Дані викладача


Олександр Орисенко

Олександр ОРИСЕНКО

Доцент

 • Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2006)
 • Кандидат технічних наук, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2003)
 • Спеціаліст (інженер-механік) спеціальність «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» , Полтавський технічний університет (1995)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(066) 728 55 68

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID


Сфера наукових інтересів:

 • Розроблення та впровадження віброформувальних машин для підприємств збірного залізобетону
 • Вивчення робочих процесів в автомобільному транспорті.

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Vasyl Lyutenko, Oleksandr Orysenko, Vitaliy Nadobko. Mathematical Model for the Manual Vibration Roller Drive Mechanism Investigation // International Journal of Engineering & Technology (UAE), Vol 7, № 3.2 (2018). – P. 232 – 235. Published on: 20-06-2018.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4047
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14409
  https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14409

Конференції та фахові видання

 1. Орисенко О. В. Розроблення конструкції ударно-струшувальної установки для формування стінових блоків із легких бетонів на основі аналізу конструктивних особливостей ущільнювальних машин / О. В. Орисенко, М. М. Нестеренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: О. Г. Онищенко (головний редактор) та інші. – Вип. 3 (25), т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – С. 150 – 155.
 2. Орисенко О. В. Математичне моделювання руху робочого органа вібраційної машини для формування залізобетонних кілець з урахуванням впливу бетонної суміші, що ущільнюється / О. В. Орисенко, Т. М. Нестеренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: О. Г. Онищенко (головний редактор) та інші. – Вип. 1 (26). – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – С. 108 – 115. С.Ф.Пічугін (головний редактор) та ін. – Вип. 1 (36), т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 246 – 249.
 3. Smoliar V. Increasing the productivity of the bridge crane due to the introduction of arduino's hardware and software base in its control system / V.Smoliar, І.Sliusar, I.Chernytska, V.Knysh, О.Orysenko // Academic journal. Control, Navigation and Communication Systems. – 2018. – № 3 (49). – Р. 143 – 146. Published on: 03-07-2018.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3855
  http://journals.pntu.edu.ua/sunz/article/view/1151/970
  https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.3.143
 4. Orysenko O.V. Supported construction for quarry excavator travers / O.V.Orysenko, O.G.Fenko, М.L.Zotsenko, Yu.L.Vynnykov, М.O.Kharchenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Poltava: PNTU, 2018. – VOL. 1 (50). – PP. 46 – 55. Published on: 11-04-2018.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3868
  http://znp.pntu.edu.ua/files/archive/ua/50_2018/07.pdf
  https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1058
 5. Нестеренко М.М. Визначення шумових характеристик ударно-вібраційної установки / М.М.Нестеренко, Т.М.Нестеренко, О.В.Орисенко // Науковий вісник будівництва. – Т. 88. – № 2. – 2017. – C. 182 – 185.
 6. Нестеренко М.П. Технологічність вібраційних площадок з просторовим рухом рухомої рами для формування залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, Нестеренко М.М.,Орисенко О.В., Скляренко Т.О. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – 2019. – №2(53). – С. 13-18. IndexCopernicus.
 7. Орисенко, О. В. Дослідження індикаторних та ефективних показників двигуна ЗМЗ-4026 при роботі на традиційному й альтернативному паливі / О. В. Орисенко, А. І. Криворот, А. Е. Шурмін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: В. О. Онищенко (головний редактор) та інші. – Вип. 1 (29). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 53 – 56.
 8. Orysenko O.V. The Dynamic Processes Mathematical Modeling in the Traction Coupling Device From Cars to the Trailers / O.V. Orysenko, M.O. Skoryk, A.I. Kryvorot, M.V. Shapoval // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7, № 4.8. – P. 473 – 477.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5556
  https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27291/14022
  https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27291
 9. Orysenko O.V. The automobile tires vulcanization method repair process experimental investigation / Orysenko O.V. Kryvorot A.I., Ilchenko V.V., Filipova H.А. // Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. – 2018. – №1(50). – С. 56–61.
 10. Нестеренко М.П. Технологічність вібраційних площадок з просторовим рухом рухомої рами для формування залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко, Нестеренко М.М.,Орисенко О.В., Скляренко Т.О. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – 2019. – №2(53). – С. 13-18. IndexCopernicus.
 11. Орисенко О. В. Перспективи використання біопалива в Україні // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Редкол.: О. Г. Онищенко (відп. ред.) та інші. – Вип. 15. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – С. 24-26.
 12. Стенд для перевірки сходження коліс автомобілів / О. В. Орисенко, В. Є. Лютенко, Л. О. Нікітенко, П. М. Чеботарьов // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Редкол.: О. Г. Онищенко (відп. ред.) та інші. – Вип. 17. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – С. 29-31.
 13. Орисенко, О. В. Дослідження індикаторних та ефективних показників двигуна ЗМЗ-4026 при роботі на традиційному й альтернативному паливі / О. В. Орисенко, А. І. Криворот, А. Е. Шурмін // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: В. О. Онищенко (головний редактор) та інші. – Вип. 1 (29). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – С. 53 – 56.
 14. Філіпова, Г.А. Способи поліпшення індикаторних та ефективних показників двигуна ЗМЗ-4063 при роботі на генераторному газі / Г.А.Філіпова, О.В.Орисенко, А.І.Криворот, О.М.Голуб, О.О.Капуста // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Вип. №45. – Луцьк: ЛНТУ, 2014. – С. 573 – 577.
 15. Орисенко О. В. та ін. Визначення напряму сил, що виникають при взаємодії керованих коліс автомобіля з опорною поверхнею / О. В. Орисенко, М. П. Нестеренко, Д. Г. Коваленко // Тези 61-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (15–17 квітня 2009 р.) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: В. О. Онищенко (головний редактор) та ін. – Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – С. 83 – 84.
 16. Орисенко О. В. Уточнення математичної моделі витрати палива автомобілем при використанні бінарних сумішей традиційного нафтового та альтернативного дизпалив / О. В. Орисенко, Д. С. Ільїн // Тези 62-ої наук. конф. професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 23 квітня – 13 травня 2010 р.). – Том 3. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – С. 29 – 30.
 17. Філіпова, Г.А. Система керованої подачі генераторного газу та наддуву повітря на інжекторному двигуні / Г.А.Філіпова, О.В.Орисенко, А.І.Криворот // Сборник тезисов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомобилиста и дорожника: «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвящённой 90-летию проф. Говорущенко Н.Я. – Харьков: ХНАДУ, 2014. – С. 270 – 271.
 18. Філіпова, Г.А. Мікроконтролерна система керування якістю суміші генераторного газу та повітря на ЗМЗ-4063 / Г.А.Філіпова, О.В.Орисенко, А.І.Криворот // Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів: збірник тез за матеріалами V міжнародної науково-технічної конференції, 3 – 4 грудня, 2014 р. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Полтава 2014. – С. 83 – 85.
 19. Філіпова Г.А. Порівняльний аналіз тягових характеристик автомобіля ГАЗ-3302 з використанням КП із стандартним рядом передаточних чисел та за умови мінімізації часу розгону при роботі двигуна на газогенераторному паливі / Г.А. Філіпова, О.В. Орисенко, А.І. Криворот // Наукові праці Міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції, присвяченої 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження професора А.Б. Гредескула: «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців». – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 52 – 54.
 20. Орисенко О.В. Розроблення та дослідження вулканізатора для збільшення ресурсу автомобільних пневматичних шин / О.В.Орисенко, А.І.Криворот // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» (19 – 20 жовтня 2017 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 117 – 119.
 21. Скорик М.О. Удосконалення тягово-зчіпного пристрою автопоїзда категорії М1 / М.О.Скорик, О.В.Орисенко // Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» (19 – 20 жовтня 2017 р.) / Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків: ХНАДУ, 2017. – С. 145 – 146.
 22. Криворот А.І. Економія паливних енергоносіїв за рахунок оптимізації передаточних чисел трансмісії автомобіля / А.І.Криворот, О.В.Орисенко // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами IІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 4 – 5 грудня 2017 р. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: О.В. Шульга (головний редактор) та ін. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 71 – 73.
 23. Россоха С.В. Дослідження затрат енергії при функціонуванні стоянки для автомобілів із системою автоматичного пілотування / С.В.Россоха, О.В.Орисенко // Електронні та мехатронні системи: теорія, інновації, практика: збірник наукових праць за матеріалами IІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 4 – 5 грудня 2017 р. / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: О.В. Шульга (головний редактор) та ін. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 17 – 18.
 24. Філіпова Г.А. Покращення ефективних показників автомобілів сімейства ГАЗЕЛЬ за рахунок оптимізації передаточних чисел трансмісії / Г.А.Філіпова, О.В.Орисенко, А.І.Криворот // Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару ”Наукові досягнення в галузі автомобільного транспорту” (20 квітня 2018 р., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків). – Харків, ХНАДУ, 2018. – С. 27.

Навчальні посібники

 1. Орисенко О.В. Автомобільний транспорт. Вступ до фаху : навч. посіб. / О.В. Орисенко, О.С. Васильєв, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 121 с.; іл. Затверджено Вченою радою ПолтНТУ, протокол №1 від 27.09.2018 р. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4650
 2. Онищенко О.Г. Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті : навч. посіб. / О.Г. Онищенко, О.В. Орисенко. – Полтава : ПолтНТУ, 2010. – 115 с.; іл. Затверджено Вченою радою ПолтНТУ, протокол № 7 від 06.07.2010 р. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4651

Патенти

 1. Орисенко О.В., Нестеренко М.П., Шахов С.О. Пат. 30766 А Україна, В 28В 21/14. Пристрій для формування трубчастих виробів із бетон–них сумішей / Бюл. – 2000. – № 7 – ІІ.
 2. Пат. на корисну модель 33711 Україна. МПК (2006) В28В 1/08. При-стрій для ущільнення виробів із бетонних сумішей / М. П. Нестеренко, О. В. Орисенко, М. М. Нестеренко (Україна). – № u 2008 02245; Заявл. 21.02.08; Опубл. 10.07.08. – Бюл. № 13. – 4 с.
 3. Пат. на корисну модель 34903 Україна. МПК (2006) В28В 1/08. При-стрій для ущільнення стінових блоків із бетонних сумішей / М. П. Нестеренко, О. В. Орисенко, М. М. Нестеренко (Україна). – № u 2008 04161; Заявл. 02.04.08; Опубл. 26.08.08. – Бюл. № 16. – 4 с.
 4. Пат. на корисну модель 58326 Україна. МПК G01M 7/02 (2006.01), G01M 13/04 (2006.01). Пристрій для діагностування підшипників кочення / М. П. Нестеренко, О. В. Орисенко, М. М. Нестеренко, А. Г. Парубець (Україна). № u 2010 11157; Заявл. 17.09.2010; Опубл. 11.04.2011. – Бюл. № 7. – 4 с.
 5. Пат. 133497 Україна, МПК F16M 11/42 (2006.01). Пристрій для розвантаження ходової частини гусеничного кар’єрного екскаватора / Орисенко О.В., Фенко О.Г., Зоценко М.Л., Винников Ю.Л., Харченко М.О.; заявник Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – № u 2018 10852; заявл. 02.11.2018; опубл. 10.04.2019, Бюл. №7.
 6. Пат. на корисну модель 140766 Україна. МПК Е02F 5/18 (2006.01), Установка для проколу грунту та розширення свердловин / О. В. Орисенко, М. М. Нестеренко, Р.О. Мартиненко, А.М. Яковенко, М.О. Запорожець (Україна). № u 2019 08728; Заявл. 19.07.2019; Опубл. 10.03.2020. – Бюл. № 5. – 7 с.

Методичні вказівки

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 11 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему: «Розрахунок норм витрат палива автомобільним транспортом» з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 23 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему: «Основні властивості палива» з дисципліни «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 12 с.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Експлуатаційні матеріали» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 11 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему: «Розрахунок норм витрат палива автомобільним транспортом» з дисципліни «Експлуатаційні матеріали» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 23 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему: «Основні властивості палива» з дисципліни «Експлуатаційні матеріали» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 12 с.
 7. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 8 с.
 8. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Вступ до технологічних процесів на автомобільному транспорті» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 32 с.
 9. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правила та безпека дорожнього рухуі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 16 с.
 10. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Правила та безпека дорожнього рухуі» для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 40 с.
 11. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Експериментальні методи досліджень в інженерній механіці» для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт». Укл.: О.В. Орисенко / Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 18 с.

1. Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти. 2008 р.

2. Знак «Відмінник освіти України». 2008 р.

3. Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук України» за активну участь у діяльності Малої академії наук України. 2014 р.

4. Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за перемогу в І етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2016 році «Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму «Техніка». 2016 р.

5. Подяка Полтавського обкому профспілки працівників освіти і науки України за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди Дня працівника освіти. 2016 р.

6. Подяка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів в та з нагоди Дня науки. 2016 р.

7. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково- педагогічну роботу, активну громадську діяльність та з нагоди Дня працівників освіти. 2017 р.

8. Почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди ювілею від Дня народження. 2019 р.

9. Подяка Позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток, підтримку і виховання обдарованої молоді позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 2019 р.

10. Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за особистий вагомий внесок у розвиток, підтримку і виховання творчо обдарованої молоді. 2020 р.

11. Подяка ректора за вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти, ініціативність та наполегливість, високий професіоналізм та з нагоди 90-річчя з дня заснування університету. 2020 р.

12. Подяка Полтавської обласної ради за плідну співпрацю з Полтавською обласною Малою академією наук, високий професіоналізм та значний особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді Полтавщини під час проведення II етапу (Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення «Малої академії наук України». 2021 р.