.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2015 11218; заявл. 16.11.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10/2016. Особистий внесок: запропоновано конструктивну схему привода робочого органа.
 9. Пат. на корисну модель 108332 Україна, МПК (2006.01) B65G 53/32. Установка для подачі жорсткого бетону / Коробко Б. О., Васильєв О. С., Рогозін І. А.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2016 00715; заявл. 29.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016. Особистий внесок: запропоновано конструктивне рішення привода установки.
 10. Пат. 112734 Україна, МПК (2016.01) F04B 11/00. Малоімпульсний розчинонасос / Ємельянова І. А., Коробко Б. О., Шаповал М. В.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № а 2015 11219; заявл. 16.11.2015; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19/2016. Особистий внесок: запропоновано принцип зменшення пульсації подачі за рахунок пружності гумо тканинного розчинопровода.
 11. Пат. 106217 Україна, МПК H05B 3/00. Індикатор справності свічок розжарювання дизельного двигуна / Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Васильєв А.В., Попов С.В.; заявник і патентовласник Полт. нац. техн. ун-т. ім. Ю. Кондратюка. – № u 2015 08682; заявл. 08.09.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. №8. – 4 с.
 12. Пат. 119751 Україна. МПК (2017) B21D 22/14. Спосіб виготовлення профільних отворів на верстатах токарної групи шляхом ротаційного видавлювання / Коробко Б.О., Васильєв А.В. Попов С.В., Васильєв Є.А.; заявник і патентовласник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – № u2017 02781; заявл. 24.03.2017; опубл. 10.10.2017, Бюл. №19.
 13. Вібраційна помпа подвійної дії: пат.: 128476 Україна: МПК F04B 43/067 (2006.01), F04B 53/00, F04D 29/08 (2006.01). № u201800377; заявл. 15.01.2018; опубл. 25.09.2018. Бюл. №18. 4 с.
 14. Токарний нерухомий люнет з вальницями кочення: пат.: 127211 Україна: МПК B23Q 1/76 (2006.01). № u201800965; заявл. 02.02.2018; опубл. 25.07.2018. Бюл. №14. 5 с.
 15. Діафрагмовий двоходовий насос із підвищеною всмоктувальною здатністю: пат.: 134555 Україна: МПК F04F 7/00 (2019.01). № u2018 12243; заявл. 10.12.2018; опубл. 27.05.2019. Бюл. №10. 5 с.
 16. Модернізований ключ для штуцерів гальмівних трубок: пат.: 136481 Україна: МПК B25B 13/48 (2006.01). № u 2019 01052; заявл. 01.02.2019; опубл. 27.08.2019. Бюл. №16. 4 с.
 17. Диференційний насос електромагнітної дії: пат.: 136151 Україна: МПК F04F 7/00 (2019.01). № u 2019 01053; заявл. 01.02.2019; опубл. 12.08.2019. Бюл. №15. 3 с.
 18. Пат. 139406 Україна. МПК B05B 7/16 (2006.01). Пневмопістолет для нанесення протикорозійних покриттів / Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В.; заявник і патентовласник Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – № u 201904594; заявл. 26.04.2019; опубл. 10.01.2020. Бюл. №1/2020.
 19. Фролов Є.А. Теоретичне дослідження напружено-деформованого стану базових плит УЗРП-16 / Є.А. Фролов, Б.О. Коробко, С.В. Попов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2020. – № 87. – С. 151-164.
 20. Пат. 143241 Україна. МПК B23B 31/00 (2006.01). Патрон токарний самоцентруючий з розмірним розведенням кулачків / Коробко Б.О., Васильєв Є.А., Попов С.В., Васильєв А.В.; заявник і патентовласник Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – № u2019 07289; заявл. 01.07.2019; опубл. 27.07.2020. Бюл. №14/2020.
 21. Вібраційна помпа подвійної дії: пат.: 121989 Україна: МПК F04B 17/04 (2006.01), F04B 53/12, A47J 31/46 (2006.01). № a 2018 00375; заявл. 15.01.2018; опубл. 25.08.2020.
 22. Застосування кінцевих мір довжини з магнітними властивостями як еталонів різних лінійних розмірів: пат.: 146052 Україна: МПК G01B 5/02 (2006.01). № u202003740; заявл. 22.06.2020; опубл. 20.01.2021. Бюл. №3/2021.
 23. Вібростіл з важільним закріпленням віброзбуджувача: пат.: 146691 Україна: МПК B28B 1/08 (2006.01), № u 2020 06563; заявл. 12.10.2020; опубл. 10.03.2021.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2003);

Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2004);

Подяка Прем’єр-міністра України (2005);

Почесна грамота Полтавської обласної ради (2005);

Лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених (2007);

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2010);

Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2016);

Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (2018);

Подяка Полтавської обласної державної адміністрації (2020).

Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2020).

Certificate International Internship Program «INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES^ THE EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION AND ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE» April 2019 – June 2019. Bialystok University of Technology (Poland).

Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою на рівні В2 (Aptis (British Council) test date: 26/06/2016).

Сертифікат тренінгової програми «Ефективні комунікації» №00037067 від 5.11.2019 р. Академія D.TEK. ТОВ «ДТЕК», Україна.

Сертифікат тренінгової програми «Ефективний менеджмент» №00037082 від 6.11.2019 р. Академія D.TEK. ТОВ «ДТЕК», Україна.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за категорією «Завідувачі кафедр ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». Серія 12 СПВ №141837 від 26.06.2015 р. Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle». Серія ПК №05408289/0489-20 від 25.05.2020 р. Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі». Серія СП №05408289/0719-20 від 05.06.2020 р. Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу.