Освітня програма «Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова»

Освітня програма «Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова»

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

 • Українська мова та література
 • Іноземна мова
 • Історія України / Математика / Біологія / Географія / Фізика / Хімія

Вартість навчання

 • Денна: 11100 грн. за семестр
 • Дистанційна: 7000 грн. за семестр
 

Короткий опис програми

Мета програми – надати освіту в галузі філології, орієнтовану на оволодіння студентами вміннями письмової та усної іншомовної комунікації та забезпечення інформації в різних галузях і сферах економіки, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з іноземних мов, зокрема англійської та німецької, на державну і навпаки.

Підготовка бакалаврів філології за програмою здійснюється на високому рівні, що забезпечить їм право і можливість продовжити навчання з метою отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Високий рівень практичної підготовки фахівців забезпечується викладанням дисциплін висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками; розвиненою міжнародною співпрацею в науковій та освітній сферах; залученням носіїв мови, зокрема, англійської та німецької, до освітнього процесу; наявністю спеціалізованих кабінетів, комп’ютерних лабораторій та системи синхронного перекладу.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Ключові: програма академічної мобільності ЄС Erasmus+, програма для проведення досліджень в США Fulbright Research and Development Program, міжнародна програма студентського обміну The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), Національна агенція академічних обмінів NAWA (Республіка Польща), програма на здобуття стипендій уряду китайської Народної Республіки для українців.

Перелік грантових та стипендіальних програм, програм академічного обміну постійно оновлюється.

Можливість проходити виробничу (перекладацьку) практику на потужних галузевих підприємствах.

Основні дисципліни фахової підготовки

Вступ до фаху (перекладознавство); Практика усного та писемного мовлення (англійська мова); Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) ; Практична граматика (англійська мова); Практика усного та письмового перекладу з англійської мови; Практика усного та письмового перекладу з німецької мови; Проблеми перекладу науково-технічної літератури; Теорія перекладу; Інформаційні системи і технології у перекладацькій діяльності; Основи підготовки гідів-перекладачів; Усний і письмовий двосторонній переклад текстів різних жанрів; Методика навчання іноземної мови для перекладачів; Компаративна лінгвістика (граматика, лексикологія,стилістика); Історія зарубіжної літератури; Лінгвокраїнознавство (англійська мова); Граматичні особливості перекладу з німецької мови; Третя іноземна мова; Виробнича практика; Фахова практика

Посади, які можуть обіймати випускники

 • фахівець-перекладач у державних і приватних закладах
 • перекладач науково-технічної літератури, перекладач ділової літератури
 • референт-перекладач
 • гід-перекладач
 • редактор-перекладач
 • перекладач-консультант

Установи-партнери

Британська Рада в Україні (Великобританія), Корпус миру (США), Ґете-Институт (Германія), Природничо-гуманітарний університет м. Седльце (Республіка Польща), Національна агенція академічних обмінів NAWA (Республіка Польща), ТОВ “НТП “Бурова техніка”” (м. Київ, м. Полтава), центр вивчення іноземних мов «Статус» (м. Полтава).

Додаткова інформація

https://nupp.edu.ua/page/kafedra-germanskoi-filologii-ta-perekladu.html

https://nupp.edu.ua/page/gumanitarniy-fakultet.html

Телефон: (066) 427 99 10

E-mail: kafedra_pntu@ukr.net, kafedragph@nupp.edu.ua

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: