Дані викладача


Михайло ЛУБКОВ

Професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • спеціальність «Фізика», Новосибірський державний університет, 1985 рік
 • д.ф.-м.н. за спеціальністю 04.00.22 – Геофізика, Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, 2016 рік
 • к.ф.-м.н. за спеціальністю 01.02.04 ‒ Механіка деформованого твердого тіла, Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України, 1992 рік
 • с.н.с. за спеціальністю 04.00.22 – Геофізика, 2009 рік

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Ф, ауд. 415 Ф

Телефон

+38 (095) 539-53-89

Наукові бази

ORCID, Scopus, Google Scholar


Дослідження в області теорії обертання Землі, моделювання на основі розробленої варіаційної скінчено-елементної методики для розв'язання в'язкопружних і теплових геофізичних задач, процесів сучасної, регіональної, плитної та внутрішньоплитної геотектоніки і теплової геофізики. З цих наукових напрямків опубліковано 50 наукових праць.

 1. XVІ Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти» (Київ, 16 травня 2017 р.: Навчально‐науковий інститут "Інститут геології" КНУ ім. Т. Шевченка).
 2. XVІI Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти» (Київ, 15 травня 2018 р.: Навчально‐науковий інститут "Інститут геології" КНУ ім. Т. Шевченка).
 3. ХІ Міжнародна науково-практична конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» (Полтава, 21 грудня 2018 р.: ПолтНТУ).
 4. XVІІI Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти» (Київ, 14 травня 2019 р.: Навчально‐науковий інститут "Інститут геології" КНУ ім. Т. Шевченка).
 5. XІХ Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти» (12 травня 2020 р., платформа Zoom).
 • Лубков М. В. Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины / М. В. Лубков // Геофиз. журн. – 2012. – 34, N 1. – С. 190 – 198.
 • Лубков М. В. О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява / М. В. Лубков // Геофиз. журн. – 2011. – 33, N 2. – С. 129 – 134.
 • Лубков М. В. О влиянии субгоризонтальных напряжений на развитие Днепровско-Донецкой впадины / М. В. Лубков, О. В. Борисюк // Геофиз. журн. – 2008. – 30, N 6. – С. 127 – 132.
 • Лубков М. В. Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2016. – N 2(58). – С. 43 –51.
 • Лубков М. В. Процес формування великомасштабних геоструктур в зоні колізії континентів / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2015. – N 2(54). – С. 38 –45.

Навчальні посібники, монографії

 1. В'язкопружні та теплові процеси в геодинаміці (дослідження в рамках варіаційної скінчено-елементної методики) [Текст] : дис. д-ра фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Лубков Михайло Валерійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. ‒ Київ, 2016. ‒ 331 с. : рис., табл.

Публікації у наукових виданнях

 1. Лубков М. В. Определение статических чисел Лява и Шида методом конечных элементов / М. В. Лубков // Геофиз. журн. – 2004. – 26, N 6. – С. 147 – 150.
 2. Лубков М. В. Комбинированный метод определения параметров вращения Земли / М. В. Лубков // Кинемат. физ. небес. тел. – 2005. – 21, N 5. – С. 389 – 395.
 3. Лубков М. В. О влиянии радиальной анизотропии мантии на суточные числа Лява / М. В. Лубков // Геофиз. журн. – 2007. – 29, N 5. – С. 179 – 184.
 4. Лубков М. В. Моделирование современных движений некоторых локальных несоляных структур Днепровско-Донецкой впадины / М. В. Лубков // Геофиз. журн. – 2008. – 30, N 2. – С. 123 – 126.
 5. Лубков М. В. О влиянии субгоризонтальных напряжений на развитие Днепровско-Донецкой впадины / М. В. Лубков, О. В. Борисюк // Геофиз. журн. – 2008. – 30, N 6. – С. 127 – 132.
 6. Лубков М. В. Вплив субгоризонтальних рухів на розвиток Дніпровсько-Донецької западини / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2008. – N 4, С. 59 – 62.
 7. Лубков М. В. Еволюція теплових полів ДДЗ в період активізації рифта / М. В. Лубков // Зб. наук. праць – Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики – 2009. – С. 87 – 95.
 8. Лубков М. В. О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява / М. В. Лубков // Геофиз. журн. – 2011. – 33, N 2. – С. 129 – 134.
 9. Лубков М. В. Моделювання напружено-деформованого стану та аномального гравітаційного поля у вогнищі землетрусу / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2011. – N 1. – С. 51 – 56.
 10. Лубков М. В. Моделювання сучасних рухів локальних соляних структур Дніпровсько-Донецької западини / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2011. – N 3. – С. 54 – 60.
 11. Лубков М. В. Про механічну поведінку океанічних літосферних плит у зоні субдукції / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2012. – 43, N 3, С. 48 – 53.
 12. Лубков М. В. Про вплив сучасних розломно-блокових рухів Дніпровсько-Донецької западини на гравітаційне поле / М. В. Лубков // Зб. наук. праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики” – 2012, вип. 9, С. 117 – 126.
 13. Лубков М. В. Моделювання напружено-деформованого стану в осадовому чохлі локальних структур Дніпровсько-Донецької западини / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2012. – N 2. – С. 44 – 50.
 14. Лубков М. В. Термомеханическая модель развития Западно-Черноморской впадины / М. В. Лубков // Геофиз. журн. – 2012. – 34, N 1. – С. 190 – 198.
 15. Лубков М. В. Моделювання нахилів земної поверхні у зонах активних розломів / М. В. Лубков // Геоінформатика. – 2013. - N 2(46). – С. 48 – 54.
 16. Лубков М. В. Сучасні горизонтальні рухи Дніпровсько-Донецької западини / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2013. – N 4(48). – С. 52 – 57.
 17. Лубков М. В. Процес деформування океанічних літосферних плит у зоні субдукції / М. В. Лубков // Зб. наук. праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики” – 2013. – С. 59 –72.
 18. Лубков М. В. Моделювання теплових процесів у зоні сучасної активізації Дніпровсько-Донецької западини / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2014. – N 1(49). – С. 46 – 53.
 19. Лубков М. В. Процес великомасштабного складкоутворення в осадовому шарі земної кори / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2014. – N 3(51). – С. 57 –66.
 20. Лубков М. В. Процес охолодження океанічної літосфери / М. В. Лубков // Зб. наук. праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики” – 2014, вип. 11, С. 70 –82.
 21. Лубков М. В. Процес формування великомасштабних геоструктур в зоні колізії континентів / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2015. – N 2(54). – С. 38 –45.
 22. Лубков М. В. Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини / М. В. Лубков // Геоінформатика – 2016. – N 2(58). – С. 43 –51.
 23. Лубков М.В. Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини / М.В. Лубков // Геоінформатика. – 2016. – №2 (58). – с. 43–51.
 24. Лубков М.В. Тектоніка геосолітонових нафтогазових родовищ / М.В. Лубков // Геоінформатика. – 2017. – №1 (61). – с. 26–32.
 25. Лубков М.В. Моделювання пластового тиску в неоднорідних нафтоносних пластах / М.В. Лубков // Геоінформатика. – 2017. – №3 (63). – с. 23–29.
 26. Лубков М.В. Утворення вуглеводневих пасток у локальних соляних структурах Дніпровсько-Донецької западини / М.В. Лубков, О.О. Захарчук // Геоінформатика. – 2019. – №2 (70). – с. 50–57.
 27. Лубков М.В. Моделювання процесів фільтрації у неоднорідних анізотропних нафтоносних пластах / М.В. Лубков, О.О. Захарчук // Геоінформатика. – 2019. – №4 (72). с. 74–81.
 28. Lubkov М. V. Application of the finite element-differences method for modeling of filtration processes / М. V. Lubkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2019. – №1 с. 114–117.

Фахові видання, НМБД (Index Copernicus, інші)

 1. Лубков М. В. Процесс среднемасштабного складкообразования в осадочном слое земной коры / М. В. Лубков // Апробация – 2014. – N 6 (21). – С. 113 –117.
 2. Лубков М. В. О влиянии разнонаправленных блоковых движений на формирование геоструктур / М. В. Лубков // Апробация – 2014. – N 8 (23). – С. 79 –83.
 3. Лубков М. В. Тепловые условия передачи магмы по разломам / М. В. Лубков // Апробация – 2014. – N 9 (24). – С. 98 –102.
 4. Лубков М. В. Процесс нагревания океанической литосферы в зоне субдукции / М. В. Лубков // Апробация – 2014. – N 10 (25). – С. 92 - 97.
 5. Lubkov М. V. Modeling of reservoir pressures in heterogeneous porous layers of oil-gas deposits [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov, O.O. Levchenko, A.N. Mangura // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2017”, Київ - 2017. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM; Windows 98/2000/NT/XP.
 6. Lubkov М. V. Modeling of filling process of the gas cap of geosoliton field [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov, O.O. Levchenko // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2018”, Київ - 2018. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 12457_ENG.
 7. Lubkov М. V. Modeling of oil filtration processes in the vertically heterogeneous reservoirs / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2018”, Київ - 2018.
 8. Lubkov М. V. Modeling of oil filtration processes near production well [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov, O.O. Zacharchuk // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2019”, Київ - 2019. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 14980.

Матеріали конференцій

 1. Лубков М. В. О применении комбинированного метода в задачах определения параметров вращения Земли / М. В. Лубков // Астрономия-2005, Состояние и перспективы развития. – Труды Гос. астрономического института им. П. К. Штернберга, Москва, 2005. - С. 18.
 2. Лубков М. В. Эволюционирование тепловых полей Днепровско-Донецкой впадины на активной стадии рифтогенеза / М. В. Лубков // Геодинамика – 2008. – N 1 (7). – С. 134 – 140.
 3. Лубков М. В. Моделирование фоновых температурных полей ДДВ / М. В. Лубков // Геодинамика – 2009. – N 1 (8). – С. 91 – 96.
 4. Lubkov M. V. The definition of the forced nutations by the finite element method / M. V. Lubkov // JOURNEES – 2003 / Astrometry, Geodynamics and Solar System Dynamics: from Milliarcseconds to Microarcseconds. – Saint Petersburg, 2003, Book of Abstracts – P. 46.
 5. Lubkov M. V. The definition of the forced nutations by the finite element method / M. V. Lubkov // Proc. of the inter. conference JOURNEES – 2003 / Eds A. Finkilstein, N. Capitaine. – Saint Petersburg: изд-во Инст. прикл. астрон. РАН, 2003. – P. 213 - 214.
 6. Lubkov M. V. The evaluation of the effects of visco-elastic mantle on luni-solar nutations / M. V. Lubkov // Astronomy in Ukraine – Past, Present and Future, Kiev, 2004, Abstract Book – P. 151.
 7. Lubkov M. V. The evaluation of the effects of visco-elastic mantle on luni-solar nutations / M. V. Lubkov // Kinemat. and Phys. of Celestial Bodies – 2005. – 5. – P. 355 –358.
 8. Lubkov М. V. About application of coupled finite element method at the earth orientation parameters / M. V. Lubkov // Astronomy and space physics at Kyiv University, Kyiv, 2005, Book of Abstracts – P. 55.
 9. Lubkov М. V. Evaluation of outer core viscosity influence on the earth forced nutation / M. V. Lubkov // Modern Problems of Astronomy, Odessa, 2007, Abstracts – P 25.
 10. Lubkov М. V. About influence of lateral heterogeneities in the earth upper mantle on the Love numbers for diurnal tides / M. V. Lubkov // Modern Problems of Astronomy, Odessa, 2007, Abstracts – P 25.
 11. Lubkov М. V. Evaluation of outer core viscosity influence on the earth forced nutation / M. V. Lubkov // Odessa astr. publ. – 2007. – vol. 20, part 1. – P. 114 – 117.
 12. Lubkov М. V. About influence of lateral heterogeneities in the earth upper mantle on the Love numbers for diurnal tides / M. V. Lubkov // Odessa astr. publ. – 2007. – vol. 20, part 1. – P. 117 – 120.
 13. Lubkov М. V. About the role of sub horizontal movements in the development of DDH / M. V. Lubkov // Матеріали наук. конф.: “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища”, Львів - 2008, C. 32.
 14. Lubkov М. V. An evolution of the heat fields of DDH during the active rifting stage / M. V. Lubkov // Матеріали наук. конф.: “Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища”, Львів - 2008, C. 41.
 15. Lubkov М. Modeling of the bending deformations of tectonic plates / М. Lubkov // The 6th Orlov Conference: The study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy, Kiev, 2009, Abstract Book - P. 39.
 16. Lubkov М. About influence of radial anisotropy of mantle on the Earth forced nutation / М. Lubkov // The 6th Orlov Conference: The study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy, Kiev, 2009, Abstract Book - P. 53.
 17. Lubkov М. Modeling of the bending deformations of tectonic plates / М. Lubkov // The 6th Orlov Conference Proceedings: The study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy – 2010. – Kiev: Akademperiodyka, P. 115 – 122.
 18. Lubkov М. About influence of radial anisotropy of mantle on the Earth forced nutation / М. Lubkov // The 6th Orlov Conference Proceedings: The study of the Earth as a planet by methods of geophysics, geodesy and astronomy – 2010. – Kiev: Akademperiodyka, P. 163 – 166.
 19. Lubkov М. V. About influence of modern DDD block break movements on gravity field [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2012”, Київ - 2012. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 2628.
 20. Lubkov М. V. About mechanical behavior of oceanic lithospheric plates in subduction zone [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2012”, Київ - 2012. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 2692.
 21. Lubkov М. V. Modeling of the earth tilts changing in the active fault zones [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2013”, Київ - 2013. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 4752.
 22. Lubkov М. V. Deforming process of oceanic lithospheric plates in subduction zone [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2013”, Київ - 2013. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 4656.
 23. Lubkov М. V. Process of large-scale fold forming in the crust sedimentary layer [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2014”, Київ - 2014. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 6134.
 24. Lubkov М. V. Cooling process of the oceanic lithosphere [Електронний ресурс]: / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2014”, Київ - 2014. – 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): кольор. ; 12 см. – Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP – Код – 6184.
 25. Lubkov М. V. Modeling of reservoir pressures in heterogeneous porous layers of oil-gas deposits / М. V. Lubkov, O.O. Levchenko // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2017”, Київ - 2017.
 26. Lubkov М. V. Modeling of filling process of the gas cap of geosoliton field / М. V. Lubkov, O. O. Levchenko // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2018”, Київ - 2018.
 27. Lubkov М. V. Modeling of oil filtration processes in the vertically heterogeneous reservoirs / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2018”, Київ - 2018.
 28. Lubkov М. V. Modeling of oil filtration processes near production well / М. V. Lubkov, O. O. Zacharchuk // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2019”, Київ - 2019.
 29. Lubkov М. V. Modeling of filtration processes in vicinity of gas production well / М. V. Lubkov // Тези міжн. конф. ”Геоінформатика 2019”, Київ - 2019.
 30. Лубков М.В. Вплив сучасних геотектонічних процесів на формування нафтових та газоконденсатних родовищ ДДЗ / М.В. Лубков, О.О. Захарчук // Збірник наукових праць ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2018. – с. 178–182
 31. Лубков М.В. Про вплив сучасних геотектонічних процесів на на фізико-хімічні властивості нафти у продуктивних горизонтах родовищ ДДЗ / М.В. Лубков, О.О. Захарчук // Збірник наукових праць ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2019. – с. 159‒163.
 32. Лубков М.В. Моделювання процесів фільтрації у неоднорідних анізотропних газоносних пластах / М.В. Лубков, О.О. Захарчук // Геоінформатика. – 2020. – №1 (73). – с. 56–63.
 33. Lubkov M.V. Modeling of pushing processes in anisotropic low permeable Gas reservoirs / М.V. Lubkov // Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, K.: EAGE – 2020. ‒ 1‒5 p.
 34. Lubkov M.V. Modeling of pushing processes in anisotropic low permeable Oil reservoirs / М.V. Lubkov, O.O. Zaharchuk // Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, K.: EAGE – 2020.