Освітня програма «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Менеджмент

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети НМТ

  • Українська мова (0,35)
  • Математика (0,4)
  • Історія України (0,25), Іноземна мова (0,25), Біологія (0,2), Фізика (0,2), Хімія (0,2)

Вартість навчання

  • Денна: 9000 грн.
  • Дистанційна: 8750 грн.
  • Заочна: 7000 грн.
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2023/2024 навчальному році

При вступі як на місця державного замовлення, так і за контрактом абітурієнт надає мотиваційний лист та результати національного мультипредметного тесту 2022 р., 2023 р, або сертифікату ЗНО 2020 р., 2021 р.

Короткий опис програми

Менеджер - унікальна професія, а попит на фахівців нового покоління з цієї спеціальності залишається традиційно високим, оскільки їх професіоналізм, відповідальність, ініціативність, наполегливість і володіння новими методами та технологіями управління виступають запорукою конкурентоспроможності та розвитку сучасного підприємства. Сучасний бакалавр менеджменту здатний вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Підготовка студентів за спеціальністю передбачає ґрунтовне вивчення основ сучасного менеджменту; принципів функціонування управлінських систем; методів та інструментів реалізації функцій менеджменту, інструментарію обґрунтування управлінських рішень щодо розвитку підприємств і організацій різних видів економічної діяльності та форм господарювання; забезпечення економічної безпеки; формування стратегій розвитку підприємств тощо.

Студент під час навчання може самостійно обирати перелік дисциплін, що забезпечують реалізацію його освітньої траєкторії та майбутню професійну діяльність.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College )(Гейнсвилл, США) тощо,

Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.

Програми Еразмус+:

  • міжнародної кредитної мобільності – короткострокові програми обміну: на навчання (3 - 12 міс.) та на практику (2 - 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.
  • академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо.
  • спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;
  • індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників

Основні обов’язкові дисципліни професійної підготовки

Державне та регіональне управління; Теорія організації; Менеджмент; Операційний менеджмент; Менеджмент персоналу; Самоменеджмент; Управління інноваціями; Ризик-менеджмент; Методи прийняття управлінських рішень; Проєктний менеджмент; Маркетинг; Стратегічне управління; Логістика; Менеджмент бізнесу: основи відкриття, ведення та діджиталізації; Планування діяльності підприємства; Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Інвестиційний менеджмент; Інформаційні системи в менеджменті; Фінанси, гроші і кредит; Етика та соціальна відповідальність бізнесу; Статистика; Ситуаційний менеджмент; Управлінський облік.

Основні дисципліни професійної підготовки за вибором студента

Блок вибіркових дисциплін № 1 «Менеджмент організацій і адміністрування» за освітньою програмою: Інноваційний потенціал підприємства; Управління ресурсами та витратами; Інфраструктура ринку; Адміністративний менеджмент; Бізнес-аналітика; Корпоративне управління.

Блок вибіркових дисциплін № 2 «ІТ-підтримка управлінських рішень» за освітньою програмою: Менеджмент ІТ-проєктів; Web-програмування; Мова програмування С++; Візуалізація даних та інфографіка; Digital-маркетинг; Сучасні Web-технології в менеджменті.

Блок вибіркових дисциплін № 3 «Менеджмент інноваційної діяльності» за освітньою програмою: Івент-менеджмент; Комунікативний менеджмент; Формування і розвиток команди інноваційного проєкту; Маркетинг інновацій; Бізнес sturt-up; Управління інноваційним розвитком підприємства.

Посади, які можуть обіймати випускники

Бакалавр менеджменту здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010), в таких підрозділах, як: відділи органів державної влади та самоврядування; економічні відділи установ, організацій, підприємств;  кадрові агенції, кадрові служби, відділи кадрів організацій та підприємств; відділи банківських установ; митні органи; страхові, інвестиційні, пенсійні  компанії і організації; відділи з раціоналізації та управління якістю підприємств, установ, організацій; фінансово-економічні відділи підприємств; відділи маркетингу, патентно-ліцензійної роботи та інформаційного забезпечення; інвестиційні та венчурні компанії і організації; управлінські та економічні посади.

Установи-партнери

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Полтави, Полтавський регіон, Україна); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання тощо.

Додаткова інформація

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 323 Ф

Сторінка кафедри у facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Сторінка Instagram: https://www.instagram.com/kafedramil_nupp/

Контактна інформація: +380665390178 Чайкіна Аліна Олександрівна

 

E-mail: k27@nupp.edu.ua

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

Сторінка кафедри у facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Сторінка Instagram: https://www.instagram.com/kafedramil_nupp/

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532) 56-16-04

 +38 (099) 057-65-17

 +38 (0532) 56-19-48

 +38 (0532) 56-18-97

Або у месенджерах: