Дані викладача


Вікторія ДМИТРЕНКО

доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • магістр педагогічної освіти, викладач хімії , природничий факультет, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2004 рік
 • к.т.н. за спеціальністю 05.15.06 Розробка нафтових та газових родовищ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2009 рік
 • доцент кафедри хімії, 2011 рік


Керівник наукової теми: «Аналіз можливих сервісів для буріння горизонтальних свердловин», замовник «Альмагруп»: договір № 0163/20 від 29.07.2020р.

Власна наукова зацікавленість: Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах гідратоутворення та вуглекислотної корозії. Удосконалення триботехнічного забезпечення роботи системи «свердловина – свердловинна рідина – інструмент

Член програмного комітету The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020, 2021), матеріали конференції індексуються у науково метричній базі Scopus;

 1. Доповідь «Дослідження причин деградації металу екологічно небезпечних паропроводів високого тиску» на IV Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми машинознавства», 10 жовтня 2019 року / Національний авіаційний університет, 2019.
 2. The influence of the roller modes on the linkages between physical and deformation characteristics of compacted overburden sands (Вплив режимів котків на зв’язки між фізичними та деформаційними характеристиками ущільнених розкривних пісків) at 2 nd International Scientific and Technical Internet Conference «Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing» (Petroșani, Romania November 15, 2019) / University of Petroșani, Kryvyi Rih National University
 3. Доповідь «Еfficiency of application of drilling fluids with high lubricating properties for drilling directional and horizontal wells» (Ефективність застосування бурових розчинів з високими мастильними властивостями для буріння направлених та горизонтальних свердловин) at Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique international, 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique;
 4. Доповідь «Selection of effective corrosion inhibitors for bischofite solutions and simulated medium of formation waters» (Вибір ефективних інгібіторів корозії для розчинів бішофіту та змодельованого середовища пластових вод) at The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters (ICSF 2020) / Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine – from 20.05.2020 to 22.05.2020 https://youtu.be/xezwTMWZSkc
 5. XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 20 – 21 грудня 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України [та ін.], – Полтава, 2018.
 6. XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
 7. 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 8. 70-та наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 23 квітня – 18 травня 2018 р.: ПолтНТУ)

Успішні студенти

Панченко Наталія 401-ГР за наукову роботу «Вплив вуглекислих солей амонію на фільтраційні властивості порід привибійної зони пласта» отримала диплом ІІІ ступеня у секції «Підземна розробка родовищ корисних копалин» у 2-му завершальному турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Гірництво» (2019 рік);

Успішні магістранти

Діденко Роман Вікторович, 2017, магістерська робота «Установка з комплексної підготовки газу «Більск» з модернізацією та дослідженням ущільнюючої групи плунжерної пари насосу для відкачування пластової води 1,3Т-50-6» – закінчив університет з відзнакою, майстер з випробування свердловин в ТОВ «Шлюмберже Сервісез Україна».

Нечитайло Олександр Іванович, 2017, магістерська робота «Технологічний комплекс для буріння свердловини Гнідинцівського родовища з модернізацією конструкції вузла ущільнення пари поршень-циліндр насосу бурового УНБ-600» – інженер-технолог ТОВ «Сервіс Ойл»

Успішні бакалаври

Богодюк Дмитро Ігорович, 2017 – бурильник ПАТ «Укргазвидобування» філія УГВсервіс

Навчальні посібники, монографії

 1. Основи нафтогазової справи: [навч. посібник для студ.] / Білецький В.С., Орловський В.М., Дмитренко В.І., Похилко А.М. – Полтава: ПолтНТУ, Київ: ФОП Халіков Р.Х., 2017. – 312 с.
 2. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів: навч. посіб. для студентів нехімічних спеціальностей ВНЗ / О.Д. Іващенко, Ю.Б. Нікозять, В.І. Дмитренко та ін.. – К.: Знання, 2011. – 606 с.

Публікації у наукових виданнях

 1. Dmytrenko V. The impact assessment of plant oils on unctuousity of drilling fluids / Viktoriia Dmytrenko, Yuliia Diachenko // Journal «ScienceRise.
 2. Можливість використання пластових розсолів як інгібіторів гідратоутворення / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, В.М. Світлицький [та ін.] // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – № 4. – С. 75-79.
 3. Дмитренко В.І. Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ шляхом використання комплексних інгібіторів корозії і гідратоутворення / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Проблеми нафтогазової промисловості: зб. наук. праць. Вип. 5. / гол. редактор Д.О. Єгер – Київ, 2007. – С. 307-311.
 4. Використання промивальної рідини для підвищення якості розкриття покладів газу / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків [та ін.] // Зб. наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. – 2007. – № 4. – С. 227-229.
 5. Дмитренко В.І. Технологічні основи підготовки розчину бішофіту до застосування в процесах видобування та підготовки газу до транспортування / В.І. Дмитренко // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – № 2. – С. 38-39.
 6. Дмитренко В.І. Перспективи створення нових інгібіторів гідратоутворення на основі бішофіту / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – № 3. – С. 41-43.
 7. Дмитренко В.І. Підбір інгібіторів корозії для зниження корозійного впливу концентрованого розчину бішофіту на газопромислове обладнання / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – № 4. – С. 31-34.
 8. Дмитренко В.І. Перспективи технології теплової регенерації комплексного інгібітору гідратоутворення та корозії ОV-07 / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Проблеми нафтогазової промисловості : зб. наук. праць. Вип. 8. / гол. редактор О.А. Швидкий. – Київ, 2010. – С. 148-151.
 9. Дмитренко В.І. Технологія антигідратного та антикорозійного захисту газопромислового обладнання з використанням комплексного інгібітору на основі бішофіту / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – №4(26). – 42-45.
 10. Дмитренко В.І. Новий комплекснодіючий реагент на основі бішофіту для запобігання гідратоутворенню і корозії / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Нафтова і газова промисловість. – 2010. – № 6. – С. 26-28.
 11. Дмитренко В.І. Вплив газового конденсату на процеси корозійного руйнування підземного свердловинного обладнання / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – № 2(39). – С. 130-132.
 12. Дмитренко В.І. Особливості корозії газопромислового обладнання, обумовлені дією газових конденсатів / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – № 1. – С. 28-30.
 13. Дмитренко В.І. Вплив низькомолекулярних водорозчинних карбонових кислот на вуглекислотну корозію сталі газопромислового обладнання / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – № 6. – С. 37-39.
 14. Дмитренко В.І. Промислові випробування сучасної технології антигідратного та антикорозійного захисту газопромислового обладнання // В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Нафтогазова енергетика: всеукраїнський науково-технічний журнал . – 2014. – № 1(21). – С. 32-37.
 15. Дмитренко В.І. Дослідження антигідратних властивостей високомінералізованих пластових вод Західно-радченківського газоконденсатного родовища / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Нафтогазова галузь України. – 2015. – № 5. – С. 38-39.
 16. Дмитренко В.І. Перспективи використання високомінералізованих пластових вод для попередження гідратоутворення під час видобування вуглеводневої сировини на свердловинах видобувного фонду // Дмитренко В.І., Зезекало І.Г., Орловський В.М. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 3(56). – С. 121-126.
 17. Roy N.N. Tests during drilling of layers with abnormally low formation pressure / N.N. Roy, V.I. Dmitrenko // Metallurgical and Mining industry: scientific and technical journal. – 2016.– № 5. – P. 120-127.
 18. Орловський В.М. Розроблення термостійких полегшених і легких тампонажних матеріалів / Орловський В.М., Похилко А.М., Дмитренко В.І. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2016. – № 3(60). – С. 79-84.
 19. Дмитренко В.І. Вплив вуглекислотних солей амонію на фільтраційні властивості порід привибійної зони пласта / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2019. – № 1(70). – С. 70-76. DOI: https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-1(70)-70-76
 20. Дослідження причин деградації металу екологічно небезпечних паропроводів високого тиску / Макаренко В.Д., Дмитренко В.І., Мангура А.М. [та ін.] // Проблеми тертя та зношування. – 2019. – № 4(85). – С. 63-68. DOI: 10.18372/0370-2197.4(85).13873
 21. Перспективи підвищення надійності газонафтопроводів удосконаленням трубних сталей / Макаренко В.Д., Винников Ю.Л., Харченко М.О., Дмитренко В.І.] // Нафтогазова галузь України. – 2020. – № 1. – С. 28-34.

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Дмитренко В.И. Комплексный ингибитор гидратообразования и коррозии на основе бишофита // В.И. Дмитренко, И.Г. Зезекало, О.А. Иванкив // Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : wydanie konferencyjne [Geopetrol 2008], (Zakopane, 15.09-18.09 2008) / Instytut Nafty I Gazu w Krakowie – Kraków, 2008. – S. 967-972.
 2. Дмитренко В.И. Защита оборудования газоконденсатных месторождений от коррозии и гидратообразования комплексным ингибитором на основе бишофита OV-07 / В.И. Дмитренко, И.Г. Зезекало, О.А. Иванкив // Nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : wydanie konferencyjne [Geopetrol 2010], (Zakopane, 20.09-23.09 2010) / Instytut Nafty I Gazu w Krakowie – Kraków, 2010. – S. 911-915.
 3. Дмитренко В.И. Ингибиторная защита оборудования газовых и газоконденсатных месторождений в условиях гидратообразования и углекислотной коррозии / В.И. Дмитренко, И.Г. Зезекало, О.А. Иванкив // Эфиры целлюлозы и крахмала, другие химические реагенты и материалы в эффективных технологических жидкостях для строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин : материалы ХIV международной научно-практической конференции, (Суздаль, 8-11 июня 2010 р.) / Группа компаний «Полицелл», «Спецбурматериалы». – Владимир : Издательство ВлГУ, 2010. – С.317-323.
 4. On Modern Possibilities of Research on Gas and Gas-Condensate Wells in Any Filtering Mode (Про сучасні можливості досліджень газових та газоконденсатних свердловин у будь-якому режимі фільтрації) / [Roy N., Solovyov V., Dmytrenko V., Savyk V.] // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (4.8). – Р. 404-407. (Міжнародна публікація) Website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET
 5. Ubstantiation of the use conditions small-connecting quarries overburden of iron quartzite deposits for artificial bases of the mining and concentrating complex objects (Обґрунтування умов використання малоз'єднувальних кар'єрів, розкриття родовищ кварциту заліза для штучних основ гірничо-збагачувальних складних об'єктів) / [Vynnykov Yu.L., Kharchenko М.O. Dmytrenko V.І., Drozd I.S.] // Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. Ubstantiation of the use conditions small-connecting quarries overburden of iron quartzite deposits for artificial bases of the mining and concentrating complex objects. – P. 248 – 265. (Колективна монографія, видана в країнах Євросоюзу)
 6. Linkages between physical and mechanical characteristics of compacted small-connecting overburden in quarries of iron quartzite deposits (Зв'язок між фізико-механічними характеристиками ущільненої малоз'єднувальної відкритої маси в кар'єрах родовищ залізного кварциту) / [Vynnykov Yu.L., Dmytrenko V.І., Lopan R.M., Drozd I.S.] // Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing: Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 424 р. Linkages between physical and mechanical characteristics of compacted small-connecting overburden in quarries of iron quartzite deposits. – P.82-108. (Колективна монографія, видана в країнах Євросоюзу)

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Probabilistic calculation in terms of deformations of the formations consisting of compacted overburden of Quarternary rocks / [Vynnykov Y., Kharchenko М., Dmytrenko V., Manhura А.] // Mining of Mineral Deposits. – 2020. – № 14(4). – Р. 122-129. (Scopus)
  https://doi.org/10.33271/mining14.04.122
 2. Efficiency evaluation of using highly mineralized reservoir waters for preventing hydrate formation of natural gas in the conditions of Zakhidno-Radchenkivske gas-condensate field / [Dmytrenko V., Zezekalо I., Vynnykov Yu., Manhura A.] // E3S Web of Conferences: 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science (ISCSEES 2020), October 21-22 2020 – Vol. 628– Article Number 012015 – 9 Р. doi:10.1088/1755-1315/628/1/012015 (Scopus)
 3. Development of composition formulations, based on natural bischofite, to protect wood from fire (Розробка композицій на основі природного бішофіту для захисту деревини від вогню) / Omelchenko N., Dmytrenko V., Lysenko N. [та ін.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – V. 5. –№ 10(101). – С. 31-41. (Scopus) DOI: 10.15587/1729-4061.2019.181305
 4. Dmytrenko V. Selection of effective corrosion inhibitors for bischofite solutions and simulated medium of formation waters (Вибір ефективних інгібіторів корозії для розчинів бішофіту та модельного середовища пластових вод)/ Dmytrenko V., Vynnykov Yu., Zezekalо I. (Дмитренко В., Винников Ю., Зезекало І.) // E3S Web of Conferences: The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), 20-22 May 2020.–Vol. 166– Article Number 06005 – 7 Р. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606005 (Scopus)

Патенти

 1. Пат. № 143964 Україна, МПК(2020.01) Е21В 37/00. Пристрій для очищення насосно-компресорних труб свердловин нафтоносних пластів/ Макаренко В.Д., Макаренко Ю.В., Ляшенко А.В., Зезекало І.Г., Мангура А.М., Сизоненко А.В., Ногіна А.М., Макаренко І.О., Петренко О.О., Дмитренко В.І. ; заявник і власник Макаренко В.Д.. – № u 2020 00761; заявл. 10.02.2020р.; опубл.25.08.2020, Бюл. №18.
 2. Патент №32753 Україна, МПК(2006) Е21В 43/11. Спосіб підготовки та приготування комплексного інгібітору гідратоутворення та корозії ОV-07 // Дмитренко В.І.; заявник і власник Український державний геологорозвідувальний інститут. – № u 2008 01113; заявл. 30.01.2008р.; опубл. 26.05.2008, Бюл. № 10.
 3. Пат. № 32435 Україна, МПК(2006) Е21В 37/00 Е21В 43/11. Спосіб антигідратного та антикорозійного захисту обладнання газових та газоконденсатних свердловин // Дмитренко В.І., Зезекало І.Г., Іванків О.О.; заявник і власник Український державний геологорозвідувальний інститут. – № u 2008 01114; заявл. 30.01.2008р.; опубл. 12.05.2008, Бюл. №9.
 4. Пат. № 32436 Україна, МПК(2006) Е21В 43/11. Комплексний інгібітор гідратоутворення та корозії ОV-07 / Дмитренко В.І., Зезекало І.Г., Іванків О.О.; заявник і власник Український державний геологорозвідувальний інститут. – № u 2008 01115; заявл. 30.01.2008р.; опубл.12.05.2008, Бюл. №9.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35813. Навчальний посібник «Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів» / Іващенко О.Д., Нікозять Ю.Б., Дмитренко В.І., Кудрик М.А., Стебліна К.П. – за реєстр. 24.11.2010.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95182. «Експериментальна установка та методика вивчення гідратоутворення природних газів.» / Дмитренко В.І. – за реєстр. 09.01.2020.

Матеріали конференцій

 1. Зезекало І. Дослідження динаміки зміни швидкості корозії в розчинах бішофіту різної концентрації в залежності від температури / І. Зезекало, В. Дмитренко // Збірник наукових праць регіонального семінару «Менделєєвські читання» 28 березня 2007. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 74-77.
 2. Дмитренко В.І. Вплив поверхнево-активних речовин на кристалізацію кальцій сульфату / В.І. Дмитренко // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології», 22-24 травня 2007. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2007. – С. 29.
 3. Дмитренко В.І. Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ шляхом використання комплексних інгібіторів корозії і гідратоутворення / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, О.О. Іванків // Проблеми нафтогазової промисловості: зб. наук. праць. Вип. 5. / гол. редактор Д.О. Єгер – Київ, 2007. – С. 307-311. .
 4. Дмитренко В.И. Комплексный ингибитор гидратообразования и коррозии на основе бишофита // В.И. Дмитренко, И.Г. Зезекало, О.А. Иванкив // Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : wydanie konferencyjne [Geopetrol 2008], (Zakopane, 15.09-18.09 2008) / Instytut Nafty I Gazu w Krakowie – Kraków, 2008. – S. 967-972.
 5. Дмитренко В.І. Вплив поверхнево-активних речовин на умови гідратоутворення пропану / В.І. Дмитренко // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології» 22-24 квітня 2009. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2009. – С. 43.
 6. Дмитренко В.И. Защита оборудования газоконденсатных месторождений от коррозии и гидратообразования комплексным ингибитором на основе бишофита OV-07 / В.И. Дмитренко, И.Г. Зезекало, О.А. Иванкив // Nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : wydanie konferencyjne [Geopetrol 2010], (Zakopane, 20.09-23.09 2010) / Instytut Nafty I Gazu w Krakowie – Kraków, 2010. – S. 911-915. .
 7. Дмитренко В.И. Ингибиторная защита оборудования газовых и газоконденсатных месторождений в условиях гидратообразования и углекислотной коррозии / В.И. Дмитренко, И.Г. Зезекало, О.А. Иванкив // Эфиры целлюлозы и крахмала, другие химические реагенты и материалы в эффективных технологических жидкостях для строительства, эксплуатации и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин : материалы ХIV международной научно-практической конференции, (Суздаль, 8-11 июня 2010 р.) / Группа компаний «Полицелл», «Спецбурматериалы». – Владимир : Издательство ВлГУ, 2010. – С.317-323. .
 8. Дмитренко В.И. Влияние газового конденсата на интенсивность коррозионных процессов в двухфазной среде / В.И. Дмитренко, И.Г. Зезекало // Фундаментальные и прикладные исследования в области химии и экологии : материалы международной молодежной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, (Курск, 23-26 сентября 2015 г.) / Юго-Западный государственный университет. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2015. – С. 151-154.
 9. Дмитренко В.І. Перспективи розвитку інгібіторів гідратоутворення та шляхи їх вдосконалення / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало // Збірник наукових праць XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 20 – 21 грудня 2018 року / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України [та ін.] – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 188-192.
 10. Yu.L. Vynnykov The influence of the roller modes on the linkages between physical and deformation characteristics of compacted overburden sands (Вплив режимів котків на зв’язки між фізичними та деформаційними характеристиками ущільнених розкривних пісків) / Yu.L. Vynnykov, V.І. Dmytrenko, I.S. Drozd // Book of Abstracts 2 nd International Scientific and Technical Internet Conference «Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing» (Petroșani, Romania November 15, 2019) / University of Petroșani, Kryvyi Rih National University. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – P. 72-74. (Міжнародна конф.)
 11. Дмитренко В.І. Вплив змащувальних добавок на характеристики бурових розчинів / В.І. Дмитренко, Ю.Г. Дяченко // Збірник наукових праць XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – Полтава: НУПП, 2019. – С. 201-203.
 12. Дмитренко В.І. Перспективи використання вуглекислих солей амонію для підвищення вилучення вуглеводнів / В.І. Дмитренко, І.Г. Зезекало, Д.М. Ключка // Збірник наукових праць XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи», 6 грудня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». – Полтава: НУПП, 2019. – С. 204-207.
 13. Victoriia Dmytrenko Еfficiency of application of drilling fluids with high lubricating properties for drilling directional and horizontal wells (Ефективність застосування бурових розчинів з високими мастильними властивостями для буріння направлених та горизонтальних свердловин) / Victoriia Dmytrenko, Yuliia Diachenko // Problèmes et perspectives d'introduction de la recherche scientifique innovante: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique international, 29 novembre, 2019. Bruxelles, Belgique: Plateforme scientifique européenne – Vol. 2. – P. 72-74. (DOI 10.36074/29.11.2019.v2.07)
 14. Dmytrenko V. Selection of effective corrosion inhibitors for bischofite solutions and simulated medium of formation waters (Вибір ефективних інгібіторів корозії для розчинів бішофіту та змодельованого середовища пластових вод) / Dmytrenko V., Vynnykov Yu., Zezekalо I. // E3S Web of Conferences: The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), 20-22 May 2020.–Vol. 166– Article Number 06005 – 7 Р. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606005 (Scopus)
 15. Дмитренко В.І. Застосування змащувальних добавок в бурових розчинах / В.І. Дмитренко, Ю.Г. Дяченко // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 21 квітня – 15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Полтава: НУПП, 2020. – Том 1. – С. 259-260.
 16. Вплив режимів котків на взаємозв'язок фізичних і деформаційних характеристик ущільнених розкривних пісків кар’єрів родовищ залізних кварцитів / [Винников Ю.Л., Харченко М.О., Дмитренко В.І., Дрозд І.С.] // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 21 квітня – 15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Полтава: НУПП, 2020. – Том 1. – С. 261-262.
 17. Дослідження корозійної втоми комплектів бурильних труб / [Макаренко В.Д., Винников Ю.Л., Дмитренко В.І., Крутько Д.О.] // Тези 72-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, 21 квітня – 15 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Північно-Східний науковий центр НАН України та МОН України, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – Полтава: НУПП, 2020. – Том 2. – С. 155-156.
 18. Efficiency evaluation of using highly mineralized reservoir waters for preventing hydrate formation of natural gas in the conditions of Zakhidno-Radchenkivske gas-condensate field (Оцінка ефективності використання високомінералізованих пластових вод для запобігання утворенню гідратів природного газу в умовах Західно-Радченківського газоконденсатного родовища) / [Dmytrenko V., Zezekalо I., Vynnykov Yu., Manhura A.] // E3S Web of Conferences: 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science (ISCSEES 2020), / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas – Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 21-22 2020 (Scopus)

