2021-01-21

Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування святкує ювілей!

21 січня 2001 року було створено кафедру фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, що стала лідером навчально-наукового процесу і флагманом у підготовці фахівців для різних сфер економіки.

Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування святкує ювілей!

Університет готує фахівців економічних спеціальностей ще з 90-х, і, як показав моніторинг працевлаштування випускників – більшість знаходили роботу саме у фінансовому та банківському секторі, але загальноекономічна підготовка не повністю задовольняла потреби роботодавців. Тому було необхідно створити потужний осередок підготовки кадрів для фінансово-кредитної сфери.

Новостворена кафедра фінансів стала кафедрою нового типу: прогресивною, мобільною, з новими підходами до викладацької та науково-дослідницької роботи і базувалась на головному принципі -– поєднання теорії з розвитком практичних професійних компетенцій. Адже фінансова система настільки динамічно розвивалась, змінювалась і зараз знову переживає глобальну трансформацію, а університет навчає актуальним спеціальностям, враховуючи сучасні тенденції.

Наших випускників цінують у всьому світі. Гордість кафедри – це успішні випускники, які стали провідними фахівцями українських та світових банківських установ, міжнародних фінансових корпорацій, фондових бірж та інших компаній у Європі, США і Азії.

З першого дня і більше 15 років кафедру очолював доктор економічних наук, професор Володимир Онищенко – ректор Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», заслужений працівник освіти України, голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій, головний редактор журналу «Економіка і регіон». На момент створення кафедри він мав значний досвід практичної роботи у фінансово-кредитній сфері, наукові напрацювання та педагогічні навички, декілька років поєднуючи роботу керівника великого підрозділу одного з провідних комерційних банків України та викладацьку діяльність.

«20 років тому наш університет посилився появою потужного наукового осередку, який  за цей час підготував сотні висококваліфікованих спеціалістів для української фінансової системи і десятки науковців! Це стало важливим етапом у загальній стратегії розвитку класичного багатопрофільного університету, який може забезпечити кадрові потреби у процесі економічного розвитку України.

Пишаюсь, що саме мені довірили очолити колектив колег-ентузіастів і я вклав увесь свій досвід. Я з радістю ділився зі студентами тими знаннями, які на той час не були описані у жодному підручнику. Зараз зосереджений на роботі з молодими науковцями і подальшим розвитком наукової школи, яка вже має чимало досягнень, визнаних на найвищому державному рівні!

На початку роботи кафедри моїм завданням стало залучення практиків для підготовки і оцінювання майбутніх фахівців, а також налагодження якісного діалогу «випускник –  роботодавець». Тому до викладання фахових дисциплін залучаються провідні спеціалісти фінансових служб, Держказначейства, комерційних банків, страхових компаній, податкової служби.

Провідні дисципліни професійного фінансово-кредитного циклу викладаються на базі навчального банку, створеного при кафедрі, на реальних виробничих програмах, наданих комерційними банками та у філії кафедри, яка працює безпосередньо у відділенні одного з комерційних банків м. Полтави.

Окремим напрямком став розвиток міжнародної академічної мобільності і залучення європейських науковців. Лекційні курси від німецьких професорів – Гюнтера Штоля та Ульріха Зейлера, програми подвійних дипломів, практика в найкращих університетах Німеччини, Польщі, Великобританії – наша кафедра відкрила студентам широкі можливості.

За 20 років кафедра випустила кілька тисяч спеціалістів та магістрів за ліцензованими напрямами. Наших випускників одразу визначають за універсальністю отриманих професійних навичок та високою здатністю застосовувати фахові компетенції в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного бізнесу.

Шановні науково-педагогічні працівники кафедри! За понад десять років нашої з вами роботи пліч-о-пліч за час мого керівництва кафедрою і за ці два десятиліття, колектив досягнув високої якості освітніх послуг і утвердив кафедру як потужний науковий і навчальний осередок підготовки професіоналів своєї справи. Я щиро дякую за професіоналізм, сумлінну роботу і бажаю наснаги для подальших звершень! Наше гасло незмінне: якість знань, отриманих сьогодні - це висока якість життя завтра, основа добробуту та професійного вдосконалення!» – привітав ректор, професор Володимир Онищенко.

Кафедра є випусковою для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійними програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Банківський бізнес», «Облік і оподаткування», «Бізнес оподаткування».

Щорічно кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування не лише випускає близько 200 бакалаврів, які отримують освіту за денною та заочною формою навчання, а й приймає на навчання уже дійсних фахівців фінансового сектору, представників органів місцевого самоврядування і держслужбовців для здобуття другого (магістерського) рівня задля набуття додаткових професійних компетенцій.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» користується підвищеним попитом на місцевому, регіональному та національному ринках праці, тому її здобуття гарантує можливість успішного працевлаштування. Кафедра завжди відкрита для здібної молоді, яка хоче отримати ґрунтовні та сучасні знання – з кожним роком охочих опанувати престижні і актуальні професії стає все більше!

Студенти кафедри беруть участь у програмах «подвійного диплому» в Опольському університеті (Польща), Шандунському технологічному університеті (Китай), Ренмінському університеті (Китай) та мають можливість проходження навчальної, мовної та виробничої практики у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), Білостоцькій політехніці.

Колектив кафедри – співдружність висококваліфікованих фахівців, науковців, які постійно підвищують рівень своїх знань, створюють і розвивають сучасну фінансово-економічну науку під керівництвом доктора економічних наук, професора Ліани Олександрівни Птащенко. Професорсько-викладацький склад дуже потужний і професійний – лауреати державної премії України в галузі науки і техніки, Премії Президента України для молодих учених володарі високих нагород та автори унікальних наукових та методичних розробок. Постійний, індивідуалізований підхід до обдарованих студентів дає можливість щороку поповнювати кадровий склад кафедри, забезпечувати вступ до аспірантури талановитої молоді.

Високий науковий і творчий потенціал викладачів та студентів кафедри, популярність спеціальностей серед абітурієнтів, активна міжнародна та дослідницька діяльність – все це стало складовими історії успіху кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування!

Бажаємо колективу процвітання, нових здобутків та довгих років плідної навчально-наукової діяльності!

Медіа–центр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»