Дані викладача


Іван Рогозін

Іван РОГОЗІН

Доцент

 • Кандидат технічних наук, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2019)
 • Спеціаліст (інженер-механік) спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2005)


Сфера наукових інтересів:

 • Конструювання та дослідження робочих процесів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
 • Вивчення питань експлуатації, обслуговування та ремонту машин і обладнання;
 • Вивчення робочих процесів в автомобільному транспорті.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Korobko B., Vasiliev A., Rogozin I. The analysis of mixture kinematics in the mixer body frame with a screw elevator with variable generatrix (Аналіз кінематики суміші в корпусі вертикального змішувача із шнековою стрічкою зі змінною твірною). Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015. Vol. 3, No. 7 (75), P. 48–52.
  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.43053 (SCOPUS).
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/1122
 2. Rohozin I., Vasyliev O., Pavelieva A. Determination of Building Mortar Mixers Effectiveness (Визначення ефективності будівельних розчинозмішувачів). International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7, No. 3.2, [S.I. 2]. P. 360–366.
  https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14553 (SCOPUS). http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3749

Конференції та фахові видання

 1. Васильєв О.С. Установка для приготування та транспортування бетону / О. С. Васильєв, І. А. Рогозін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: УДАЗТ, 2013. – Вип. 2/7 (62). – С. 51 – 53.
 2. Коробко, Б. О. Аналіз кінематики суміші в корпусі змішувача з вертикальним шнеком зі змінною твірною / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2015. – Вип. 3/7 (75) – С. 48-52.
 3. Васильєв, О. С. Дослідження об’ємного ККД диференціального розчинонасоса залежно від конструкції клапанних вузлів / О.С. Васильєв, Є.А. Васильєв, І.А. Рогозін // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Нові рішення в сучасних технологіях» – Харків: ХПІ, 2017 – Вип. 2 (47).
 4. Korobko B.O. Determination of the pressure in the cylinder of the automotive internal combustion engine by the installation of tensommetric sensors / B.O. Korobko, O.S. Vasyliev, I.A. Rohozin, Ie.A. Vasyliev // Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 2 (51). – P. 171 – 175.
 5. Vasyliev O.S. The definition of the direction of forses arising during the interworking of a car’s steer wheel with chassis dynamometer / O.S. Vasyliev, I.A. Rohozin, M.V. Shapoval, O.V. Orysenko // Academic Journal Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – Issue 2 (51). – P. 176 – 179.
 6. Васильєв О.С. Розроблення автопоїзда з автомобілем-тягачем третього класу та сідельно-зчіпним пристроєм / О.С. Васильєв, І.А. Рогозін, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал // Науковий журнал. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка , 2018. – № 14. –С 8–14.
 7. Васильєв О.С. Дослідження роботи стенду для випробування автомобільних cидінь з гідроприводом / О.С. Васильєв, М.В. Шаповал, В.В. Вірченко, І.А. Рогозін // Науковий журнал. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2018. – № 14. – С. 25–35.
 8. Korobko B.O. Signature Analysis of the Hydraulic Accumulators when Using in Energy Recovery Systems in Automobiles / B.O. Korobko,O.S. Vasyliev, I.A. Rohozin, Ie.A. Vasyliev // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 713–719. – DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27446.
 9. Orysenko Oleksandr. Mathematical model of pressure change in automobile pneumatical tire depending on operating temperature/ Oleksandr Orysenko, Mykola Nesterenko, Oleksiy Vasyliev, Ivan Rohozin // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PNTU, 2019. – VOL. 2 (53). – P. 25 – 29.
  https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/7567.

Патенти

 1. Пат. на корисну модель 21549 Україна, МПК B28C 5/16 (2007.01). Керований робочий орган роторного змішувача / О. Г. Онищенко, Б. О. Коробко, І. А. Рогозін (Україна). – № u 2006 10917; заявл. 16.10.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
 2. Пат. на корисну модель 58352 Україна, МПК B28C 5/16 (2006.01). Комбінований змішувач / О. Г. Онищенко, К. М. Ващенко, І. А. Рогозін, В. В. Вірченко (Україна). – № u 2010 11225; заявл. 20.09.2010; опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
 3. Пат. на корисну модель 75129 Україна, МПК B28C 5/16 (2006.01). Комбінований вертикальний змішувач / І. А. Рогозін (Україна). – № u 2012 04779; заявл. 17.04.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.
 4. Пат. на корисну модель 81413 Україна, МПК B28C 5/16 (2006.01). Установка розчинозмішувальна з вертикальним шнеком / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін (Україна). – № u 2013 01300; заявл. 04.02.2013; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.
 5. Пат. на корисну модель 99566 Україна, МПК B28C 5/16 (2006.01). Вертикальний змішувач із шнековою стрічкою зі змінною твірною / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін (Україна). – № u 2014 14200; заявл. 31.12.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11.
 6. Пат. на корисну модель 108332 Україна, МПК (2006.01) B65G 53/32. Установка для подачі жорсткого бетону / Б. О. Коробко, О. С. Васильєв, І. А. Рогозін (Україна). – № u 2016 00715; заявл. 29.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до лабораторних робіт із дисципліни «Основи технології виробництва та ремонту будівельних машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування. / Укл. Рогозін І. А., Криворот А. І. – Полтава: НУПП, 2020. – 32 с.
 2. Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Основи технології виробництва та будівельних машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування. / Укл. Рогозін І. А., Криворот А. І. – Полтава: НУПП, 2020. – 36 с.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи із дисципліни «Основи технології виробництва та будівельних машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування. / Укл. Рогозін І. А., Криворот А. І. – Полтава: НУПП, 2020. – 12 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи та розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування. / Укл. Коробко Б. О., Рогозін І. А., Криворот А. І. – Полтава: НУПП, 2020. – 60 с.
 5. Методичні рекомендації до практичних занять із дисципліни «Технологія виробництва та ремонту будівельних машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування. / Укл. Рогозін І. А., Криворот А. І. – Полтава: НУПП, 2020. – 32 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисципліни «Технологія виробництва та ремонту будівельних машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування. / Укл. Рогозін І. А., Криворот А. І. – Полтава: НУПП, 2020. – 44 с.

2008 р. – подяка ректора за вагомий особистий внесок у справу розвитку фізичної культури і спорту в університеті, пропаганду здорового способу життя та з нагоди Дня фізичної культури і спорту;

2017 р. – подяка ректора за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів та з нагоди Дня науки;

2018 р. – подяка ректора за високі досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів;

2019 р. – почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради за сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію та з нагоди Дня працівників освіти;

2020 р.– подяка ректора за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, ініціативність та наполегливість, висок ий професіоналізм та з нагоди 90-річчя з дня заснування університету.