Методичні вказівки

 1. Дмитренко В.І. Методичні вказівки для виконання практичних робіт із дисципліни «Основи нафтогазової справи» для студентів спеціальності 184 – «Гірництво» усіх форм навчання / В.І. Дмитренко, А.М. Похилко. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 85 с.
 2. Дмитренко В.І. Методичні рекомендації з курсу «Сучасні технології для підвищення ефективності розробки родовищ нафти і газу» для слухачів підвищення кваліфікації спеціалістів / В.І. Дмитренко, О.Л. Зімін. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 55 с.

Грамота Полтавської обласної державної адміністрації до Дня освіти, 2012

Подяка ректора Полтавського університету економіки і торгівлі за участь у соціальному проекті «Університет ІІІ віку», 2018

Подяка ректора Полтавського університету економіки і торгівлі за науково-дослідницьку роботу, 2018

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за науково-дослідницьку роботу, 2019

Подяка Міністерства освіти і науки України плідну науково-педагогічну діяльність, 2019

Грамотою Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за науково-дослідницьку роботу, 2020

Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації плідну науково-педагогічну діяльність до Дня працівника освіти, 2020

Сертифікат учасника Організаціного комітету The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), 20-22 May 2020.

Сертифікат міжнародного зразка (Aptis Listening Reading Speaking and Writing) про рівень володіння англійською мовою В2 12/04/2019.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ 27-03/19 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 19.06.2019 – 27.06.2019) за програмою «Бурові розчини і спеціальні рідини.