Освітня програма «Фізична культура і спорт»

Освітня програма «Фізична культура і спорт»

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

017 «Фізична культура і спорт»

Освітня програма

«Фізична культура і спорт»

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

 • Єдиний вступний іспит з іноземної мови
 • Фахове вступне випробування

Вартість навчання

 • Денна: 9850 грн. за семестр
 • Дистанційна: 8500 грн. за семестр
 

Короткий опис програми

Мета освітньої програми полягає в підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання.

Об’єкти вивчення та діяльності: сфера фізичної культури і спорту.

Освітня програма формує здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук з фізичного виховання і спорту, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Спеціалізація програми – формування та розвиток у майбутніх фахівців професійних компетентностей з фізичної культури і спорту, спроможних здійснювати освітню і фізкультурно-оздоровчу діяльність серед різних груп населення на високому професійному рівні.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми практики та стажування у Польщі, США, програми міжнародної академічної мобільності.

Основні дисципліни фахової підготовки

Сучасні проблеми теорії і методики фізичного виховання, Теорія і методика адаптивної фізичної культури, Педагогіка вищої школи, Теорія і методика спортивного тренування, Теорія і методика викладання спорту, Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології, Теорія і методика фізичної рекреації, Методологія і методи наукового дослідження у фізичному вихованні та спорті, Засоби відновлення фізичної працездатності спортсменів, Психологія фізичного виховання та оздоровчого тренування.

Посади, які можуть обіймати випускники

Випускники після закінчення навчання за освітньою-професійною програмою можуть працювати в державних, громадських, приватних спортивних клубах, спортивно-оздоровчих комплексах і спортивних базах, навчально-тренувальних центрах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах, закладах освіти, виконувати професійну роботу і займати відповідну посаду:

 • 2310 – Викладач закладу вищої освіти з фізичної культури;
 • 2320 – Викладач професійного навчально-виховного закладу з фізичної культури;
 • 2320 – Викладач професійно-технічного навчального закладу з фізичної культури;
 • 2351.2 – Викладач (методи навчання / фізична культура) ;
 • 2351.2 – Методист з фізичної культури;
 • 2351.2 – Консультант з питань здорового способу життя;
 • 2359.2 – Керівник секції спортивного напряму. 

Установи-партнери

ДЮСШ №1 м. Полтави, ДЮСШ № 2 м. Полтави, Миргородська ДЮСШ, ДЮСШ «Олімпійські надії», ДЮСШ «Молодь», ДЮСШ «Авангард», Зіньківська ДЮСШ, Решетилівська ДЮСШ, фітнес-клуб «Totall Sport», фітнес-клуб «Вітамін», фітнес-клуб «Олімп».

Додаткова інформація

Інформація про випускову кафедру Освітня програма Магістра

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: