Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування»

Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Освітня програма

Менеджмент організацій та адміністрування

Освітній ступінь

Магістр

Вступні іспити

  • На базі спеціальності «Менеджмент»: Фаховий іспит; Єдиний вступний іспит з іноземної мови
  • На базі інших спеціальностей: Фаховий іспит (додатковий); Фаховий іспит; Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Вартість навчання

  • Денна: 14450 грн. за семестр
  • Заочна: 6850 грн. за семестр

Короткий опис програми

Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування» спрямована на формування системних знань, а також розвиток дослідницьких і професійних навичок, вмінь і компетентностей з планування, мотивації, контролю, організації та координації розвитку підприємств, установ, організацій з метою забезпечення їх конкурентоспроможності в сучасних умовах.

Підготовка фахівців, здатних діагностувати та розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами, передбачає вивчення інноваційних підходів, методів, методик, технологій, інструментів менеджменту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Фахівці отримують навички з організації та управління бізнес-процесами, їх моделювання та прогнозування з метою прийняття управлінських рішень в умовах змін; обґрунтування стратегій розвитку підприємств тощо.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

За програмою подвійного диплому: Білостоцький технологічний університет (Білосток, Польща), Університет Гринвічу (Лондон, Великобританія), коледж Санта-Фе (Santa Fe College )(Гейнсвилл, США) тощо,

Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта (Fulbright Research and Development Program) в Українi, (США) та ін.

Програми Еразмус+:

Міжнародної кредитної мобільності – короткострокові програми обміну: на навчання (3 - 12 міс.) та на практику (2 - 12 міс.) для бакалаврів, магістрів, аспірантів.

Академічної мобільністі для студентів, випускників, викладачів та працівників університетів для навчання за обміном, отримання диплома магістра, проходження практики; викладання, підвищення кваліфікації, стажування тощо. 

Спільні магістерські програми (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) для навчання та викладання в магістратурі;

Індивідуальні гранти для студентів, випускників, викладачів та інших працівників.

Основні дисципліни фахової підготовки

Методологія і організація наукових досліджень; Саморозвиток та само менеджмент; Менеджмент організацій; Управління змінами; Управління проектами; Управління якістю; Публічне адміністрування; Психологія управління і комунікації в організації; Конфліктологія; Етика та соціальна відповідальність бізнесу; Основи ділового протоколу; Управління інноваційним розвитком підприємства; Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська мова; французька мова; німецька мова); Технологічні інновації; Інформаційні системи і технології в управлінні / Лідерство та ефективні комунікації; Міжнародний менеджмент / Міжнародна торгівля; Антикризовий менеджмент / Управління безпекою підприємства; Інвестиційний менеджмент / Бізнес-планування

Посади, які можуть обіймати випускники

Керівні посади на підприємствах (топ-менеджер; менеджер підприємства; менеджер структурних підрозділів); менеджер з питань організації виробничої та комерційної діяльності, раціоналізації виробництва, якості, реклами, зв’язків з громадськістю та пресою; аналітик з дослідження ринку; консультант з економічних питань, а також з питань інформаційного забезпечення; проектний менеджер; керівник апарату місцевих органів державної влади (головний фахівець; начальник служби (відділу); керівник структурного підрозділу  головний спеціаліст); керівники та викладачі закладів вищої освіти; наукові співробітники; інші наукові співробітники в галузі навчання.

Установи-партнери

Провідні промислові та аграрні підприємства, організації та установи сфери послуг (м. Полтави, Полтавський регіон, Україна); вітчизняні та зарубіжні наукові установи та дослідні організації; українські та зарубіжні заклади вищої освіти; державні та регіональні органи управління; Полтавська обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації Полтавської області, територіальні громади, громадські організації, професійні об’єднання тощо.

Додаткова інформація

Контактна інформація: +380505345070 Комеліна Ольга Володимирівна

Сайт інституту: http://fem.nupp.edu.ua/

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-menedzhmentu-i-logistiki.html

Сторінка кафедри у facebook: https://www.facebook.com/kafedraMIL

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: