2021-06-07

Студентка ННІФЕМ перемогла на міжнародному конкурсі з підприємництва

Наукова робота студентки Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Каріни Олешко здобула бронзову нагороду на Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Авторка проаналізувала ефективність використання ресурсної бази підприємств міста Полтави на прикладі Прат «Електромотор» та надала практичні рекомендації фахівцям галузі.

Студентка ННІФЕМ перемогла на міжнародному конкурсі з підприємництва

3 червня на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична конференція II туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Згідно Положення «Про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за окремими спеціальностями» Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського став базовим закладом вищої освіти для проведення міжнародного наукового конкурсу за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»,076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 035 «Філологія» та 263 «Цивільна безпека».

Власні наукові дослідження українською, російською та англійською мовами презентували студенти провідних закладів вищої освіти України, Польщі, Болгарії, Німеччини, Латвії, Грузії, Франції та Канади. Актуальність та суспільна значущість розглянутих наукових питань, напрацьовані авторами практичні рекомендації та інноваційні рішення викликали жваву наукову дискусію та обговорення серед учасників. Через карантинні обмеження, спричинені всесвітньою пандемією COVID-19, масштабну наукову подію провели у онлайн - форматі на платформі Zoom.

За результатами отриманих схвальних рецензій та відкритого обговорення наукова робота студентки спеціальності 051 «Економіка» Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Каріни Олешко «Ефективне використання ресурсів підприємства та резерви їх підвищення (на матеріалах ПрАТ «Електромотор») була високо оцінена експертами та членами галузевої конкурсної комісії.

Авторка наукового дослідження, виконаного під керівництвом кандидата технічних наук, доцента кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Полтавської політехніки Ксенії Чичуліної та Академічного доктора управління бізнесу, Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія), PhD Бесіка Баучадзе, нагороджена дипломом III ступеню.

«У сучасних ринкових умовах перед виробниками гостро постає завдання пошуку напрямів забезпечення високого рівня конкурентоспроможності, що потребує впровадження заходів, покликаних сприяти підвищенню ефективності використання всіх складових елементів економічної системи підприємства. З метою поліпшення використання ресурсів необхідно визначати та оцінювати фактори та чинники, які впливають на узагальнюючі показники їх використання: фондомісткість та фондовіддачу, продуктивність праці тощо.

У нашій роботі досліджено особливості ефективності використання ресурсів підприємства, підвищення їхніх резервів, попрацювали над визначенням поняття та складу ресурсів підприємства, виявлення резервів та напрямів ефективного використання ресурсів, пошуку основних і додаткових резервів, оцінка та аналіз показників використання ефективності використання ресурсів ПрАТ «Електромотор» та надали практичні рекомендації щодо визначення заходів щодо ефективного використання ресурсів ПрАТ «Електромотор». Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи, серед яких: синтез, логічні, статистичні, групування, порівняння, дослідження наукових фахових джерел, економічний аналіз, стилістичні прийоми», – прокоментувала авторка дослідження, студентка Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Каріна Олешко. – «Надані пропозиції щодо ефективного використання ресурсів виробництва продукції на ПрАТ «Електромотор» можуть бути використані та сприяти зростанню прибутку товариства та його конкурентоспроможності на українському ринку».

За словами наукового керівника, кандидата технічних наук, доцента кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Полтавської політехніки Ксенії Чичуліної, у подальших планах – продовження практично-прикладного дослідження за обраним напрямком та розширення спектру наукових інтересів дослідниці.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими фінансово-економічними та підприємницькими спеціальностями, заснований Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського, проводиться щорічно з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

Співорганізаторами конкурсу виступили престижні зарубіжні заклади вищої освіти – Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

У травні студентка ННІФЕМ перемогла на конкурсі з ідеями управління мотивацією персоналу в торговельних мережах, а ще одна студентка успішно презентувала дослідження про формування підприємницької стратегії на прикладі логістичної інфраструктури бізнес-середовища.

Вітаємо переможницю та її наукового керівника! Пишаємося вагомими здобутками та бажаємо креативних ідей, інтелектуальних перемог та звершень!

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»