2020-05-25

ICSF-2020: науковці з різних країн світу обговорювали цілі ООН і стале майбутнє

20-22 травня 2020 року у онлайн-режимі режимі відбулась рецензована міжнародна конференція, яка охоплює міждисциплінарні дослідження в галузі сталого розвитку – ICSF-2020: Міжнародна конференція з питань сталого майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні аспекти.

ICSF-2020: науковці з різних країн світу обговорювали цілі ООН і стале майбутнє

ICSF – це міжнародна конференція, яка є головним міждисциплінарним форумом для інженерів та практиків, соціологів, економістів, щоб

представити свої останні результати досліджень, ідеї, розробки та програми. ICSF покриває всі аспекти, парадигми та моделі стійкого розвитку, орієнтуючись на перетин стійкості, довкілля та технологій, а також їх вплив на корпорації, уряди, освітні установи, регіони та спільноти як сьогодні, так і в майбутньому. Викладачі кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – д.т.н., професор Юрій Винников та к.т.н., доцент Вікторія Дмитренко увійшли до складу міжнародного програмного комітету конференції.

Тематика конференції охоплювала такі ключові теми: корпоративна стійкість і корпоративна соціальна відповідальність, геотехнічна та геоекологічна інженерія, управління, законодавство і політика в галузі сталого розвитку, вимірювання, прогнозування і моніторинг сталого розвитку, соціальний та культурний сталий розвиток, сталий розвиток будівництва та архітектури, сталий розвиток міст і суспільства, інформаційних технологій, економіки, освіти, енергетики, екології та екологічного менеджменту, матеріалів та технологій, гірничої справи, туризму, транспорту.

Доцент кафедри Вікторія Дмитренко також виступила з доповіддю на тему «Selection of effective corrosion inhibitors for bischofite solutions and simulated medium of formation waters» у секції Sustainable Materials and Technologies (співавтори доповіді – проф. Винников Ю.Л., проф. Зезекало І.Г.).

Викладачі різних навчально-наукових інститутів та факультетів брали участь у воркшопах: Ecochemistry Education for Sustainable Development Workshop (EcoChemSD-WS'2020), Fintech, Greener Economy & Finance Workshop (FGE&F-WS'2020), Geography Education for Sustainable Development Workshop (GESD-WS'2020), Green IT Hub Workshop (GITHub-WS'2020), ICT in Education and Sustainable Futures Workshop (ICT@ESF-WS'2020). Учасники ділились своїми багаторічними науковими дослідженнями у галузі освіти, регіональних аспектів проявів проблеми забезпечення сталого розвитку тощо.

Переглянути відеоконференцію можна у відкритому доступі:

Частина 1: https://youtu.be/gyBfK3XqCJg

Частина 2: https://youtu.be/xezwTMWZSkc

Матеріали конференції будуть проіндексовані в міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science.

Медіацентр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»