Дані викладача


Віктор Вірченко

Віктор ВІРЧЕНКО

Доцент

 • Доцент кафедри будівельних машин і обладнання, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (2018)
 • Кандидат технічних наук, Харківський національний університет будівництва та архітектури (2015)
 • Інженер-механік (обладнаня нафтових і гаових промислів) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондраюка (2013)
 • Магістр з економічної кібернетики Полтаський національний технічний уніерситет імені Юрія Кондратюка (2008)

КОНТАКТИ

Перебування

корпус Л, ауд. 102

Телефон

(050) 618 94 06

Наукові бази

Google Scholar, Scopus, ORCID

КУРСИ


Сфера наукових інтересів:

 • Конструювання та дослідження робочих процесів машин для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
 • Вивчення процесів зношування деталей машин та вузлів будівельної техніки;
 • Вивчення робочих процесів в автомобільному транспорті.

Співвиконавець комплексної науково-дослідної роботи "Створення ефективного малогабаритного обладнання для комплексної механізації будівельних робіт в умовах будівельного майданчика", номер держреєстрації №0115 U 002421, №0115 U 001078

НМБД (SCOPUS, Web of Science)

 1. Korobko B., Khomenko I., Shapoval M., Virchenko V. (2020) Hydraulic Single Pump with Combined Higher Volume Compensator Operation Analysis. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_12
 2. Shapoval M., Virchenko V., Skoryk M., Kryvorot A. (2020) One-Piston Mortar Pump with Increased Volume Combined Compensator Working Processes Analysis. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_27
 3. Korobko, Bogdan & Virchenko, Viktor & Shapoval, Mykola. (2018). Feed Solution in the Pipeline aith the Compensators Mortar Pump of Various Design Solutions Pressure Pulsations Degree Determination. International Journal of Engineering and Technology(UAE). 7. 195-202. 10.14419/ijet.v7i3.2.14402.
 4. Emeljanova, Inga & Virchenko, Viktor & Chayka, Denys. (2018). Wet Shotcrete Process Using a New Set of Small-Sized Equipment for Concreting Formless Computer Simulation. International Journal of Engineering and Technology(UAE). 7. 97-101. 10.14419/ijet.v7i3.2.14382.

Конференції та фахові видання

 1. Шаповал М. В. Теоретичний аналіз роботи однопоршневого розчинонасоса з гідравлічним приводом / М. В. Шаповал, В. В. Вірченко, М. О. Скорик, А. І. Криворот // Науковий вісник будівництва. - 2019. - Т. 97, № 3. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2019_97_3_26
 2. Emeljanova, Inga & Chayka, Denys & Bondar, Viktor & Virchenko, Viktor. (2018). Concrete pump working capacity determination in the composition of small-sized technological set equipment for the wet method gunite work. ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. 2. 166-170. 10.26906/znp.2018.51.1310.
 3. Коробко Б.О. Моделювання робочого процесу стрічково-лопатевого розчинозмішувача / Б.О. Коробко, В.В. Вірченко // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 2 (47). – С. 32-38. – Режим доступу: http://journals.nupp.edu.ua/znp/article/view/66 (дата звернення: 12.10.2020).
 4. Коробко Б. О. Дослідження якості процесу інтенсивного перемішування сухої будівельної суміші у змішувачі штукатурного агрегату АШГ-4 конструкції ПолтНТУ: [Текст] / Б.О. Коробко, А.М. Павленко, А.М. Матвієнко, В.В. Вірченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 1 (36) – С. 443 – 450.
 5. Коробко Б. О. Теоретичні дослідження енергоємності робочих процесів змішувача гідропривідного штукатурного агрегату АШГ-4: [Текст] / Б. О. Коробко, А. М. Матвієнко, В. В. Вірченко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 1 (31). – С. 104 – 113.

Навчальні посібники

 1. Орисенко О.В. Автомобільний транспорт. Вступ до фаху : навч. посіб. / О.В. Орисенко, О.С. Васильєв, В.В. Вірченко, М.В. Шаповал. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 121 с.; іл. Затверджено Вченою радою ПолтНТУ, протокол №1 від 27.09.2018 р.
  http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/4650
 2. Будівельна техніка: підручник. О.Г.Онищенко, В.О.Онищенко, Б.О.Коробко, К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 416 с.

Патенти

 1. Пат. на корисну модель 47269 Україна. МПК (2009) E04F 21/02. Гідропривідна розчинозмішувальна установка з диференціальним розчинонасосом подвійної дії: [Текст] / О. Г. Онищенко, С. В. Попов, В. В. Вірченко; заявник і патентовласник Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – № u 2009 07604; Заявл. 20.07.09; Опубл. 25.01.10. – Бюл. № 2. – 5 с.
 2. Пат. на корисну модель 58352 Україна. МПК B28C 5/16 (2006.01). Комбінований змішувач: [Текст] / О. Г. Онищенко, К. М. Ващенко, І. А. Рогозін, В. В. Вірченко; заявник і патентовласник Полт. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – № u 2010 11225; Заявл. 20.09.2010; Опубл. 11.04.2011. – Бюл. № 7. – 4 с..

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 рік

Грамота Головного управління освіти і науки Департаменту освіти Полтавської обласної державної адміністрації, 2012 рік

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2017 рік

Почесна грамота ректора, ПолтНТУ, 18.05.2018 рік

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2018 рік

Почесна грамота ректора, ПолтНТУ, 26.12.2018 рік

Грамота Департаменту освіти Полтавської обласної державної адміністрації, 2019 рік

Почесна грамота Шевченківської районної у м. Полтаві ради, 2019 рік

Нагрудний знак «Відмінник освіти», МОН, 2020 рік