Освітня програма «Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова»

Освітня програма «Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова»

Галузь знань

03 Гуманітарні науки

Спеціальність

035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма

Галузевий переклад: англійська мова, німецька мова

Освітній ступінь

Магістр

Вступні іспити

  • Для спеціальності 035 Філологія – фахове випробування, єдиний вступний іспит з англійської мови
  • Для інших спеціальностей – додаткове фахове випробування, фахове випробування, єдиний вступний іспит з англійської мови

Вартість навчання

  • Денна: 14150 грн. за семестр
  • Дистанційна: 8500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Мета програми – підготовка фахівців у галузі перекладу та перекладознавства, що передбачає розвиток фахової компетентності перекладача для забезпечення процесу міжмовної і міжкультурної комунікації в різних галузях і сферах економіки, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з іноземних мов, зокрема англійської та німецької, на державну і навпаки, а також підготовка до проведення самостійних наукових досліджень у сфері філології, зокрема у галузі перекладознавства.

Реалізація програми передбачає формування професійних лінгвістичних знань з історії перекладу, теоретичних основ мовознавства та перекладознавства, основних процесів розвитку мовленнєвих явищ; вдосконалення іншомовних комунікативних та перекладацьких умінь.

Підготовка магістрів філології за програмою здійснюється на високому рівні, що забезпечить можливість навчатися за програмами з філології наступного наукового рівня вищої освіти, якому відповідає дев’ятий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій, з присудженням ступеня вищої освіти – доктор філософії.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Ключові: програма академічної мобільності ЄС Erasmus+, програма для проведення досліджень в США Fulbright Research and Development Program, міжнародна програма студентського обміну The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), Національна агенція академічних обмінів NAWA (Республіка Польща), програма на здобуття стипендій уряду китайської Народної Республіки для українців.

Перелік грантових та стипендіальних програм, програм академічного обміну постійно оновлюється.

Можливість проходити виробничу (перекладацьку) практику на потужних галузевих підприємствах.

Основні дисципліни фахової підготовки

Методологія перекладознавчих досліджень; Практика усного та письмового перекладу з англійської мов; Практика усного та письмового перекладу з німецької мов; Методика викладання перекладу у ВН; Історія переклад; Третя іноземна мов; Перекладацька практик; Виробнича практик; Викладацька практик; Магістерська робота

Посади, які можуть обіймати випускники

Перекладач; перекладач технічної літератури; редактор-перекладач; гід-перекладач; викладач закладів вищої освіти; філолог-дослідник; науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади); науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади); молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

Установи-партнери

Британська Рада в Україні (Великобританія), Корпус миру (США), Ґете-Институт (Германія), Природничо-гуманітарний університет м. Седльце (Республіка Польща), Національна агенція академічних обмінів NAWA (Республіка Польща), ТОВ “НТП “Бурова техніка”” (м. Київ, м. Полтава), центр вивчення іноземних мов «Статус» (м. Полтава).

Додаткова інформація

Телефон: (066) 427 99 10

E-mail:kafedra_pntu@ukr.net, kafedragph@nupp.edu.ua

Сторінка факультету: https://nupp.edu.ua/page/gumanitarniy-fakultet.html

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-germanskoi-filologii-ta-perekladu.html

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: