2021-04-07

Студенти пройшли інноваційний мовленнєвий курс від австралійського університету

Науково-педагогічні працівники, студенти гуманітарного факультету та коледжу нафти і газу Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка пройшли тритижневий онлайн-курс «Practise your PTE Academic Speaking Skills». Слухачі курсу та експерти австралійського університету Маккуоррі обговорили питання покращення навичок академічного мовлення та правильної побудови переказу текстів, власних висловлювань.

Студенти пройшли інноваційний мовленнєвий курс від австралійського університету

У березні науково-педагогічні працівники та студенти гуманітарного факультету, Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» пройшли тритижневий онлайн-курс з покращення навичок академічного мовлення «Practise your PTE Academic Speaking Skills» від університету Маккуоррі (Сідней, Австралія). Викладачі англійської мови та науковці з різних країн світу відвідали чимало практичних занять та обговорили навички володіння іноземною мовою, використання прикладів і деталей для ілюстрації усного мовлення, проблеми правильної вимови іншомовних слів.

У обговоренні тем курсу взяли активну участь науково-педагогічні працівники гуманітарного факультету Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології та перекладу Тетяна Кушнірова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу Анна Павельєва та викладач кафедри германської філології та перекладу Світлана Мангура. У березні викладачі-філологи та експерти Оксфордського університету обговорили найпопулярніші практичні кейси вивчення мов, опановували інноваційні методики викладання та поділилися досвідом викладання іноземних мов в умовах пандемії з експертами Британської Ради.

Курс «Practise your PTE Academic Speaking Skills» розрахований на три тижні навчання та охоплює наступні теми:

  • Перший тиждень навчання складається з сімнадцяти тем та присвячений розгляду таких ключових факторів, як темп та швидкість мовлення. Чимало уваги тренери приділили основним складовим інтонації в англійській мові – тону (мелодії мови), ритму, темпу, тембру голосу, фразовому і логічному наголосу. Декілька завдань присвятили дванадцяти основним часовим формам англійської мови, граматичним категоріям активного (дійсного) та пасивного стану дієслова.

  • Другий тиждень складався з одинадцяти тем, цей час присвятили використанню прикладів та деталей задля ілюстрації під час усного мовлення – починаючи з того, як логічно будувати усну відповідь, правильно переказувати тексти, описувати картинки і закінчуючи правильним підбором лексичних одиниць, необхідних для цього (використання складнопідрядних, складносурядних та еліптичних речень, умовного способу дії та непрямої мови, фразових дієслів, синонімів, прикметників і прислівників, вставних конструкцій, роз’ясненням, як правильно зв’язувати головну частину складнопідрядного речення з підрядною частиною за допомогою таких засобів зв'язку, як підрядні союзи, союзні слова та вказівні слова тощо).

  • Третій тиждень навчання складається з чотирнадцяти тем та був присвячений фонетиці та лексиці – правильній вимові, зокрема тому, як правильно ставити наголос у багатоскладових словах (семи основних правил) та як вимовляти звуки та звукосполучення, якими способами можна збагатити свій словниковий запас та його необхідним елементам – академічній лексиці, лексиці щоденного вжитку, фразовим дієсловам, метафорам та ідіомам.

За словами доктора філологічних наук, професора кафедри германської філології та перекладу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Тетяни Кушнірової, постійне удосконалення навичок говоріння надзвичайно важливе для філологів, адже практики усного мовлення забагато не буває.

«Особисто для мене досвід проходження онлайн-курсів з фонетики та лексикології англійської мови не є новим – влітку успішно завершила курс з покращення навичок говоріння для успішного складання екзамену за критеріями міжнародної системи тестування англійської мови IELTS від університету Маккуоррі.

Сподобалась інформативна наповненість курсу, адже крім навчального текстового, аудіо та відеоматеріалу, у ньому містилися тестові, письмові та усні завдання, корисні допоміжні матеріали – граматичні таблиці, таблиці найпоширеніших ідіом, метафор, фразових дієслів, вставних конструкцій, необхідних для розвитку навичок усного мовлення, складених носіями мови. Серед істотних переваг курсу – чимала кількість обмежених за часом виконання мовленнєвих завдань (наприклад, описати картинку за 40 секунд, переказати уривок щойно прослуханого тексту за півхвилини чи висловити власну думку на запропоновану тематику за 40 секунд.

Власний матеріал слід записувати через програму «Speak Pipe» (https://www.speakpipe.com/voice-recorder) та завантажувати на сайт, де вас мають оцінювати за запропонованими критеріями інші слухачі курсу. Після цього свій запис потрібно завантажити у програму «Speech to Text» (https://speech-to-text-demo.ng.bluemix.net/) – конвертер, що автоматично перетворює аудіозапис на текстовий файл. Таким чином, слухач курсу може побачити які слова він вимовляє неправильно (бо програма їх не розібрала), чи де він неправильно інтонував речення.

Ці завдання надзвичайно корисні для самоаналізу, тож цього разу вирішила пройти цей курс разом зі своїми студентами I-V курсів в рамках вивчення дисциплін «Практика усного та писемного мовлення (англійська)» та «Практика усного та писемного перекладу (англійська)», – прокоментувала кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Анна Павельєва.

Викладач кафедри германської філології та перекладу Полтавської політехніки Світлана Мангура пройшла курс від австралійського університету разом зі своїми вихованцями – студентами групи 201-пНГ Навчально-наукового інституту нафти і газу університету Богданом Дзюбою та Артемом Квіткою.

Загалом практичні навички усного мовлення тренували та сертифікати про успішне проходження курсу отримали 55 студентів гуманітарного факультету та Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»:

  • студенти-першокурсники спеціальності 035 «Філологія» – Тимофій Гетьманенко, Антон Гридасов, Анна Гринь, Олександра Даценко, Марія Касьян, Артем Куда, Андрій Любченко, Анастасія Матвієнко, Олександра Несторик, Анастасія Омарова, Єлизавета Шаповал, Станіслав Штанько;

  • студенти II курсу – Тетяна Бєлоконь, Катерина Почтакова, Аліна Рядних, Анна Нестеренко, Юрій Мовчан, Максим Ложечка, Анастасія Командирова, Аліна Коломієць, Наталія Кіпрач, Ольга Єремченко, Микола Бочкар, Андрій Бовсунівський, Діана Аббасова, Ілона Шульга, Віра Слесаренко, Єлизавета Ткаченко, Яна Харченко, Дмитро Хоменко;

  • студенти III курсу – Костянтин Богодистий, Анастасія Чубукова, Софія Дмитрюк, Ілона Єщенко, Крістіна Єщенко, Каріна Здоренко, Світлана Кісь, Вероніка Коренченко, Артем Котляревський, Оксана Курусь, Анна Мацько, Анастасія Панова, Анна Овсій, Олександр Плут, Анна Рева, Владислава Тютюнник, Валерія Філонова;

  • студенти IV курсу – Андрій Моторний, Анна Кравченко, Аліна Кіщенко, Яна Андрусь, Дар’я Корнієнко та Діана Панченко.

У рейтингу QS World University Rankings університет Маккуоррі входить до 1% топових університетів світу та у ТОП-40 лінгвістичних університетів світу, маючи один з найкращих в світі факультетів європейських (у тому числі слов’янських) мов та відділ вивчення іноземних мов. Фахівці університету займаються підготовкою до екзаменів на знання англійської мови. Саме у цьому університеті було розроблено Австралійський національний словник – Macquarie Dictionary.

Науково-педагогічні працівники гуманітарного факультету Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» висловлюють щиру вдячність австралійським колегам за унікальну можливість підвищити власний професійний рівень та стимулювати інтерес студентів до вивчення іноземних мов.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»