Дані викладача


Олена Михайловська

Олена МИХАЙЛОВСЬКА

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій

 • магістр за спеціальністю «Нафтогазова інженерія та технології», освітня програма «Нафтогазова інженерія та технології», Навчально-науковий інститут нафти і газу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 рік
 • к.т.н. за спеціальністю 05.23.02 –Основи і фундаменти, кафедра видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2009 рік
 • с.н.с. за спеціальністю 05.23.02 –Основи і фундаменти, кафедра видобування нафти і газу та геотехніки, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2011 рік


Відповідальний виконавець розділу «Особливості фазових переходів у системі «газогідрат-газ-вода-іони розчинних солей» та варіанти їх практичного застосування» комплексного проекту фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету.

(№0113U000411) «Розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів для оптимізації виробничих процесів», виконання у 2014-2015 рр., науковий керівник – д.т.н., професор, Павленко А.М.

Власна наукова зацікавленість: дослідження складу пластових вод родовищ вуглеводнів; утилізація відходів підприємств та відходів нафтогазового комплексу, розроблення ефективної конструкції шламосховищ.

 1. VІ Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми інженерної механіки” м. Одеса, ОДАБА, 20–24 травня 2019 р.
 2. ІІ Міжнародна наукова конференція «Освіта і наука в мінливому світі», 27-28 березня 2020. м. Дніпро.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми надзвичайних ситуацій», 20 травня 2020 р. Національний університет цивільного захисту України, м. Харків.
 4. VІ міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». 7-11 жовтня 2019 р., м. Трускавець.
 5. 71-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.: ПолтНТУ);
 6. 72-ша наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (Полтава, 21 квітня – 15 травня 2020 р.: НУПП);

Магістранти

Забишний Іван, 2011 р, кваліфікаційна магістерська робота «Порівняння способів утворення газогідрату газу, як основного елементу газогідратних технологій» – майстер з добування нафти, газу та конденсату Солохівського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату Абазівської УКПГ, ГПУ «Полтавагазвидобування». Нагороджений грамотою за перемогу в огляд-конкурсі «Кращий працівник» ГПУ «Полтавагазвидобування» за 2019 рік.

Гурняк Олександр, 2011 р, кваліфікаційна магістерська робота «Перспективи транспортування природного газу в газогідратній формі, як альтернатива трубопровідному транспорту» – майстер установки підготовки конденсату Машівського ЦВНГК, ГПУ «Полтавагазвидобування».

Шевченко Володимир, 2012 р. кваліфікаційна робота «Проектування подальшої розробки візейських покладів Ливенського газоконденсатного родовища» - інженер-технолог відділу гідродинамічних досліджень свердловин філія УГВ-Сервіс.

Бакалаври

Кулик Олексій, 2020 р. кваліфікаційна робота «Оцінка перспективності Зоряної площі на основі аналізу фаціальної обстановки утворення порід-колекторів»

Навчальні посібники, монографії

 1. Перспективные тренды развития науки: техника и технологии. В 2 книгах. К 2.: монография / [авт.кол.: Балашов В.А. … Михайловская Е.В. и др.]. – Одесса: Куприенко С.В., 2019 р.
 2. Метод розрахунку напружено-деформованого стану стовбура глибокої свердловини і пристовбурної зони з урахуванням стисливості гірських порід (інженерний метод розрахунку): навчальний посібник / В.С. Блохін, О.В. Бандуріна. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 112 с.
 3. Научное окружение современного человека: техника, информатика, архитектура, медицина, сельское хозяйство. Книга 2. Часть 1 :серия монографий / [авт.кол. : Линда С.Н., Львович И.Я., Преображенский А.П.., Михайловская Е.В. и др.]. – Одесса, 2019 – 199 с.http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6128
  https://doi.org /10.30888/2663-5569.2019-02-01-003 Іndex Copernicus
 4. Zotsenko M.L., Mykhailovska O.V. Technology of waste disposal of the oil and gas complex // Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - РР 294-303 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6596
 5. Mykhailovska O.V., Zotsenko M.L. Іnvestigation of the oscillations amplitudes bases and foundations of the forming machine //Multi-authoredmonograph Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing.- Sofia: Publishing house St Ivan Rilski,2020, PP 417-427 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6769

Публікації у наукових виданнях

 1. Бандуріна О.В. Експериментальні дослідження динамічних характеристик основи від впливу масових вибухів/ О.В. Бандуріна, О.Л.Зімін // Современные проблемы строительства/ Ежегодный научно-технический сборник .– Донецк : ДП «Донецкий Промстройниипроект», 2010 . – с. 91 – 94
 2. П.І. Світалка, В.В. Соловйов, М.П. Нестеренко, О.В. Бандуріна Дослідження напружено-деформованого стану масиву навколо свердловини зі змінними у часі міцнісними властивостями порід // Науковий журнал (Геологія. Гірництво. Нафтогазова справа) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Редколегія: В.О. Онищенко (головний редактор) та ін. – Вип. 1 (1). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – с.144-148
 3. Клименко В.В., Зоценко М.Л., Бандуріна О.В., Педченко Л.О. Підвищення ефективності видобування і підготовки газу з виснажених родовищ шляхом застосування газогідратної технології // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Вип 2/2012(73). – С. 92-95(збірник включено до міжнародної бази даних Index Copernicus).
 4. Клименко В.В., Бандуріна О.В. Макрофізична модель процесу заміщення двооксидом вуглецю метану у газогідрат них покладах// Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Вип 6/2012(77). – С. 79-82 (збірник включено до міжнародної бази даних Index Copernicus).
 5. Блохин В.С., Бандурина Е.В. Оценка напряженого состояния ствола глубокой скважины // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Вип 1/2013(78). – С. 71-75 (збірник включено до міжнародної бази даних Index Copernicus).
 6. Світалка П.І. Методика та результати визначення міцності соляних порід залежно від швидкості непружної деформації / П.І.Світалка, В.В.Соловйов, О.В.Бандуріна. Збірник наукових праць: Галузеве машинобудування, будівицтво.Вип.4 (39).- Т.2- 2013 р. С.175-181.
 7. О.В. Бандуріна. Аналіз умісту мікроелементів у пластових водах Краснокутського родовища// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1(40). − С.343 − 348.
 8. О.В. Бандуріна. Сучасний стан проблеми аналізу напружено-деформованого стану гірських порід навколо глибоких свердловин // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1(36). − С.373 − 383.
 9. О.В. Бандуріна. Аналіз умісту мікроелементів у пластових водах Краснокутського родовища// Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1(40). − С.343 − 348.
 10. Перспектива видобутку йоду з пластових вод нафтогазових родовищ Полтавського нафтопромислового району / О.В. Бандуріна, І.А. Єрмакова, Л.С. Захарченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / ПолтНТУ – Вип. 3 (42), Т.1. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 106–112.
 11. Технологія спуску в один прийом проміжних колон, вага яких перевищує вантажопідйомність бурових установок / Соловйов В.В., Михайлівська О.В., Єрмакова І.А. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Вип.2 (47). – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 311–315.
 12. Conditions of a single intake descending of intermediate casing strings of an excessive weight compared to a derrick load capacity / Soloviov V.V., Mykhailovska O.V., Yermakova I.A. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Випуск 1(50). – 2018. – С. 214–219.
 13. Клименко В.В., О.В. Бандуріна. Експериментальне дослідження взаємодії гетерогенних систем, які містять газогідрати, з конструкційними та ущільнювальними матеріалами // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – Вип. 1(29). − С.225 − 229.
 14. Mykhailovska O.V. Dynamic activity of military transportation investigation on the building / O.V. Mykhailovska, T.M. Nesterenko // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – Вип. 3(52) (прийнято до друку)
 15. Mykhailovska, O. (2018). Дослідження вмісту мікроелементів у пластових водах. ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering, 2(51), 161-165. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/znp.2018.51.1309 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/5224
 16. E.V. Bandurinа, A.I. Nalyvayko Research of the composition of tabular waters of the Prycarpathians //Нефтегазовое дело. - №(3), т. 12. 2014 – Уфа 2014. – P.20-28

Публікації у закордонних наукових виданнях

 1. Mykhailovska O., Rubel V, Oleksiienko O, Petruniak M Method of evaluation of stress-strain state rock around well // International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8.- P. 312-318 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27262 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27262
 2. Rubel V, Petruniak M, Mykhailovska O. Increase in fluid extraction in the field, which is at the final stage of development// International Journal of Engineering & Technology, Vol 7, No 4.8 (2018): Special Issue 8.- P. 318-322 DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27263 https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/27263

Публікації у наукових виданнях, що індексуються НМБД Scopus і WOS

 1. Using solid household plastic waste in the construction of soil embankments Zotsenko M.L., MykhailovskaO.V //IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012095 doi:10.1088/1757-899X/708/1/012095
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012095
  http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/6580
 2. The amplitude calculation massive foundations of machines taking into account the damage Mykhailovska, O.V., Zotsenko, M.L. Materials Science Forum 2020, 1006 MSF, pp. 123-129
  https://www.scopus.com
 3. Construction Features Durable Storage of Toxic Waste in Boreholes Zotsenko, M.L., Mykhailovska, O.V., Sivitska, S.P. Lecture Notes in Civil Engineering73,2020, pp. 325-334 https://www.scopus.com

Патенти

 1. Спосіб видалення йоду із мінералізованих пластових вод: Деклараційний патент на корисну модель №93268 МПК F25В 45/00 Україна / О.В. Бандуріна, О.І. Наливайко, Л.Г. Наливайко – № u 2014 03907; Заявл. 14.04.2014; Опубл. 25.09.2014. – Бюл. – 2014. – №18. – 4 с.
 2. Спосіб видалення йоду з пластових вод: Деклараційний патент на корисну модель №93266 МПК F25В 45/00 Україна / О.В. Бандуріна, О.І. Наливайко, Л.Г. Наливайко, І.О. Іваницька. – № u 2014 03902; Заявл. 14.04.2014; Опубл. 25.09.2014. – Бюл. – 2014. – №18. – 4 с.
 3. Спосіб видалення йоду з мінералізованих пластових вод: Деклараційний патент на корисну модель №89468 МПК Е21В 43/00 Україна / О.В. Бандуріна, О.І. Наливайко, Л.Г. Наливайко, І.О. Іваницька – № u 2013 12024; Заявл. 14.10.2013; Опубл. 25.04.2014. – Бюл. – 2014. – №8. – 4 с.
 4. Спосіб запобігання викидам в атмосферу екологічно небезпечних газів: Деклараційний патент на корисну модель №65801 МПК F25B 45/00 Україна / , О.В. Бандуріна. В.В. Клименко, В.М. Корнієнко. – № u 2011 08260; Заявл. 01.07.2011; Опубл. 12.12.2011. – Бюл. – 2011. – №23. – 3 с.
 5. Пристрій для запобігання викидам в атмосферу екологічно небезпечних газів: Деклараційний патент на корисну модель №65802 МПК F25B 45/00 Україна / , О.В. Бандуріна. В.В. Клименко, В.М. Корнієнко. – № u 2011 08261; Заявл. 01.07.2011; Опубл. 12.12.2011. – Бюл. – 2011. – №23. – 4 с.
 6. Спосіб заморожування продукції для подальшого сублімаційного сушіння: Деклараційний патент на корисну модель №59679 МПК А23В 4/06 Україна / В.В. Клименко, О.В. Скрипник, О.В. Бандуріна. В.М. Корнієнко. – № u 2010 13222; Заявл. 08.11.2010; Опубл. 25.05.2011. – Бюл. – 2011. – №10. – 4 с.
 7. Спосіб закріплення стінок захисних споруд із застосуванням грунтоцементних елементів: Деклараційний патент на корисну модель № МПК (2019) Е02D 27/00 Україна /М.Л.Зоценко, О.В.Михайловська– № u201907274 Заявл. 01.07.2019 р. Опубл. 26.12.2019, бюл. № 24 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6624
 8. Спосіб влаштування довічного шламосховища для токсичних відходів. №140153 МПК Е02D 29/00, МПК Е02D 31/00 Україна / М.Л. Зоценко, О.В. Михайловська– № u 2019 07230; Заявл. 01.07.2019; Опубл. 10.02.2020. – Бюл. – 2020. – №3. – 4 с. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6771

Матеріали конференцій

 1. Бандурина Е.В. Содержание йода в пластовых водах месторождений Украины / Е.В. Бандурина. Тезисы докладов Х Всероссийская научно-техническия конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России» 10-12 февраля 2014 г. Москва.- С. 129
 2. Бандурина Е.В. Особенность напряженности массива вблизи ствола глубокой скважины / Е.В. Бандурина, В.С. Блохин. Сборник трудов Межрегиональной научно-технической конференции «Проблемы разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефтей и битумов» – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 40-45 с.
 3. Bandurina O.V., Nalyvayko L.G., Shtofel. U.O. Research into the iodine contain in tubular waters of the prycarpathians.- Conference reports materials Problems of energy saving and nature use 2013.- P.123-127
 4. Наливайко А.И. Исследование содержания йода в Пластовых водах Прикарпатья / А.И. Наливайко, Е.В. Бандурина «Экологические проблемы нефтедобычи - 2013». Сборник докладов научно-технической конференции: сб. науч. ст. – Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2013. – С. 90-94.
 5. Блохін В.С., Бандуріна О.В., Дослідження напружено-деформованого стану при будівництві глибоких нафтогазових свердловин // Сборник научных трудов SWorld Материалы межународной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012» 18-27 декабря 2012 г. Т.8. – С 91 – 98.
 6. Дослідження технології осушення природних газів за допомогою газових гідратів. / Михайловська О.В., Єрмакова І.А., Гнатенко А.В. // Збірник наукових праць ФНГтП. – Вип. 7. – ПолтНТУ – 2015. – С. 42 – 46.
 7. Вплив застосування наддолотника на техніко-економічні показники буріння свердловин / Соловйов В.В., Михайловська О.В., Єрмакова І.А. // Международное периодическое научное издание. Научные труды SWorld. – Выпуск 46. Том 2. – Одесса: Научный мир, 2017. – С. 65–70.
 8. Бандуріна О.В. Дослідження факторів які впливають на вміст йоду в пластових водах / О.В. Бандуріна, Л.М.Федоренко, А.В. Гнатенко // Тези 67-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 170 – 171.
 9. Михайловська О.В., Ситник С.В. Вплив хімічних речовин на утворення гідратів // Сборник научных трудов sworld Материалы межународной научно-практической конференции «THE FUTURE OF MANKIND IN THE RESULTS OF TODAY'S SCIENTIFIC RESEARCH '2018» 13-14 ноября 2018 г. . Т1. №11 (2018) – С. 95-99. DOI: https://doi.org/10.30888/2415-7538.2018-11-01-058
 10. Михайловська О.В. Експериментальне дослідження динамічного стану будівельних конструкцій// Сборник научных трудов sworld Материалы межународной научно-практической конференции «Perspective innovations in science, education, production and transport ‘2018» 27-28 ноября 2018 г. Т1. №53 (2018) – С. 9-13. DOI: https://doi.org/10.21893/2410-6720.2018-53-1-019
 11. Михайловська О.В., Ганнус А.В. Експериментальне визначення мікрокомпонентів у водах// Сборник научных трудов sworld Материалы межународной научно-практической конференции «Perspective innovations in science, education, production and transport ‘2018» 27-28 ноября 2018 г. Т.1 №53 (2018).- С. 47 – 50 DOI: https://doi.org/10.21893/2410-6720.2018-53-1-031
 12. Михайловська О.В. Застосування ґрунтоцементних елементів при влаштуванні фортифікаційних споруд / О.В. Михайловська // Тези 71-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. С.152-153 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6130
 13. Михайловська О.В. Дослідження взаємозв’язків фізичних властивостей глинистих порід / О.В. Михайловська, А.М. Ягольник, студент гр. 503 ММВ Єльченко А.С.// Тези 71-ї наук. конф. професорів, викладачів, наук. працівників, аспірантів та студентів університету. Т. 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. ‒ С.37-38 http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6131
 14. Михайловська О.В. Дослідження фізичних властивостей глинистих грунтів / О.В. Михайловська, А.М. Ягольник // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. ‒ С. 143-145. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/6129
 15. Зоценко М.Л., Михайловська О.В., Черніков В.О. Дослідження використання пластикових відходів при будівництві дамб та насипів // Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», присвяченої відзначенню 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 21 квітня - 15 травня 2020 р. Полтава. Т.2. - С 289-290 https://nupp.edu.ua/event/72-nk-profesoriv-vikladachiv-naukovikh-pratsivnikiv-aspirantiv-ta-studentiv-universitetu.html
 16. Зоценко М.Л., Михайловська О.В. Методика та результати контролю за якістю вертикальних ґрунтоцементних елементів армування ґрунтів // Тези 72-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету на базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», присвяченої відзначенню 90-річчя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 21 квітня - 15 травня 2020 р. Полтава. Т.2. - С 280-283 https://nupp.edu.ua/event/72-nk-profesoriv-vikladachiv-naukovikh-pratsivnikiv-aspirantiv-ta-studentiv-universitetu.html
 17. Михайловська О.В. Особливості будівництва довічного шламосховища токсичних відходів при бурінні свердловин / О.В. Михайловська, М.Л. Зоценко / Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «Building innovations – 2020». – Полтава: Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,2020. https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2020/build-inov-2020/materials.pdf
 18. Черніков В.О., Михайловська О.В. Дослідження використання пластикових відходів при будівництві дамб та насипів О.В. Михайловська, В.О. Черніков / Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «Building innovations – 2020». – Полтава: Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»,, 2020. https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2020/build-inov-2020/materials.pdf
 19. Михайловська О.В., Черніков В. О. Використання відходів пластику в будівництві / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука в мінливому світі», 27-28 березня 2020. м. Дніпро. Частина І. С 316-317
 20. Зоценко М.Л. Михайловська О.В. Черніков В.О. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПЛАСТИКУ В БУДІВНИЦТВІ / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій», 20 травня 2020 р. м. Харків.: Національний університет цивільного захисту України – С 354-357.
 21. Михайловська О. В, Черніков В. О. Використанння пластикових відходів в транспортному будівництві // Матеріали 80 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» м. Дніпро 23.04 – 24.04.2020 р. С 183-184
 22. Квіта Ю.М, студентка гр. 301НЗ. Наукові керівники: Михайловська О.В., канд. техн. наук, с.н.с., Вовк М.О. Аналіз колекторського потенціалу карбонатних порід камяновугільного віку Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища за фільтраційно-ємнісними параметрами та генезисом //Матеріали Восьмої ювілейної міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячена 20-річчю ради молодих вчених Дніпропетровської області "Молодь: наука та інновації" 26-27 листопада 2020 р. м. Дніпро.
 23. Дмитренко М.С., студент 301НЗ Науковий керівник: Михайловська О.В., канд. техн. наук, с.н.с Досліження перспектив нафтогазоносності на Копилівському родовищі //Матеріали Восьмої ювілейної міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячена 20-річчю ради молодих вчених Дніпропетровської області "Молодь: наука та інновації" 26-27 листопада 2020 р. м. Дніпро.
 24. ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВ О.В. Михайловська, М.Л. Зоценко Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність на транспорті», Харків, 18-20 листопада 2020 р.: Тези доповідей. - Харків: УкрДУЗТ, 2020. С 90-92. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8656
 25. О. Михайловська, М. Зоценко, В. Клименко ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВ//Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної on-line конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020. С 21-23 http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/8657

Методичні вказівки

 1. Конспект лекцій із дисципліни «Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ» для студентів напрямів підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» 6.040103 «Геологія» всіх форм навчання. − Полтава: ПолтНТУ, 2014. − 165 с. Бандуріна О.В.
 2. Конспект лекцій із дисципліни «Теоретичні основи та технічні методи інтенсифікації видобування нафти і газу» для студентів спеціальності для студентів спеціальності 7.09030401, 8.09030401 “Видобування нафти і газу” всіх форм навчання. − Полтава: ПолтНТУ, 2011. − 102 с.
 3. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ” за напрямом підготовки 6.050304 Нафтогазова справа (освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр») всіх форм навчання: Укладачі: В.П. Рубель, к.т.н., ст. викладач, О.В. Бандуріна, к.т.н., доцент., Р.М. Лопан асистент. Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 70 с.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи та технічні методи інтенсифікації нафтогазовидобутку» за напрямом підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» для студентів всіх форм навчання) Укладачі: О.В. Бандуріна, А.Д.Гутак .- Полтава: ПолтНТУ, 2012 – 52 с.
 5. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни « Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ» за напрямом підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» для студентів всіх форм навчання) Укладачі: О.В. Бандуріна, А.В. Нізовцев, В.П. Заяць, Р.М.Лопан.- Полтава: ПолтНТУ, 2012 – 39 с.
 6. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни « Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ» за напрямом підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» для студентів всіх форм навчання) Укладачі: О.В. Бандуріна - Полтава: ПолтНТУ, 2012 – 26 с.
 7. Методика виконання дослідницьких дипломних і курсових проектів (робіт) та звітів із проходження практики зі спеціальності 7.05030401, 8.05030401 «Видобування нафти і газу» всіх форм навчання : методичні рекомендації / А.В. Нізовцев, О.В. Бандуріна. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – 54 с.
 8. Методика організації переддипломної практики студентів спеціальності 7.05030401, 8.05030401 «Видобування нафти і газу» всіх форм навчання: методичні рекомендації / А. В. Нізовцев, О. В. Бандуріна. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – 39 с.
 9. Проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ: навчальний посібник / А.В. Нізовцев, О.В. Бандуріна, А.М. Мангура. – Ч.1 – Полтава: ПолтНТУ, 2012.-72 с.
 10. Конспект лекцій з дисципліни «Руйнування гірських порід при бурінні» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю», 184 «Гірництво» ступінь вищої освіти «бакалавр» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 183 с. Укладачі: к.т.н., с.н.с. Михайловська О.В., к.т.н., доц. Ягольник А.М., к.т.н., доц. Петраш Р.В. (затверджено науково-методичною радою протокол №4 від 28.03.2019 р.)
 11. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Петрографія і літологія» для студентів спеціальності 103 «Науки про землю» ступеня вищої освіти «бакалавр» усіх форм навчання. ‒ Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 69 с. Укладачі: Ю.В. Лазєбна, асистент; О.В. Михайловська, к.т.н., с.н.с. (затверджено науково-методичною радою протокол №4 від 28.03.2019 р.)
 12. Методичні рекомендацій для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геоморфологія з основами четвертинної геології» для студентів напряму підготовки «103 Науки про Землю» – Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020. – 37 с. Укладачі: Ю.В. Лазєбна, асистент; О.В. Михайловська, к.т.н., с.н.с.
 13. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геотекетоніка» для студентів спеціальності 103 «Науки про землю» ступеня вищої освіти «бакалавр» усіх форм навчання – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – 50 с. Укладачі: О.В. Михайловська, к.т.н., доцент; Ю.В. Лазєбна асистент.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 (наказ від 11.05.2011 № 172)

Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2011

Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 2014

Certificate Level B2 of the CEFR The Oxford Online Placement Test British English, Date of Issue 07.09.2020.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації НВ 52-03/19 (Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 18.11.2019 – 22.11.2019) за програмою «Буріння свердловин з похило-скерованими та горизонтальними стовбурами»

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1663-19, 2019 р .Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти