Дані викладача


Євгеній Фролов

Євгеній ФРОЛОВ

Професор

 • Професор кафедри будівельних машин і обладнання, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка (2020)
 • Доктор технічних наук, 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском (2004) «Наукові основи пневмоударного штампування складнорельєфних деталей виробів машинобудування»
 • Професор кафедри фінансів, 02ПР № 003933, 2005 р
 • Кваліфікація: спеціаліст (інженер-технолог) спеціальність «Технологія літакобудування» Харківського авіаційного інституту, (1970 р.)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(066) 031 89 00

Наукові бази

ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Наукові основи пневмоударного штампування складнорельєфних деталей виробів машинобудування;
 • Дослідження міцності клейових з'єднань напрямних елементів;
 • Дослідження пневмоударного штампування витяжкою тонколистових деталей.

Членство у спеціалізованих вчених радах

Член спеціалізованої вченої ради Д 45.052.06 Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського;

Член спеціалізованої вченої ради К 44.052.01 Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка.

Конференції та фахові видання

 1. Фролов Е. А., Агарков В. В., Кравченко С. И., Верещага Н. В. Дослідження функціональної залежності міцності клейових з'єднань напрямних елементів. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т ”ХАИ”, 2019. – вып. 84,. – С. 119 – 132.
 2. Є. А. Фролов, Б. О. Коробко, С. I. Кравченко. Аналіз конструкцій і вибір складально-зварювальних пристосувань для виготовлення малогабаритних машин із виробництва будівельних матеріалів і конструкційОткрытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т ”ХАИ”, 2019. – вып. 85,. – С. 111 – 118.
 3. Фролов Е.А., Аналитическое исследование параметров точности вытяжных операций пневмоударной штамповки. / Е. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. И. Кравченко, Е. С. Дерябкина // Машинобудування: збірник наукових праць. – Харків : УІПА, 2017. – Вип. 18. – С. 150–160.
 4. Фролов Е.А.,, Исследование разнотолщинности при пневмоударной вытяжке с калибровкой без прижима листовой заготовки / Е. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. И. Кравченко.// Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т ”ХАИ”, 2017. – вып. 77. – С. 68 – 71.
 5. Фролов Е.А., Дослідження впливу зусилля притискання заготовки на якість процесу витягування високонівндкісним штампуванням / Є. А. Фролов, С. Г. Ясько, Н. Н. Мороз, Ю. С. Саленко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія:.Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів_у машинобудуванні та металургії. -Харків: НТУ «ХПІ», 2017. -№35(1257). - С. 68-72
 6. Фролов Е.А., Исследование влияния остаточных напряжений на точность штамповки листовых деталей при разделительных операциях. / Е. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. И. Кравченко.// Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т ”ХАИ”, 2017. – вып. 78. – С. 96 – 101.
 7. Фролов Е.А., Оцінка факторів впливу виробничих похибок на точність деталей при операціях пробивання-вирубування рухомими середовищами на основі статистичного аналізу / Є. А. Фролов, С. Г. Ясько // Обробка матеріалів тиском: збірник наукових праць. – Краматорськ : ДГМА, 2017. – № 2 (45). – С. 70–74.
 8. Фролов Е.А., Технологічні можливості пневмоударного штампування витяжкою тонколистових деталей / Є. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. І. Кравченко. // Обробка матеріалів тиском: збірник наукових праць. – Краматорськ : ДГМА, 2018. – № ХХ (ХХ). – С. ХХ – ХХ.
 9. Фролов Е.А., Обеспечение качества поверхностей осесимметричных деталей при высокоскоростной вытяжке / Є. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. И. Кравченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – № ХХ(ХХ). – С. ХХ – ХХ.
 10. Пермяков А.А. Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния базовых плит универсально-сборных переналаживаемых сварочных приспособлений / А.А. Пермяков, Е.А. Фролов, О.В. Бондарь // Открытые информационные и компьютерные технологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун‑та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 77. – Х., 2017. – С. 55–67.
 11. Пермяков А.А. Оптимизация присоединительных размеров универсальных сборно-разборных переналаживаемых приспособлений / А.А. Пермяков, Е.А. Фролов, О.В. Бондарь // Открытые информационные и компьютерные технологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун‑та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 78. – Х., 2017. – С. 102–109.
 12. Фролов Е. А., Агарков В. В., Кравченко С. И., Ясько С. Г Оценка надежности системы обратимых штампов с использованием композиционных материалов и точности штампуемых деталей, Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) / Кам’янське : ДДТУ. – 2018. – Тематичний випуск : Машини і пластична деформація металу. – С. 206–213.
 13. Ясько С. Г., Технологические возможности пневмоударной штамповки вытяжкой тонколистовых деталей / Є. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. І. Кравченко. // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т ”ХАИ”, 2018. – вып. 81,. – С. 52 – 63.
 14. Ясько С. Г., Дослідження функціональної залежності міцності клейових з'єднань напрямних елементів. Є. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. І. Кравченко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т ”ХАИ”, 2018. – вып. 82,. – С. 72 – 81.
 15. Ясько С. Г. Экспериментальное исследование напряженного состояния элементов системы направления переналаживаемых штампов / Є. А. Фролов, С. Г. Ясько, В.В. Агарков, Т.В. Гордеева // Обробка матеріалів тиском: збірник наукових праць. – Краматорськ : ДГМА, 2017. – № 2 (45). – С. 70–74.
 16. Фролов Е. А., Агарков В. В., Кравченко С. И., Верещага Н. В. Дослідження функціональної залежності міцності клейових з'єднань напрямних елементів. Є. А. Фролов, С. Г. Ясько, С. І. Кравченко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии: сб. науч. тр. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т ”ХАИ”, 2019. – вып. 84,. – С. 119 – 132.

Монографії, затверджені Вченою радою. Навчальні посібники

 1. Є. А. Фролов С.Г. Ясько Навчальний посібник для вивчення курсу «Технологія машинобудування (галузева)», галузь знань 13 механічна інженерія, спеціальність 131 прикладна механіка. Полтава Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018 р. – 71с.
 2. Є. А. Фролов С.Г. Ясько Навчальний посібник «Складання машин», для вивчення курсу «Технологія машинобудування (галузева)» галузь знань 13 механічна інженерія, спеціальність 131 прикладна механіка. Полтава Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018 р. – 78 с.
 3. Технологічне забезпечення якості продукції машинобудування : монографія / Є.А. Фролов, С.І. Кравченко, С.В. Попов, С.М. Гнітько. − Полтава : ПолтНТУ, 2019. − 204 с. Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Патенти

 1. Устройство для импульсной штамповки: А.с. СССР 646509. 78 / Н.Ф. Савченко, Е.А. Фролов, Р.М Авдиенко, Н.И. Суровцев, С.Н. Кулиш. – Заявлено 29.09.77; Опубл. 13.10.78.
 2. Устройство для обработки металлов давлением: А.с. СССР 463291 / Ю.А. Боборыкин, Ю.Г. Куркин, Е.А. Фролов. – Заявлено 18.07.72; Опубл. 14.11.74.
 3. Устройство для импульсного раскроя металла: А.с. СССР 472757 / Ю.А. Боборыкин, Ю.Г. Куркин, А.К. Горлов, Е.А. Фролов. – Заявлено 19.07.72; Опубл. 05.06.74.
 4. Устройство для импульсной штамповки: А.с. СССР 640487 / Савченко Н.Ф., Борисевич В.К., Фролов Е.А., Володин В.Н., Топорин В.А., Суров-цев Н.И., Авдиенко Р.М. – Заявлено 06.12.76; Опубл. 07.08.78.
 5. Способ изготовления матрицы для штамповки приемных гильз. А.с. 878281 СССР / А.Н.Ситенко, Е.А.Фролов, Д.А.Яременко, Б.Б.Бубликов, Е.Н.Бажина, В.А.Назпренко. – Заявлено 10.05.79; Опубл. 07.07.81.

Методичні вказівки

 1. Є. А. Фролов С.Г. Ясько Методичні матеріали до вивчення курсу «Наукові дослідження за обраною темою», галузь знань 13 механічна інженерія, спеціальність 131 прикладна механіка. Полтава Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018 р. – 34 с.
 2. Є. А. Фролов С.Г. Ясько Опорний конспект лекцій до вивчення курсу «Експериментальні методи дослідження у інженерній механіці», галузь знань 13 механічна інженерія, спеціальність 131 прикладна механіка. Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2018 р. – 73 с.

18.06.2017 р. м. Харків, ХПІ, інститут післядипломної освіти, № 2010-06/15.