Круглий стіл «Основні тенденції розвитку нафтогазової галузі»

2023-12-19 13:00 - 2023-12-19 16:00

Мета - зустріч фахівців нафтогазової галузі, аспірантів, магістрантів, бакалаврів і викладачів, пошук перспектив розвитку галузі, обмін досвідом та ідеями з питань забезпечення енергонезалежності держави, встановлення взаємовигідних контактів для подальшої плідної співпраці науковців у сфері нафтогазової інженерії та технологій.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ

  1. Сучасний стан та перспективи пошуків, розвідки та видобування традиційних і нетрадиційних вуглеводнів.
  2. Технології розробки виснажених родовищ.
  3. Інтенсифікація видобутку вуглеводнів.
  4. Боротьба з ускладненнями при експлуатації свердловин.
  5. Модернізація систем збору та підготовки свердловинної продукції.
  6. Підвищення надійності та удосконалення обладнання, що використовується у нафтогазовій галузі.

Для участі в круглому столі необхідно до 17 грудня 2023 року надіслати на електронну адресу секретаря круглого столу такі документи:

  • заявку на участь у круглому столі;
  • тези доповідей до 2 сторінок;
  • копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску.

Координатори круглого столу від Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»:

САВИК Василь Миколайович – доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., голова круглого столу, тел. +380502701062, savycvasyl@ukr.net

ЛАРЦЕВА Ірина Ігорівна – доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», к.т.н., доцент, секретар круглого столу, тел. +380997760940, lartsevairyna@gmail.com

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

19.12.2023 р.

13:00  – 13:30  – реєстрація учасників круглого столу;

13:30  – 16:00  – засідання круглого столу;

З 16:00  – обговорення результатів.

Місце проведення конференції:

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 3D лабораторія (403-Ф).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок за участь у круглому столі становить 200 грн. Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію програми, тез доповідей та організаційні витрати на проведення круглого столу.

Кошти необхідно перерахувати на поточний рахунок університету:

отримувач:

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Національний університет імені Юрія Кондратюка)

IBAN UA 778201720313201002201009727

МФО 820172 Код 02071100

Код призначення платежу 25010100

Плата за участь у круглому столі «Основні тенденції розвитку нафтогазової галузі» від ПІБ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали надсилаються у вигляді файлу формату .doc, .docx (Word for Windows) у незаархівованому вигляді електронною поштою (одним файлом, названим прізвищем першого автора: Петренко_тези, Петренко_заявка, Петренко_чек) на e-maillartsevairyna@gmail.com

Обсяг – до 2-х сторінок.

Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша через одинарний інтервал, кеглем 14, поля по 2,5 см.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel і перенесені у Word як картинка чи у Word – без заливання; формули слід виконувати в редакторі формул MS Equaition.

Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт.

Усі ілюстрації подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору.

Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми подаються у форматі WMF. Особлива вимога до ширини таблиць і малюнків: вона не повинна перевищувати   15,5   см;   на   альбомному   форматі   аркуша   не   має перевищувати 24 см. Висота не обмежується.

Матеріали надсилати лише електронною поштою.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК 622.279 (кегль 14, жирний)

І.І. Ларцева, к.т.н., доцент,
О.В. Дубина, аспірант

 Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»
(кегль 12, курсив)

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРИПЛИВУ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ НАГНІТАННЯ АЗОТУ

(кегль 16, жирний)

Газові та газоконденсатні родовища України характеризуються значним ступенем виснаження. Особливістю таких родовищ є зниження продуктивності свердловин через зменшення рухливості флюїду в пласті при конденсації вуглеводнів.

…(кегль 14)

Таблиця 1. Назва (кегль 12, жирний)
Рис. 1. Назва (по центру, кегль 12, нежирний)

Література (кегль 12, по ширині, курсив)

Оформлення тез Форма заявки