Дані викладача


Вергал Ксенія Юріївна

ВЕРГАЛ Ксенія Юріївна

доцент кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

 • Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування, Вищий навчальний заклад Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2014).
 • Доцент кафедри економічної кібернетики, Вищий навчальний заклад Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2012).
 • Кандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2010).
 • Спеціаліст з економіки підприємства, Вищий навчальний заклад Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2008).
 • Магістр педагогічної освіти, викладач математики, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (2006).
 • Вчитель математики та основ інформатики, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (2005).

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 104Л

Наукові бази

Google Scholar, ORCID, Scopus

КУРСИ


Сфера наукових інтересів

Стратегія підприємств; Інноваційний розвиток підприємств; Інтеграція підприємств; Економіко-математичні методи і моделі в управлінні діяльністю підприємств

За останні 3 роки участь із доповіддю на міжнародних наукових конференціях:

 • ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів, 25 березня 2021 р., м. Дніпро.
 • Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 19–20 листопада 2020 р., м. Полтава : ПУЕТ.
 • IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань, 3-4 листопада 2020 р., м. Дніпро, 2020.
 • ХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів, 26 березня 2020 р., м. Дніпро.
 • ХІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна економічна наука: теорія і практика», 16 листопада 2021 р., м. Полтава
 • 74-ї наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 25 квітня – 21 травня 2022 р., м. Полтава
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи», 3–4 листопада 2022 р., м. Харків
 • Міжнародна науково-практична конференція "Strategii i politici de management în economia contemporană", (ediţia a 7-a), 9-10 iunie 2022. Chişinău

Аспіранти (які захиститилися)

Іщенко І.С. 2021. Управління ризиками інвестиційних проєктів торговельних підприємств, інформаційні технології, цифрова економіка, цифрова трансформація, кібербезпека, інформаційна безпека

Магістранти (які захиститилися на відмінно)

Мохамед Даоу, 2020. Экономико-математическое моделирование демографических процессов

Базавлук М.М. 2019. Моделювання оптимального асортименту продукції на підприємстві

Шевченко Є.А. 2018. Моделювання бізнес-процесів складської логістики підприємства

Віктор Олусола Аровеле. 2018. «Планування макроекономічних показників з врахуванням циклічних коливань» / «Macroeconomic indicators forecasting based on cyclical fluctuations of the economy»

Марченко А.А. 2018. Підвищення ефективності діяльності підприємства засобами Інтернет- технологій

НМБД (Web of Science)

 1. T. Deyneka, O. Shkurupii, N. Pedchenko, S. Tul, K. Verhal Ukraine’s global status as an indicator of its current problems and opportunities. financial and credit activities: Problems of Theory and Practice, 2021. № 3 (38). pp. 427-436. Режим доступу http://fkd1.ubs.edu.ua/issue/view/14199
 2. Педченко Н.С., Шкурупій О.В., Дейнека Т.А., Вергал К.Ю., Туль С.І. Векторні та структурні зміни сучасного світу. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 3 № 34 (2020). С. 441-450. Режим доступу https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2916 (Web of Science)
 3. Deyneka T., Shkurupii O., Verhal K., Bazavluk N. Global status of countries: determination and interpretation. Marketing and Management of Innovations. 2019. Issue 4. 216–228. (Web of Science)
 4. V. Onyshchenko, S. Onyshchenko, K. Verhal, A.Buriak The Energy Efficiency of the Digital Economy // Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. In: Onyshchenko, V., Mammadova, G., Sivitska, S., Gasimov, A. (eds). Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham, vol 299. – 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17385-1_64

Монографії

 1. Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Вергал К.Ю. Інтеграційно-кооперативні засади формування моделей розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. К.е.н., доцента, Ілляшенко Н.С. Суми : Триторія, 2018. – С. 312-328.
 2. Verhal K. The horizontal integration of trade enterprises . Oblicza dobrobutu : монографія. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. Т IV. 101-108.

Основні фахові видання

 1. Двірна О.А., Вергал К.Ю., Іванов Ю.В. Автоматизована система управління закладом вищої освіти: управління розкладом та логістикою освітнього процесу. Системи управління, навігації та зв’язку. Вип. 3 (73). 2023. С. 86-92.
 2. Вергал К.Ю. Загрози та ризики цифрової трансформації економіки. Вісник Хмельницького національного університету. № 4. Т. 3 (284). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2020. С. 294-298.
 3. Вергал К.Ю. Організаційні аспекти формування інтегрованих структур у торгівлі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2020. № 2 (98). – С. 14-23.
 4. Вергал К. Іщенко І. Модель управління ризиками інвестиційних проектів підприємства. The European Journal of Economics and Management. 2020. V. 6, I. 2. C. 103-109.
 5. Вергал К.Ю., Іщенко І.С. Оцінювання ризиків інвестиційних проектів торговельних підприємств. Економічний простір : збірник наукових праць. 2020. № 160.С. 44-50.
 6. Вергал К.Ю. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством в умовах інтеграції. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. 2018. № 3 (88). С. 33-40.
 7. Mykola Rohoza, Vasyl Perebyynis, Valerii Havrysh, Kseniia Verhal, Yuliya Perebyynis Development of an agro-food complex on the basis of economic integration. RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS AND FINANCE. Vol. 3, No 1. Poznań, Poland : Poznań University of Economics and Business, 2018 pp. 37-43.
 8. Вергал К.Ю., Іванов С.В., М.Є. Рогоза, В.І. Перебийніс, Олексенко Л.В., Перебийніс Ю.В. Інтеграційні зв’язки в системі агропродовольчого комплексу національної економіки. Вісник економічної науки України. 2018. № 1 (34). С. 42-52.
 9. Вергал К.Ю., Іщенко І.С. Інвестиційні проекти торговельних підприємств. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017. Вип. 34. – С. 355-360.

Навчальні посібники

 1. Вергал К.Ю. Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці : навчально-методичний посібник. Полтава : ПУЕТ, 2013. – 165 с.

Авторські свідоцтва

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70399 від 15.03.2017 року;
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70941 від 15.03.2017 року;

Методичні видання

 1. Вергал К.Ю. Прогнозування соціально-економічних процесів [Електронний ресурс] : Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних завдань і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030601 «Менеджмент» програми професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2015 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. – 52 с.
 2. Вергал К.Ю. Інформаційні системи в економіці : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних завдань та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Полтава : ПУЕТ, 2015. – 171 с.
 3. Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Програма та методичні рекомендації з організації та проведенн виробничої практики студентів 2 курсу галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2014. – 22.
 4. Роскладка О. В., Вергал К.Ю., Кузьменко О. К., Бут А. М. Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи і моделі) : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи. Полтава : ПУЕТ, 2014. 112 с.
 5. Рогоза М. Є., Вергал К.Ю., Карнаухова Г. В. Інформаційні технології в освіті : навч. завдання та метод. рекомендації. Полтава : ПУЕТ, 2013. 22 с.
 6. Вергал К.Ю. Інформаційні системи і технології в міжнародній економіці : навчальні завдання та методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. – 64 с.
 7. Вергал К.Ю. Інформаційні системи в економіці : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» за кредитно-модульно системою організації навчального процесу ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. – 33 с.

Міжнародні проєкти

 1. Програма академічного обміну Erasmus K1 - Aurel Vlaicu University of Arad (2023)
 2. Erasmus+ AESOP “Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена” 561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020)
 3. Програма академічного обміну Erasmus K1 - Повіслянскій коледж у Квідзині (2018)
 4. Програма академічного обміну Erasmus K1 - Римський університет Сапієнца (2019 р.).
 5. Учасник польсько-українського проєкту “Лабіринт кроків” (2019 р.).

Участь у наукових темах:

 1. «Моделі і механізми соціально-економічного розвитку підприємств при стратегічному управлінні (номер державної реєстрації (0113U002587, 2013-2018);
 2. «Удосконалення механізмів, систем та стратегій управління розвитком підприємств в умовах глобалізаційних процесів» (номер держреєстрації 0115U004413, 2015–2020 рр.)