Освітня програма «Логістика»

Освітня програма «Логістика»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Логістика

Освітній ступінь

Магістр

Вступні іспити

  • На базі спеціальності «Менеджмент»: Фаховий іспит; Єдиний вступний іспит з іноземної мови
  • На базі інших спеціальностей: Фаховий іспит (додатковий); Фаховий іспит; Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Вартість навчання

  • Денна: 14450 грн. за семестр

Короткий опис програми

Освітня програма «Логістика» спрямована на формування системних знань та розвиток дослідницьких і професійних навичок, вмінь і компетенцій з менеджменту логістичних бізнес-процесів, стратегічного управління логістичними системами в умовах поглиблення євроінтеграції України, менеджменту безпеки ланцюгів постачання. Це дає можливість кваліфіковано виконувати професійну діяльність на підприємствах та організаціях різних видів економічної діяльності та форм господарювання, а також у системі регіонального та державного управління.

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області управління логістикою підприємств, передбачає опанування сучасних інформаційних технологій, методів та прийомів аналітичної роботи у сфері логістики; інструментарію проектування, моделювання, прогнозування розвитку підприємств та їх логістичних систем.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College )(Гейнсвилл, США) тощо,

Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.

Програми Еразмус+:

Міжнародної кредитної мобільності – короткострокові програми обміну: на навчання (3 - 12 міс.) та на практику (2 - 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.

Академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо. 

Спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;

Індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників.

Основні дисципліни фахової підготовки

Психологія управління та комунікації в організації; Методологія і організація наукових досліджень; Логістичний менеджмент; Проектування логістичних систем; Маркетинг інновацій; Технологічні інновації; Інформаційні системи і технології в логістиці; Транспортна логістика; Управління інноваційним розвитком підприємства; Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова; французька мова; німецька мова); Управління якістю в логістичних системах / Управління безпекою підприємства; Управління змінами / Антикризовий менеджмент; Бізнес-планування / Паблік рілейшинз; Управління витратами та фінансовими потоками в логістичних системах / Екологічний менеджмент; Управління проектами / Міжнародна торгівля; Управління конкурентоспроможністю підприємства / Основи теорії систем та системний аналіз

Посади, які можуть обіймати випускники

Керівні посади на промислових підприємствах (топ-менеджер; менеджер підприємства, установи, організації, менеджер структурних підрозділів) різного галузевого спрямування; менеджер з логістики; логіст; менеджер (управитель) логістичних структурних підрозділів підприємств (у сферах постачання, збуту, транспортно-експедиторська діяльність тощо) та логістичних провайдерів, які спеціалізуються на наданні всього комплексу логістичних послуг; менеджер з питань інформаційного забезпечення, якості, реклами, комерційної діяльності та управління, митного супроводу вантажів та товарів; проектний менеджер; керівники та викладачі закладів вищої освіти; наукові співробітники; інші наукові співробітники в галузі навчання.

Установи-партнери

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Полтави, Полтавський регіон, Україна); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання.

Додаткова інформація

Контактна інформація: +380505345070 Комеліна Ольга Володимирівна

Сайт інституту: http://fem.nupp.edu.ua/

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

Сторінка кафедри у facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: