Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

 • Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Вартість навчання

 • Денна: 14450 грн. за семестр
 • Дистанційна: 7500 грн. за семестр
 • Заочна: 6850 грн. за семестр

Короткий опис програми

Випускники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за даною освітньо-професійною програмою – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах економіки, адже отриманні знання і навички мають широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій, від управління операційними процесами підприємства – до розробки та реалізації ефективних векторів інвестиційного і інноваційного розвитку бізнесу.

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі економіки, підприємництва, торгівлі та маркетингу. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, виробничої, торговельної та комерційної діяльності.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Всебічна підтримка усіх форм міжнародної академічної мобільності закріплена у «Положенні про порядок реалізації права студентів на академічну мобільність», згідно якого Університет визнає еквівалентними та перезараховує результати навчання студента в іноземних університетах партнерах, з використанням європейської системи трансферу та накопичення кредитів ECTS, або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків, прийнятої у країні університету-партнера.

Студенти спеціальності можуть навчатися за програмами подвійного диплому, що передбачає одночасне отримання дипломів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» спільно з:

 • Університетом Гринвічу (Лондон, Великобританія) – за освітнім рівнем «бакалавр»;
 • Білостоцькою Політехнікою (Білосток, Польща) – за освітнім рівнем «магістр».

Студенти також мають широкі можливості з проходження виробничої практики на базі Білостоцької політехніки, літнього стажування (Великобританія, Польща, Туреччина), навчання у літніх школах, участі у програмах академічної мобільності KA Erasmus+ International Credit Mobility, DAAD, Fulbright Program, а також в інших університетах-партнерах:

 • Польща: Вроцлавська політехніка, Познанська політехніка, Опольська політехніка, Варшавська політехніка, Светокшинська політехніка;
 • Китай: Китайський університет нафти (Пекін), Пекінський технологічний університет, Ланьчжоуський політехнічний університет, Харбінський політехнічний університет;
 • Німеччина: Університет прикладних наук (Бранденбург), Університет прикладних наук (Любек);
 • Бельгія: Університет Монс.

Основні дисципліни фахової підготовки

Бізнес-діагностика; Управління проектами; Конкурентоспроможність бізнесу; Управління потенціалом підприємства; Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями; Ризикологія і страхування; Комплексний тренінг-курс: Start-up; Інноваційний розвиток підприємства; Автоматизація бухгалтерського обліку суб’єктів підприємницької діяльності; Фінансовий менеджмент; Цінові стратегії фірми; Комерційна діяльність посередницьких підприємств.

Посади, які можуть обіймати випускники

 • 2441.1 Наукові співробітники (економіка)
 • 2441.2 Економіст.
 • 2441.2 / 25371 Економіст із збуту; Економіст з міжнародної торгівлі
 • 2441.2 / 25393 Експерт із зовнішньоекономічних питань; Консультант з ефективності підприємництва; Аналітик з інвестицій
 • 2419.2 Професіонал з інноваційної діяльності; Фахівець з державних закупівель; Фахівець з ефективності підприємництва; Фахівець з методів розширення ринку збуту; Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
 • 2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами

Основні місця роботи: промислові підприємства, будівельні підприємства, агрофірми, біржі, торгівельні та страхові компанії, підприємства оптової та роздрібної торгівлі, установи готельно-ресторанного бізнесу, товариства захисту прав споживачів, консалтингові компанії, державні й наукові організації, органи державного управління та місцевого самоврядування, приватне підприємництво, фізичні особи - підприємці

Установи-партнери

ТОВ «Фондова компанія «АССА»»; ТОВ «Нова пошта»; ПрАТ «Полтавський машинобудівний завод»; ПрАТ «Фірма „Полтавпиво”»; ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел Груп»; ТОВ «Дельта-продукт»; ТОВ «Торгіндустрія»; ПП «Універсам-Полтава»; ПП «Протон»; ПрАТ «Полтавський завод медичного скла»; ТОВ «ТАВАГРОІНВЕСТ»; ТОВ «Енергія комфорту»; ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод»; ПП «Мінімаксі»; ТДВ «Новоіванівський цукровий завод»; ПП «Ланнівський цукровий завод»; ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка»»

Додаткова інформація

Програма вступного випробування

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

36011, м. Полтава, проспект Першотравневий 24

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кафедра економіки, підприємництва та маркетингу

Корпус «А», ауд. 108-а

E-mail: ekonomica@pntu.edu.ua

Тел. +380999653989

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: