2023-09-15

«Школа гаранта»: у Полтавській політехніці проводять тренінги для гарантів освітніх програм

У Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» працює «Школа гаранта», учасники якої вже відвідали серію тренінгів, присвячених підвищенню ефективності та якісній підготовці до проходження процедури акредитації освітніх програм.

«Школа гаранта»: у Полтавській політехніці проводять тренінги для гарантів освітніх програм

Департамент організації навчального процесу, акредитації та ліцензування Полтавської політехніки ініціював професійно-освітній проєкт «Школа гаранта». Упродовж травня-червня 2023 року гаранти освітніх програм взяли активну участь у серії тренінгів, які мали на меті підвищення ефективності та якості підготовки освітніх програм до проходження процедур акредитаційної експертизи, поширення успішного досвіду акредитації освітніх програм, забезпечення професійного розвитку гарантів освітніх програм щодо систематичної підтримки культури якості на рівні кафедри.

З початком нового начального року «Школа гаранта» продовжує роботу з науково-педагогічними працівниками – гарантами освітніх програм. Новий тренінг відбувся 14 вересня.

Тренерами «Школи гаранта» виступили директор Департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, кандидат економічних наук Олег Максименко та експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, заступниця директора навчально-наукового інституту інформаційних технологій та робототехніки, кандидатка економічних наук, доцентка Ксенія Вергал.

«Важливим напрямом діяльності Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» є забезпечення цілісної системи якості освіти, що включає постійну взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу, реалізацію заходів, спрямованих на досягнення досконалості в організації освітнього процесу та забезпечення конкурентного лідерства освітніх програм університету. У тренінгах беруть участь гаранти освітніх програм з усіх навчально-наукових інститутів та факультетів», – прокоментував ініціативу директор Департаменту організації навчального процесу, акредитації та ліцензування, кандидат економічних наук Олег Максименко.

Під час тренінгів розглядаються права, обов’язки та повноваження гарантів освітніх програм, лайфхаки розробки зразкової освітньої програми, формування звітів самооцінювання освітніх програм, організація комплексної роботи зі стейкхолдерами – роботодавцями, випускниками, студентами, перегляд освітньої програми з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці, потреб бізнесу та галузевого контексту, розширення можливостей дуальної освіти та академічної мобільності, дотримання академічної доброчесності, визнання результатів навчання неформальної та інформальної освіти тощо.  

Упродовж навчального року серія навчальних тренінгів у рамках «Школи гаранта» продовжиться – учасники продовжать працювати над підвищенням якості освітніх послуг і програм.

Раніше юридична клініка Полтавської політехніки набула членства в Асоціації юридичних клінік України,  а майже півтисячі студентів Полтавської політехніки пройшли курс з основ кібербезпеки від CRDF Global.

 

Медіацентр

Національного університету

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»