2021-06-07

Науковці-психологи обговорили становлення особистості у європейському освітньому просторі

У Полтавській політехніці відбулася дводенна ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості». Провідні психологи країни обговорили проблеми становлення та розвитку особистості, євроінтеграції сучасної молоді в освітньому просторі.

Науковці-психологи обговорили становлення особистості у європейському освітньому просторі

Цьогорічну II Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» науковці з різних європейських країн та Сполучених Штатів Америки присвятили обговоренню проблем психолого-педагогічних особливостей становлення та розвитку особистості в освітньому просторі, психолого-педагогічних умов організації навчально-професійної діяльності молоді в межах євроінтеграції, розвитку творчості учнівської та студентської молоді, проблем інноваційної діяльності в освітніх закладах, особливостей збереження психічного здоров’я особистості в умовах освітнього середовища, психолого-педагогічної допомоги особистості в ситуаціях життєвих змін та формування позитивної мотивації учасників освітнього процесу. До наукової дискусії активно долучилися досвідчені науковці, провідні фахівці наукових установ Національної академії педагогічних наук України, викладачі та практичні психологи понад 50 університетів країни. Через карантинні обмеження, спричинені всесвітньою пандемією COVID-19, масштабну наукову подію провели в онлайн-форматі на платформі Zoom.

Співорганізаторами міжнародної конференції вже вдруге стали:

 • Hebei Foreign Studies University (China);
 • Ankara University (Turkey);
 • AGH University of Science and Technology (Poland);
 • Santa Fe College (USA);
 • Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний університет «Запорізька політехніка»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Національний університет «Острозька академія»;
 • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Відкрила конференцію кандидат економічних наук, доцент, лауреат Премії Президента України для молодих учених, проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Світлана Сівіцька, яка передала присутнім слова найщиріших вітань та теплих побажань від доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, ректора Полтавської політехніки, професора Володимира Онищенка та відзначила важливість розвитку психологічної науки в університеті.

«Пишаємося тим, що сьогодні свою роботу розпочинає свою роботу вже II Міжнародна науково-практична конференція, присвячена дослідженню актуальних проблем розвитку особистості, її становленні у сучасному інформаційному та освітньому просторі! Надзвичайно приємно, що до конференції у якості співорганізаторів долучилися заклади вищої освіти шести країн світу, адже це свідчить про стійкий інтерес до розгляду даної тематики. Розвиток співпраці з Національною академією педагогічних наук України, зокрема Інститутом психології імені Г. С. Костюка – один з пріоритетних напрямків науково-освітньої діяльності нашого університету. який наразі успішно реалізовуємо. Сподіваюся, що під час роботи конференції отримаємо обмін практичним досвідом та знайдемо партнерів для спільних науково-освітніх проєктів! Бажаю успішних виступів, плідної дискусії та наукового ентузіазму!», – привітала присутніх Світлана Сівіцька.

На конференції було представлено 88 наукових доповідей. Загальна кількість учасників – 180 із закладів вищої освіти та установ України (Вінниці, Глухова, Запоріжжя, Києва, Краматорська, Кременчука, Львова, Миргорода, Одеси, Переяслава, Слов’янська, Сум, Харкова, Черкас), США, Казахстану, Польщі, Туреччини.

Гуманітарний факультет забезпечив перекладацький супровід конференції – послідовний переклад англійською мовою для учасників з різних країн світу здійснювали студентки групи 301-ГФ Світлана Кісь та Софія Дмитрюк.

На актуальності обраної тематики конференції наголосив у своєму виступі академік Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член багатьох зарубіжних академій, директор Інституту психології імені Григорія Силовича Костюка НАПН України Сергій Максименко: «Хочу відзначити активність університету, що носить славне ім’я відомого науковця та винахідника Юрія Кондратюка, у проведенні масштабних наукових та науково-популярних заходів за участю Національної академії педагогічних наук України. У сучасних умовах людська особистість опинилася у складних умовах та змушена пристосовуватися під виклики сьогодення, а наше завдання – полегшити її вихід з пов’язаних з цим стресових ситуацій та надати кваліфіковану психолого-педагогічну допомогу. Щоб достойно вирішувати існуючі проблеми, необхідно враховувати думку кожного та працювати на спільний результат».

Метою проведення міжнародної науково-практичної конференції є висвітлення найбільш актуальних науково-прикладних проблем психологічної та педагогічної науки, унікальні наукові доповіді представили відомі вітчизняні та зарубіжні практики. Плідне професійне спілкування поступово переросли в конструктивний діалог та обмін практичним досвідом, що свідчить про гостру необхідність проведення подібних наукових заходів. Модератором конференції стала доктор психологічних наук, завідувачка кафедри психології та педагогіки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», професор Світлана Яланська.

Успішними науково-освітніми кейсами поділилися академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, повний кавалер ордену «За заслуги», основоположник генетичної та медичної психології, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Сергій Максименко, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іван Данилюк, академік НАПН, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, завідувач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького Тамара Яценко, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Валентина Костіна.

Унікальні  наукові напрацювання  презентувала доктор психологічних наук, професор, професор  кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Зіновія Карпенко, сучасними технологіями естетотерапії  в освітньому просторі  НУШ  поділилася доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка Ольга Федій. Про проблему становлення екологічної свідомості студентської молоді в умовах освітнього середовища розповіла у своїй доповіді доктор психологічних  наук,  професор, професор кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця) Ольга Бацилєва.

Власним практичним досвідом поділилися доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторією психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Антоніна Грись,  доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Оксана Кононенко, директор бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди» Ольга Шкира, доктор психологічних наук, доцент професор кафедри психології Тернопільського  національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Наталія Савелюк, доктор психологічних наук,  професор, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олена Коваленко, професор, завідувач кафедри психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ) Олена Бондарчук, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Володимир Моргун, Wilson Shari L., M.A. in Biology-Systematics and Ecology, Teaching Ecologist and Doctoral Student in Educational Sustainability, Project Central and University of Wisconsin-Stevens Point (United States of America), Sharkova Svitlana,  PhD in Educational and Developmental Psychology, Postdoc researcher G.S. Kostiuk Institute of Psychology NAES Ukraine, Manning David, Professor of the Dep. of Social and Behavioral Studies, Santa Fe College (FL, USA),  Renata TichaBrian Abery, PhDs, Researchers and lecturers University of Minnesota, Institute on Community Integration (United States of America).
Відеопривітання учасникам конференції надійшло від доктора педагогічних наук, професора, проректора з наукової роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Людмили Москальової.

Упродовж дводенної програми конференції науковці відвідали віртуальний калейдоскоп «Відкрий для себе Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», презентований українською та англійською мовами, арт-майстерню під керівництвом кандидата педагогічних наук, директорки комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Диканської районної ради Полтавської області» Вікторії Гуменюк «Арт-терапія в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах ІРЦ», вектори духовності «Формування екологічного мислення» від кандидата психологічних наук, доцента кафедри рослинництва Полтавського державного аграрного університету Марини Антонець та інноваційний кафетерій «Безбар'єрний простір», проведений керівницею Полтавського реабілітаційного центру «Соняшник» Ельвірою Поповою.

Крім того, учасники конференції взяли участь у секційних засіданнях, реалізації молодіжного міжнародного проєкту «Dance4Life» та рефлексії реалізації програми «Journey4Life» старшого викладача кафедри соціальної роботи та спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна», соціального педагога Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське здоров’я» Наталії Златопольської, на яких розглянули актуальні проблеми фундаментальних та прикладних психолого-педагогічних досліджень.

За результатами конференції сформовано збірник праць, який налічує 88 наукових матеріалів та розміщений на офіційному сайті університету. Підготовлено до друку статті у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus: «Технології розвитку інтелекту» Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Науково-педагогічні працівники кафедри психології та педагогіки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» щиро дякують учасникам конференції за плідну роботу, цікаві, інформативні доповіді, небайдуже ставлення до проблем психології та педагогіки, бажають креативних ідей, нових горизонтів та натхнення у наукових починаннях!

Минулого року психологи провідних університетів розглянули вплив сучасних реалій на розвиток молоді, а в лютому цього року науковиці політехніки увійшли до експертних груп МОН України.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»