2021-07-11

Оголошено конкурс наукових проєктів та розробок від Національного фонду наукових досліджень України

Національний фонд досліджень України оголошує конкурс проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України». Найкращі наукові проєкти у сфері охорони здоров’я, біологічної, екологічної, продовольчої, інформаційної безпеки будуть профінансовані за рахунок фонду.

Оголошено конкурс наукових проєктів та розробок від Національного фонду наукових досліджень України

14 липня стартує прийом заявок для участі у конкурсі наукових проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку України», ініційованого Національним фондом досліджень України. Інтелектуальне змагання проводиться з метою залучення талановитої молоді до занять науковою діяльністю та фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Загальний обсяг фінансування Конкурсу – 500 мільйонів гривень.

Старт подачі заявок – 14 липня 2021 року, о 00:01 год (за київським часом).

Дедлайн подачі заявок – 12 серпня 2021 року, о 23:59 год (за київським часом).

Проведення наукової і науково-технічної експертизи та підведення підсумків конкурсу – до 01 грудня 2021 року.

Серед тематичних напрямків конкурсу – підготовка та робота над колективними проєктами за напрямами досліджень, пов’язаних із охороною здоров’я, забезпеченням біологічної, екологічної, продовольчої, інформаційної та соціальної безпеки, відповіді на виклики за умов природних та техногенних надзвичайних ситуацій, подолання медико-біологічних, психологічних і соціальних наслідків пандемії COVID-19 та вирішення пов’язаних з цим юридичних питань.

Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (у відповідності до Статті 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки») та принаймні одному з тематичних напрямів конкурсу, а саме дослідження (розробки), пов’язані з:

 • діагностикою, профілактикою, лікуванням, моделюванням, прогнозуванням і подоланням наслідків соціально значущих та соціально-небезпечних захворювань людини;
 • екологічною безпекою та антропогенним тиском (в тому числі, хімічною, біологічною, радіоактивною та іншими кризами), раціональним використанням природних ресурсів, охороною навколишнього середовища;
 • продовольчою безпекою і створенням сталих систем агровиробництва та переробки продуктів харчування;
 • новими викликами безпеці людини за особливих умов: подоланням наслідків тимчасової окупації територій та їх ревіталізація;
 • загрозою тероризму, енергетичною та кібернетичною безпекою.

Загальні вимоги до учасників:

 • учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи незалежно від форми власності;
 • подавати заявки на одержання грантової підтримки (заявка) мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та виконавці) у складі від 3 до 10 дослідників;
 • колектив може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також науковців, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж в одній заявці, поданій на цей конкурс. Порушення цієї вимоги є підставою для відхилення всіх заявок, де представлена особа, що порушила зазначену вище вимогу;
 • науковим керівником проєкту має бути вчений, який працює за основним місцем роботи в установі/організації/підприємстві, що подає заявку на участь у конкурсі;
 • науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань;
 • одна фізична особа не може бути представленою більше, ніж у двох проєктах, які є переможцями у конкурсах Фонду та фінансуються за рахунок грантової підтримки Фонду;
 • виконавці проєкту не можуть працювати в закордонній установі за основним місцем роботи;
 • науковим керівником та виконавцем проєкту не можуть бути працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, члени комісії конкурсу та експерти, залучені до проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів за цим конкурсом, а також члени сімей зазначених осіб;
 • науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.

Відбір проєктів здійснюється відповідно до процедури, визначеної у Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються до Національного фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, схваленого рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України (протокол засідання №25 від 01.07.2021 року).

Увага! До розгляду на конкурсі не приймаються роботи, зміст яких становить державну таємницю (згідно з Законом України «Про державну таємницю»).

Детальнішу інформацію про конкурс можна знайти за посиланням: https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/umovy-2021.03.pdf

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»