2021-03-22

Науковці політехніки презентували нафтогазовим компаніям можливості для посилення бізнесу

Науковці Полтавської політехніки – Бранімір Цветкович та Петро Голуб презентували кейси удосконалення технології розвідки і видобутку нафти і газу та діяльність Навчально-виробничого центру нафти і газу університету.

Науковці політехніки презентували нафтогазовим компаніям можливості для посилення бізнесу

Науковці Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій Бранімір Цветкович і директор Навчально-виробничого центру нафти і газу Петро Голуб стали спікерами VII Міжнародного галузевого форуму «Підвищення ефективності видобутку вуглеводнів на нафтогазових родовищах України» та презентували успішні кейси власної освітньої та науково-дослідницької діяльності.

Іноземний професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій Полтавської політехніки Бранімір Цветкович – професіонал з багаторічним стажем роботи у провідних міжнародних нафтогазових компаніях, викладацької та виробничої діяльності в Норвегії, Хорватії, Казахстані, Бразилії, Україні, виступив з доповіддю «Удосконалення технології розвідки і видобутку нафти і газу та їх висвітлення у освітньому процесі» поділився власним баченням існуючих нагальних проблем нафтогазової галузі України, закцентував увагу присутніх на спільній для багатьох країн Європи проблемі «кадрового голоду» в галузі, брак теоретичних і практичних знань, необхідних для підвищення рівня ефективності видобутку та використання наявних ресурсів та якісній підготовці фахівців нафтогазового комплексу у Полтавській політехніці.

«На мою думку, щоб досягти максимального ефекту з видобутку нафти і газу, газового конденсату, необхідно значну увагу приділити інтегральним дослідженням первинних і вторинних пластів, геофізичній розвідці. Процес від вишукування до видобування, підйому на земну поверхню нафти чи природного газу містить у собі чимало інжинірингових процесів, знання яких вкрай потрібне сучасному інженерові, буровику, геофізику чи геологу.

Часи Радянського Союзу вже давно минули, наразі потрібно зосередитися на одержанні якісних даних, з якими у подальшому зможемо кваліфіковано працювати. Проте не достатньо просто мати під рукою певні дані, зібрані з різних свердловин, необхідно вміти їх інтерпретувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення. Комплексні дослідження допоможуть з’ясувати причину значних втрат при видобуванні вуглеводнів та знизити рівень затрат без шкоди для навколишнього середовища.

Аналізуючи статистику, можемо переконатися, що за останні п’ятдесят років використання викопних джерел палива зросло на 161%, ми продовжуємо потребувати нафти, газу та вугілля», – прокоментував науковець.

За словами норвезького професора, вихід з непростої ситуації, що склалася у нафтогазовій сфері, полягає у віднаходженні та розробці нових ресурсних джерел, що в свою чергу, тягне за собою пошук інвесторів. Наступною фазою процесу стане якісний кадровий потенціал, готовий сумлінно навчатися та тяжко працювати. Аналізуючи власний виробничий досвід у компанії Schlumberger, професор поділився успішними кейсами роботи з нафтогазовими свердловинами. Велике майбутнє за молоддю, готовою з високо піднятою головою зустрічати виклики, постійно здобувати і вдосконалювати власні знання та soft skills, вважає фахівець.

Якісна підготовка професіоналів у Полтавській політехніці, залучення провідних викладачів, проведення інтегральних досліджень свердловин, вкладення інвестицій у майбутнє галузі – ключ до успіху та динамічного розвитку нафтогазової галузі Полтавського регіону.

На думку фахівця, ще одна суттєва проблема – неправильний підхід у вимірюванні тиску нафти чи газу у свердловині, яке наразі на виробництві здійснюється епізодично. Необхідне безперервне вимірювання, адже отримання кривої падіння тиску зможе дозволити обрахувати наявні запаси вуглеводнів, та, на жаль, цього досі не роблять.

Щоб зрозуміти, де в трубі знаходиться газ, нафта чи вода, необхідно чітко прораховувати наявний тиск, враховувати існуючі повітряні пробки, щоб з одним барелем нафти не піднімати щоразу на поверхню сім барелів води. Така марнотратність виробництва і видобутку може дуже дорого коштувати людству, погіршення екологічної ситуації – яскраве тому свідчення.

«Упродовж тривалого часу я був частиною цієї величезної екосистеми, попрацював у Норвегії, тепер хочу стати своєрідним містком, каналом, що сприятиме усвідомленню необхідності рухатися вперед. Ми зможемо подолати проблеми галузі, якщо будемо діяти динамічно, навчатися і прагнути якісних змін! Наше майбутнє залежить лише від нас!» – резюмував науковець.

Перспективні напрями науково-технічного співробітництва Навчально-виробничого центру нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» охарактеризував Петро Голуб – відомий фахівець в геологічній сфері з шістдесятирічним стажем роботи, пройшов довгий професійний шлях від польового геофізика до генерального директора провідного підприємства в геологічній галузі, заслужений працівник нафтогазової промисловості.

«Цей форум не випадково відбувається в місті Полтава, де видобувається 80% газу – це майже весь видобутий газ України. У 90-х роках, коли нафтогазовий комплекс працював на повну потужність, промисловість країни відчувала величезну потребу у висококваліфікованих кадрах, на сьогодні ця проблема поступово вирішується.

У результаті тісної співпраці з вітчизняними і зарубіжними нафтогазовими компаніями університет забезпечений унікальною науково-лабораторною базою, навчальним нафтогазовим полігоном, зарубіжними високотехнологічними тренажерами, сучасним програмним забезпеченням, створені комфортні умови для навчання, праці, проживання, культурного відпочинку, заняття спортом студентів аспірантів, викладачів політехніки.

Навчально-виробничий центр нафти і газу виконує широкий спектр госпдоговірних робіт для підприємств, що реалізує формулу партнерських відносин «наука+освіта+бізнес+влада», що є основоположною концепцією розвитку нашого університету.

На даний час усі навчально-виробничі лабораторії пройшли акредитацію і сертифікацію, що дає право на проведення масштабних досліджень у сфері нафтогазового комплексу», – прокоментував Петро Голуб.

Спектр послуг Навчально-виробничого центру нафти і газу для нафтогазових компаній надзвичайно широкий: від моніторингу стану навколишнього середовища, контролю за дотриманням нормативно-правових норм національного законодавства, спостереження за об’єктами нафтогазової промисловості, підготовка звітів з оцінювання впливу на навколишнє середовище, радіологічного контролю до геологорозвідувальних робіт, геофізичної розвідки нафтогазових родовищ Полтавського регіону.

Спільно з Навчально-науковим інститутом архітектури, будівництва та землеустрою, науковці Навчально-виробничого центру займаються визначенням геодезичних координат, виконанням робіт землевпорядкування, інженерно-технологічним вишукуванням на об’єктах будівництва. З метою збільшення видобутку нафти і газу, покращення стану навколишнього природного середовища разом з науковими працівниками кафедр ННІ нафти і газу університету та ННІ архітектури, будівництва та землеустрою проводяться лабораторні дослідження з розробки технологій видобутку важковидобувних вуглеводнів, актуальність яких спричинена низьким коефіцієнтом видобутку нафти і газу в Україні. З надр у нашій країні видобувається лише 15% наявних природних запасів нафти, решта залишається в глибинних пластах.

Науковці кафедри нафтогазової інженерії та технологій на чолі з доктором технічних наук, професором Іваном Зезекалом розробили унікальну методику дослідження Яблунівського, Котелевського родовищ та отримали позитивні результати досліджень. Суть методики в тому, що надважка нафта «розбивається» на легші молекули вуглеводнів та виводиться з глибинних пластів на земну поверхню. Центр нафти і газу також займається розробкою технологій виготовлення будівельних матеріалів з бурових розчинів та шламу, на які існує попит у цивільному будівництві.

«Враховуючи той факт, що в університеті працюють висококваліфіковані фахівці різних напрямків – геологи, хіміки, екологи, інженери, айтішники, маємо змогу здійснювати комплексні, різнофахові дослідження для нафтогазових компаній. На мою думку, це наша суттєва перевага перед іншими закладами вищої освіти, де готують фахівців – виробничників, професіоналів нафтогазової сфери. Запрошуємо до плідної співпраці, спільних інноваційних проєктів та конструктивної взаємодії», – наголосив очільник Навчально-виробничого центру нафти і газу Полтавської політехніки.

У рамках VII Міжнародного галузевого форуму «Підвищення ефективності видобутку вуглеводнів на нафтогазових родовищах України» фахівці Спілки буровиків України та Спілки геологів України провели круглий стіл, присвячений обговоренню концепції геологічної освіти XXI століття та шляхів модернізації освітньо-професійних програм підготовки професіоналів нафтогазової сфери.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – один з провідних закладів нафтогазової освіти регіону, де надзвичайну увагу приділяють формуванню наукового потенціалу, стимулюванню інтересу студентської молоді до занять науковою діяльністю та інноваційними проєктами.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»