2021-05-19

Студенти ННІФЕМ здобули 5 перемог на всеукраїнських наукових конкурсах

Студенти кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування надзвичайно результативно виступили на інтелектуальних змаганнях та здобули найвищі бали на всеукраїнських наукових конкурсах, посівши у рейтингах призові місця. Переможці отримали дипломи, а наукові керівники нагороджені особистими подяками за якісну підготовку студентів.

Студенти ННІФЕМ здобули 5 перемог на всеукраїнських наукових конкурсах

Студенти-магістранти кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Кондратюка» – Євгеній Каленіченко та Марина Котелевець 22 квітня змагались на базі Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», де відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека».

На розгляд членів конкурсної галузевої комісії надійшло 40 студентських наукових робіт з 23 провідних українських закладів вищої освіти, виконаних під керівництвом досвідчених науковців, науково-педагогічних працівників та фахівців фінансово-кредитних установ. Члени конкурсної комісії відзначили актуальність, наукову новизну та високий дослідницький рівень представлених робіт. З повним списком переможців, науковими тезами та рецензіями на представлені студентські наукові роботи можна ознайомитися на офіційному сайті Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи».

За результатами конкурсного оцінювання наукова робота студента-магістранта спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Євгенія Каленіченка «Вплив корупції та тінізації економіки на фінансову безпеку держави», виконана під керівництвом доктора економічних наук, професора кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Полтавської політехніки Світлани Онищенко, отримала диплом І ступеня. Члени галузевої конкурсної комісії відзначили актуальність, наукову новизну практичну спрямованість та високий рівень представленої роботи, оцінивши її на 98,46 балів зі 100 можливих.

Магістрантка Марина Котелевець стала бронзовою призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека». За результатами конкурсного оцінювання наукова робота «Мінімізація загроз фінансовій безпеці бізнесу в умовах пандемії», виконана під керівництвом кандидата економічних наук, доцента кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Полтавської політехніки, лауреатки Премії Президента України для молодих вчених 2019 року Олександри Маслій, здобула диплом ІІІ ступеня. Члени галузевої конкурсної комісії відзначили актуальність, прикладний характер та грунтовність представленого дослідження, оцінивши його в 88,14 балів зі 100 можливих.

20 квітня на базі Миколаївського національного аграрного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування». Студент 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Богдан Таранець посів ІІ місце. Наукова робота «InsurTech як напрям інноваційного розвитку страхових ринків», виконана під керівництвом доктора економічних наук, професора кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Полтавської політехніки Світлани Єгоричевої, здобула перемогу у секції «Напрями підвищення результативності діяльності страхових компаній». Науковий керівник зазначає, що студентське наукове дослідження виконане на актуальну тему та розкриває сучасний етап розвитку суспільства, що характеризується становленням інформаційної економіки, створенням нових можливостей для інноваційного вдосконалення всіх сфер економічної, у тому числі, фінансової, діяльності.

15 квітня на базі Національного університету «Львівська політехніка» відбулася підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». Полтавську політехніку представляли двоє учасників і обоє стали переможцями, піднявшись на перші місця в рейтингу серед 50 конкурсантів з провідних університетів.

Магістрант спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Євгеній Каленіченко взяв участь участь у цьому конкурсі, розкривши цікаву тему економічного егоїзму під науковим керівництвом завідувачки кафедри, доктора економічних наук, професора Ліани Птащенко. Комісія оцінила роботу на 76 балів і нагородила автора дипломом ІІ ступеня.

Магістрантка Руслана Штанько стала золотою призеркою Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою». Переможниця проаналізувала явище фінансової інклюзії як інструменту підвищення економічної безпеки. Наукова робота студентки–магістрантки спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «Фінансова інклюзія як інструмент підвищення економічної безпеки», виконана під керівництвом доктора економічних наук, професора кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Полтавської політехніки Світлани Онищенко, здобула диплом І ступеня. Члени галузевої конкурсної комісії відзначили актуальність, новизну, оригінальність представлених наукових ідей, оцінивши роботу на 90,5 балів зі 100 можливих.

Актуальність студентської наукової роботи підтверджується відсутністю цілісного уявлення про фінансову інклюзію як інструмент підвищення економічної безпеки, що містить розширений доступ звичайних громадян, представників бізнесу до фінансових продуктів і сервісів, незалежно від доходу, віку, місця проживання чи виду діяльності.

«У дослідженні ми запропонували інноваційний підхід до аналізу та оцінки стану фінансової інклюзії як інструменту економічної безпеки на національному рівні. З одного боку, це оперативний аналіз доступності базових фінансових послуг для населення, а з іншого - можливості застосування його для забезпечення фінансової інклюзії в різних регіонах України. Вказані чинники дозволять підвищити суспільний добробут населення», – прокоментувала студентка Руслана Штанько. У планах переможниці та її наукового керівника – продовжувати роботу над дослідженням, застосовуючи новітні методологічні інструменти.

За високий рівень підготовки конкурсантів та активну участь у підсумковій науково-практичній конференції наукового керівника переможниці, доктора економічних наук, професора фінансів, банківського бізнесу та оподаткування Полтавської політехніки Світлану Онищенко відзначили особистою подякою Національного університету «Львівська політехніка».

Минулого року магістр освітньо-професійної програми «Управління фінансово-економічною безпекою» ННІ фінансів, економіки та менеджменту Анатолій Дерюга виконав наукову роботу під керівництвом Світлани Онищенко і став абсолютним переможцем конкурсу наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека».

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»