Освітня програма «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Менеджмент

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова та література
  • Математика
  • Історія України/Іноземна мова/Біологія/Географія/Фізика/Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 11100 грн. за семестр
  • Дистанційна: 6500 грн. за семестр
  • Заочна: 5500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Менеджер  унікальна професія, а попит на фахівців нового покоління з цієї спеціальності залишається традиційно високим, оскільки їх професіоналізм, відповідальність, ініціативність, наполегливість і володіння новими методами та технологіями управління виступають запорукою конкурентоспроможності та розвитку сучасного підприємства. Сучасний бакалавр з менеджменту здатний вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Підготовка студентів за спеціальністю передбачає ґрунтовне вивчення основ сучасного менеджменту; принципів функціонування управлінських систем; методів та інструментів реалізації функцій менеджменту, інструментарію обґрунтування управлінських рішень щодо розвитку підприємств і організацій різних видів економічної діяльності та форм господарювання; забезпечення економічної безпеки; формування стратегій розвитку підприємств тощо..

Здобувач під час навчання може самостійно обирати перелік дисциплін, що забезпечують реалізацію його освітньої траєкторії та майбутню професійну діяльність.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College )(Гейнсвилл, США) тощо,

Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.

Програми Еразмус+:

  • міжнародної кредитної мобільності – короткострокові програми обміну: на навчання (3 - 12 міс.) та на практику (2 - 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.
  • академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо.
  • спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;
  • індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників

Основні дисципліни фахової підготовки

Теорія організації; Менеджмент; Самоменеджмент; Адміністративний менеджмент; Комунікативний менеджмент; Ризик-менеджмент; Операційний менеджмент; Психологія управління; Управління інноваціями; Стратегічне управління; Управління персоналом; Маркетинг; Правознавство; Безпека людини та охорона праці. Основи підприємницької діяльності та відкриття власної справи; Планування діяльності підприємств; Логістика; Ууправління інвестиційною діяльністю; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Аналіз результатів діяльності організації; Статистика; Фінанси, гроші і кредит; Інформаційні системи в менеджменті; Державне та регіональне управління; Інфраструктура ринку. Управління бізнес-процесами.

Посади, які можуть обіймати випускники

Бакалавр з менеджменту здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010), зокрема: діяльність головних управлінь, відділів промислових та аграрних, підприємств, організацій та установ соціальної сфери; агентства з працевлаштування; торгівля майном, брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів, помічники керівників і головні адміністратори на комерційних підприємствах, технічні та торговельні представники, консультанти з подорожей та організатори подорожей; інспектори митної служби та податкової служби; інспектори із соціальної допомоги; інші державні інспектори; професіонали з розвитку персоналу, директори малого підприємства; консультування з комерційної діяльності й керування тощо.

Установи-партнери

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Полтави, Полтавський регіон, Україна); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання тощо.

Додаткова інформація

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 323 Ф

Відповідальні кафедри менеджменту і логістики за прийом абітурієнтів:

Христенко Олена Володимирівна, моб. тел. 0661698166

Болдирєва Людмила Миколаївна, моб. тел. 0502175118

E-mail: Kafedramil@ukr.net

Кафедри менеджменту і логістики: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

Facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: