Разова спеціалізована вчена рада ДФ 44.052.001

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 44.052.001
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Єфіменко Олени Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань
19 Архітектура та будівництво за спеціальністю
192 Будівництво та цивільна інженерія

Голова ради: д.т.н., проф. Семко Олександр Володимирович

E-mail: d44.052.02@nupp.edu.ua

Номер телефону: (0532) 60-87-57

 

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Персональний склад разової спеціалізованої вченої ради

 

Дисертацію прийнято до захисту:
03.07.2020

 

Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Автор дисертації:
Єфіменко Олена Іванівна

 

Назва дисертаційної роботи:
«Напружено-деформований стан та несуча здатність стиснутих сталезалізобетонних елементів, армованих сталевими листами»

 

Науковий керівник:
д.т.н., проф. професор кафедри конструкцій із металу, дерева та пластмас Стороженко Л.І.

 

Дата захисту:
16.09.2020 - 11:00

 

Захист відбудеться за адресою:
м Полтава, Першотравневий проспект, 24 (адміністративний корпус Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», ауд. 218)

 

Аудіозапис захисту дисертації:

 

Відеозапис захисту дисертації:

 

Анотація дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Лапенка Олександра Івановича

Відгук офіційного опонента д.т.н., доц. Кочкарьова Дмитра Вікторовича

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації