Кафедра германської філології та перекладу

Кафедру германської філології та перекладу створено в рамках реалізації перспективної програми інноваційного розвитку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, стратегічного плану розвитку гуманітарного факультету з метою підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 «Германські мови літератури (переклад включно), перша – англійська» в умовах постійного зростання зацікавленості абітурієнтів в отриманні кваліфікації філолога, зокрема перекладача.

Кафедра готує фахівців з германської філології, перекладачів з англійської та німецької мов за ОС Бакалавр і Магістр для подальшої роботи у сфері міжкультурної комунікації, забезпечуючи викладання теоретичних та практичних дисциплін з перекладу, англійської та німецької мов як першої та другої іноземних мов відповідно.

Випускники кафедри можуть працевлаштуватися в державних та приватних установах, представництвах міжнародних організацій та компаній, в агенціях та бюро перекладів, видавництвах та редакціях, інформаційних та рекламних агенціях, в пресі, на радіо та телебаченні, на галузевих підприємствах.

На фото: студентка Кутало Катерина під час заняття з синхронного перекладу

Основні завдання кафедри:

  • забезпечення сучасного рівня викладання іноземних мов та перекладу із застосуванням міжнародних стандартів та світового досвіду;
  • фахове спрямування на розвиток у студентів навичок усного і письмового перекладу на найвищому рівні;
  • залучення носіїв іноземних мов до проведення різнопланових заходів, спрямованих на формування у студентів соціокультурної та мовленнєвої компетенції, підготовку їх до ефективної міжкультурної комунікації;
  • залучення студентів, аспірантів та викладачів кафедри до участі у міжнародних проектах та програмах академічної мобільності з метою підвищення статусу університету в світових рейтингах, інтеграції української освіти у світову освітню систему;
  • розвиток науково-дослідницького потенціалу кафедри за рахунок участі викладачів і студентів кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів, організації та проведення кафедрою на базі ПолтНТУ конференцій, семінарів та інших науково-технічних заходів;
  • формування у студентів здорового способу життя, духовно-морального, національно-патріотичного та естетичного виховання за рахунок проведення бесід, лекцій, тематичних вечорів, круглих столів, відвідувань театру, музеїв, галереї мистецтв, підприємств та організацій за професійним спрямуванням студентів.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть постійний пошук нових методів, способів і прийомів навчання перекладу та іноземних мов, зокрема германського мовного ареалу, а також допомагають студентам усвідомлювати культурні цінності та етичні норми поведінки, притаманні носіям тієї чи іншої мови.

Студенти не лише мають змогу отримувати якісну практичну та теоретичну підготовку з дисциплін, які читаються викладачами кафедри, а й оволодіти навичками проведення науково-дослідної роботи, які вони отримують, беручи участь у наукових конференціях різних рівнів та публікуючи свої наукові праці. У розпорядженні студентів бібліотечні фонди та комп’ютерний клас з виходом у мережу Інтернет.

Кафедра тісно поєднує процес навчання з гуманітарним вихованням студентів. Проводяться виховні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, духовно-моральне, національно-патріотичне та естетичне виховання.

На фото: в.о. зав. кафедри германської філології та перекладу Воробйова О.С., волонтер Корпусу Миру США Лінда Катц та студенти ПолтНТУ під час святкування Дня вишиванки

На фото: студенти-філологи під час святкування Хеловін у ПолтНТУ