2021-11-04

Вчені-економісти обговорили інноваційні механізми розвитку національної економіки в євроінтеграційних умовах

28 жовтня у Національному університеті «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», присвячена обговоренню найактуальніших проблем та виклику розвитку економіки на сучасному етапі.

Вчені-економісти обговорили інноваційні механізми розвитку національної економіки в євроінтеграційних умовах

На базі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», організована та проведена науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту і логістики Полтавської політехніки. До активного обговорення сучасних євроінтеграційних процесів, інвестиційних механізмів та проблем національної економіки долучилися науковці провідних українських та зарубіжних університетів, фахівці-практики та всі, коло чиїх інтересів стосується вивчення і дослідження глобалізаційних економічних змін. Через карантинні обмеження, спричинені всесвітньою пандемією COVID-19, наукова подія за участі вітчизняних та іноземних партнерів університету відбулась у змішаному форматі.

Активними учасниками наукових дискусій стали вчені провідних закладів вищої освіти України, Азербайджану, Казахстану, Молдови, Польщі, Хорватії та Філіппін, які презентували власні дослідження у сфері розвитку економіки та побажали плідної науково-освітньої співпраці у сфері науки і освіти.

Відкрили роботу конференції кандидатка економічних наук, проректорка з наукової та міжнародної роботи Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Світлана Сівіцька, яка відзначила масштабний науково-практичний характер презентованих досліджень на актуальну тематику, і докторка економічних наук, професорка, директорка Навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Ірина Черниш.

«Незважаючи на карантинні обмеження, всесвітню пандемію, що морально дестабілізували європейську спільноту, щиро раді долучитися до плідних наукових дискусій та обговорити пріоритетні напрями розвитку національної економіки в умовах динамічних євроінтеграційних процесів, проаналізувати існуючі ризики і надати власні рекомендації. Проведення масштабних науково-практичних конференції міжнародного рівня на базі Полтавської політехніки яскраво свідчить про дієвість синергетичного ефекту діалогу науки, освіти та бізнесу, а напрацювання різних наукових шкіл стали спільним надбанням українського народу», – побажала учасникам цікавих дискусій, наукового ентузіазму та плідної роботи Світлана Сівіцька.

Учасників конференції привітали також представники з університету Філіппін, Азербайджанського економічного університету (Азербайджан), Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан). Привітали та щиро подякували за високий рівень організації та проведення конференції представники Національного університету «Києво-Могилянська Академія», кандидатка економічних наук, асоційований професор, професор кафедри економіки і підприємництва Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан) Жибек Рахметуліна та доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії і соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України Тетяна Заяць.

Модерувала пленарне засідання доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту і логістики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ольга Комеліна.

Учасники конференції працювали за наступними напрямками:

  • Інноваційна трансформація економіки та бізнесу: вітчизняний й європейський досвід;
  • Сучасні технології менеджменту в умовах діджиталізації економіки;
  • Інноваційні та інформаційні технології у вищій освіті: сучасні реалії та перспективи;
  • Логістичний потенціал України та перспективи його розвитку в умовах євроінтеграції.

Презентація практичного та наукового доробку відбувалася у трьох дискусійних панелях:

  • «Сучасні завдання державних органів управління у сфері кібергігієни та кібербезпеки в Україні»;
  • «Сучасні технології менеджменту в умовах цифровізації»;
  • «Перспективи розвитку логістичного потенціалу в умовах євроінтеграції».

Практичними кейсами з формування моделі смарт-університету в умовах цифрової трансформації вищої освіти поділилася доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту і логістики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Ольга Комеліна. У доповіді, підготовленій спільно з доктором економічних наук, професором, завідувачкою відділу проблем формування соціального капіталу Інституту демографії і соціальних досліджень ім. В. Птухи НАН України Тетяною Заяць, науковиця поділилася власними міркуваннями та прокоментувала сучасний стан смарт-інфраструктури освіти в університетах. Доповідь викликала неабияке зацікавлення та інтерес українських та зарубіжних науковців. Казахська науковиця Жибек Рахметуліна представила доповідь «Розвиток цифровізації в Казахстані», у якій розповіла про найактуальніші проблеми розвитку економічно-фінансового ринку рідної країни.

До професійної комунікації щодо актуальних проблем трансформації, розвитку регіональної політики, ролі державних субвенцій у забезпеченні фінансової спроможності населення долучилися доктор економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» О. Шевченко («На етапі трансформації державної регіональної політики в Україні»), доктор економічних наук, професор кафедри екології, керівник науково-дослідної лабораторії «Науки про Землю» Національного університету «Києво-Могилянська академія» Л. Горошкова («Роль державних субвенцій у забезпеченні фінансової спроможності територіальних громад»), доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного авіаційного університету Зінаїда Смутчак («Актуальні аспекти трансформації сфери зайнятості»), кандидатка економічних наук, доцентка ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» О.Кучкова («Моделювання вибору оптимальних постачальників сировини та матеріалів»), директор Державного підприємства «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва» В.Крайнєв («Вплив змін у соціальних відношеннях суспільства, пов’язаних із пандемією COVID-19 на менеджмент підприємств та організацій. Необхідність корегування існуючих та розробки нових систем менеджменту підприємств та організацій»).

Після завершення пленарного засідання учасники конференції працювали у чотирьох секціях «Інноваційна трансформація економіки та бізнесу: вітчизняний й європейський досвід», «Сучасні технології менеджменту в умовах діджиталізації економіки», «Інноваційні та інформаційні технології у вищій освіті: сучасні реалії та перспективи», «Логістичний потенціал України та перспективи його розвитку в умовах євроінтеграції», де активно обговорювали представлені доповіді, ділилися власними думками та науковими напрацюваннями.

Підводячи підсумки конференції, вчені та фахівці-практики з різних куточків світу домовилися про подальшу плідну науково-освітню співпрацю у сфері реалізації спільних наукових проєктів і публікацій.

За результатами роботи конференції наукові роботи учасників будуть надруковані у науковому фаховому віснику Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» «Економіка і регіон» (фахове видання), що входить до наукової міжнародної бази даних Index Copernicus.

Раніше науковці-фінансисти обговорили розвиток фінансового ринку України в умовах сучасних глобалізаційних змін.

Медіа–центр
Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»