Склад кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Ляхов Олександр Логвинович

доктор технічних наук, професор

01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»

Напрям наукової діяльності:

 • Інформаційні технології і системи моніторингу систем освіти
 • Системи штучного інтелекту й нейромережеві технології
 • Комп’ютерна математика
 • Програмна інженерія
 • Інтелектуалізація програмного забезпечення прикладних задач

Член спеціалізованих вчених рад Д 44.052.02, Д 44.052.03 із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Опубліковано:

більше 150 наукових праць, 2 монографії, посібник.


Альошин Сергій Павлович

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Застосування інформаційних та нейромережевих технологій у керуванні складними соціотехнічними системами.

Опубліковано:

понад 60 наукових та навчально-методичних праць:

 • 22 статті в фахових виданнях України;
 • 20 публікації тез доповідей в збірниках матеріалів наукових конференцій.

Автор трьох винаходів і одного патенту на технічні рішення з питань розпізнання образів в розподілених багатопозіцийних радіолокаційних системах.


Гафіяк Алла Мирославівна

кандидат економічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Дослідження процесів розвитку інформатизації національної економіки.

Опубліковано:

Понад 100 наукових та методичних праць.


Головко Геннадій В'ячеславович

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Безпека та захист інформації в ІТ- технологіях.

Опубліковано:

Понад 50 наукових та методичних праць.


Деркач Тетяна Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Алгоритми та програмне забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів.
 • Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти.
 • Інформаційні технології

Опубліковано:

Понад 100 наукових та методичних праць.


Дмитренко Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Алгоритми та програмне забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів;
 • Інформаційні технології, програмне та навчально- методичне забезпечення дистанційної освіти

Опубліковано:

Понад 90 наукових та методичних праць.

Отримано:

5 патентів на корисні моделі.


Скакаліна Олена Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Бази даних;
 • Розподілені бази даних;
 • Бази знань;
 • Oracle ERP;
 • ERP- системи;
 • Евристичні методи оптимізації;
 • Генетичні алгоритми;
 • Теорія нечітких множин;
 • Моделі і методи оптимізації послідовно-паралельного упорядкування робіт;
 • Алгоритми та методи оптимізації запитів до реляційних баз даних;
 • Метод групового урахування аргументів;

Опубліковано:

3 монографії, з них 2 – в EU;

більше 90 наукових та методичних праць,

3 авторських свідоцтва на програмні продукти та автоматизовані інформаційні системи;

Стажування в EU;

Сертифікат Microsoft Project 2010.


Сороковий Олександр Іванович

кандидат технічних наук, доцент

05.23.03 – Теплопостачання, вентиляція, кондиціонування повітря, газопостачання і освітлення ... 1991 р., Тема дисертації: "Удосконалення методів оцінки й розрахунку імпульсного шуму"

Доцент кафедри будівельної механіки 1996 р.

Напрям наукової діяльності:

 • Комп’ютерна графіка, CAD\CAM\CAE (САПР);
 • Комп’ютерне моделювання.

Співробітник навчального центру Delcam. Сертифікований викладач АСКОН.

Опубліковано:

52 роботи; співавтор 2-х ГОСТ, автор 2-х ОСТ Мінелектронпром, 2 навчальні посібники, 1 лабораторний практикум. Конспект лекцій з "Інженерної, комп'ютерної графіки та моделювання"


Руденко Олександр Антонович

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Методи та комп’ютерні засоби моделювання і оцінки надійності програмного забезпечення з урахуванням вторинних дефектів

Опубліковано:

Понад 50 наукових та методичних робіт.


Янко Аліна

кандидат технічних наук, доцент


Демиденко Максим Ігорович

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Грід-технології в практиці охорони здоров’я населення України;
 • Автоматизація управління навчальним процесом у ВНЗ.

Опубліковано:

Понад 50 наукових та методичних робіт.


Бородіна Олена Олександрівна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Тестування програмного забезпечення;
 • Системи штучного інтелекту й нейромережеві технології;
 • Геоінформаційні системи.

Опубліковано:

близько 77 наукових та методичних праць.


Гайтан Олена Миколаївна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Розроблення комп’ютерних систем навчання;
 • Математичне та імітаційне моделювання систем;
 • Алгоритми та моделі даних.

Опубліковано:

більше 40 наукових та методичних праць.

Організація та проведення Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерна математика в науці, освіті та інженерії (CMSEE)» у формі дистанційного обговорення доповідей та Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС» спільно з Інститутом проблем математичних машин і систем НАН України та Чернігівським державним технологічним університетом.


Фурсова Наталія Артемівна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Імітаційне моделювання складних систем;
 • Моделі і методи інтелектуальної обробки даних;
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального розвитку.

Опубліковано:

понад 80 наукових і методичних робіт


Заїка Світлана Олександрівна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Математичне моделювання процесів наномасштабної структуризації і властивостей адсорбованих надтонких металічних плівок.

Опубліковано:

більше 90 наукових та методичних праць.