Освітня програма «Маркетинг»

Освітня програма «Маркетинг»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

075 Маркетинг

Освітня програма

Маркетинг

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

 • Єдиний вступний іспит з іноземної мови
 • Фахове вступне випробування
 • Додаткове вступне випробування (для студентів, що мають освітній ступінь «бакалавр» з іншої спеціальності)

Вартість навчання

 • Денна: 14450 грн. за семестр
 • Дистанційна: 7500 грн. за семестр
 • Заочна: 6850 грн. за семестр

Короткий опис програми

Маркетинг» є освітньо-професійною програмою з підготовки компетентних фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг», яка забезпечує отримання знань та вмінь з генерації нових ідей розвитку бізнесу на основі виявлення платоспроможних потреб споживачів. Маркетинг допомагає підприємству залишатися на плаву, виживати в умовах гострої боротьби з конкурентами за місце на ринку. Фахівець з маркетингу спроможний оперативно знаходити недостатньо задоволені споживацькі запити, чи формувати їх (для принципово нових товарів), розробляти, виготовляти і просувати на ринку нову (модернізовану) продукцію, яка задовольнить ці запити повніше і ефективніше, ніж конкуренти. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний у сфері маркетингу, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею керувати. Творчість, креативність – це основна якість маркетолога. Креатив – основний, найцінніший і найдорожчий продукт нової економіки

Переваги програми

Перевагами програми підготовки фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг» є формування компетентних фахівців, здатних:

Можливість навчання та стажування за кордоном

Студенти мають унікальну можливість брати участь у програмах отримання «подвійного диплому» в Університет Гринвіча (м. Лондон, Великобританія), Опольському університеті (Польща), Шандунському технологічному університеті (Китай), Ренмінському університеті (Китай), літніх економічних школах на базі Білостоцького технологічного університету (Польща); проходити навчальну, мовну та виробничу практики у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), Білостоцькій Політехніці.

Основні дисципліни фахової підготовки

Стратегічний маркетинг; Логістичний менеджмент; Рекламний менеджмент; Маркетинговий менеджмент; Діловий протокол; Бренд менеджмент; Глобальна економіка; Методологія наукових досліджень; Маркетингова політика розподілу; Бізнес-планування; Маркетинг інновацій

Посади, які можуть обіймати випускники

 • 1475 Менеджери (управителі) з маркетингу
 • 1475 Менеджер з маркетингу
 • 1475.3 Менеджер (управитель) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
 • 1475.3 Керуючий відділом дослідження ринку та вивчення суспільної думки
 • 1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
 • 1475.4 Менеджер з логістики
 • 1475.4 Менеджер з постачання
 • 1475.4 Менеджер із збуту
 • 1475.4 Менеджер із зв’язків з громадськістю
 • 1475.4 Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності
 • 1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
 • 1476.1 Менеджер з реклами
 • 23 Викладачі
 • 241 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності

Установи-партнери

Університет Гринвіча (м. Лондон, Великобританія), Бранденбурзький університет прикладних наук (Німеччина), Білостоцький технологічний університет (Польща), Університет Монс (м. Монс, Бельгія), ПАТ «Домінік», ТОВ «Нова пошта», ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод», ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп», ПрАТ «Полтавський завод медичного скла», ТОВ «ТАВАГРОІНВЕСТ», ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка»», ВО «Полтаваелектро»

Додаткова інформація

Програма вступного випробування

Сторінка інституту: http://fem.nupp.edu.ua/

Сторінка кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-yekonomiki-pidpriemstva-ta-upravlinnya-personalom.html

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: