Кафедра фізичної культури та спорту

Місія кафедри – організація та ефективне здійснення освітньої, науково-інноваційної, міжнародної, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності, використовуючи можливості фізичної культури і спорту в оздоровленні студентської молоді, популяризації здорового способу життя.

Візія кафедри – один із лідерів у сфері підготовки фахівців фізичної культури та спорту, популяризації здорового способу життя та розвитку студентського спорту, що визначає та дотримується стандартів якості навчання відповідно до вимог часу та врахування інноваційних спеціалізацій із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри.

Кафедра фізичної культури та спорту була створена 2 вересня 2019 року одночасно з відкриттям факультету фізичної культури та спорту в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Офіційно днем відкриття факультету фізичної культури та спорту вважається 20 вересня 2019 року, який співпадає з Міжнародним днем студентського спорту.

Історично кафедра фізичної культури та спорту бере свій початок з кафедри фізичного виховання, заснованої у 1937 році, а як випускова, що здійснює підготовку майбутніх фахівців фізичної культури та спорту, – з кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

Кафедра фізичної культури та спорту є випусковою та здійснює підготовку студентів зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Нині навчається 105 студентів, з них – 41 на бакалавраті та 64 – на магістратурі.

До складу кафедри входять 7 науково-педагогічних працівників, серед яких 1 доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (професор Рибалко Л.М.); 2 кандидати педагогічних наук (доцент Пермяков О.А., доцент Оніщук Л.М.); 1 кандидат наук з фізичного виховання і спорту (доцент Гордієнко Ю.В.); 3 старші викладачі (Синиця Т.О., Остапов А.В., Йопа Т.В.). У складі кафедри 5 штатних науково-педагогічних працівників і 2 сумісники.

Серед науково-педагогічних працівників кафедри є майстрами і кандидатами в майстри спорту:

  • Гордієнко Юлія Валеріївна - Майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу;
  • Синиця Тетяна Олександрівна – Майстер спорту України з черлідингу;
  • Остапов Андріан Васильович – кандидат в майстри спорту України з волейболу;
  • Йопа Тетяна Володимирівна – кандидат у майстри спорту України з дзюдо;
  • Пермяков Олександр Анатолієвич – кандидат у майстри спорту з гри в шахи.

З моменту створення кафедру фізичної культури та спорту очолює Рибалко Ліна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.