Освітня програма «Екологія»

Освітня програма «Екологія»

Галузь знань

10 Природничі науки

Спеціальність

101 Екологія

Освітня програма

Екологія

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова
  • Біологія
  • Історія України / Математика / Іноземна мова / Географія / Фізика / Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 7500 грн. за семестр
  • Дистанційна: 7000 грн. за семестр
 

Короткий опис програми

Дана програма базується на сучасних підходах, методах і організаційно-технічних рішеннях в області екології та охорони навколишнього середовища.

Основний фокус Програми на уміннях вибору та прийняття організаційно-технічних рішень в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування.

Головними результатами навчання є: уміння використовувати принципи управління, на яких базується система екологічної безпеки, та застосовувати знання моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля; розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища; використовувати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення; уміння застосовувати програмні засоби, ГІС-технології для інформаційного забезпечення екологічних досліджень; уміння прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на навколишнє середовище; уміння формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного законодавства.

Відповідно Програма акцентована на професійних складових: фізико-хімічні та біологічні методи захисту довкілля, техноекологія та технології природокористування, спеціальні напрями екології, екологічна безпека та нормування антропогенного навантаження на довкілля, організаційно-правові аспекти екологічної діяльності.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Проходження фахової практики, організація якої здійснюється за підтримки Німецького Федерального Фонду Навколишнього Середовища «Deutsche Bundesstiftung Umwelt»;

Проходження стажування в рамках програми Еразмус+. 

Основні дисципліни фахової підготовки

Загальна екологія та біологія; Біологічні методи захисту довкілля; Заповідна справа; Моніторинг довкілля; Природоохоронне законодавство та екологічне право; Техноекологія; Нормування антропогенного навантаження на природне середовище; Екологічна безпека; Методи управління та поводження з відходами ; Процеси і апарати захисту атмосфери; Вентиляційні викиди та пром. вентиляція; Раціональне використання водних ресурсів; Водопостачання та водовідведення; Технології збалансованого землекористування; Екологічні аспекти нафтогазової справи; Ландшафтна екологія та архітектура; Економіка природокористування; Екологічний менеджмент в аудит; Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз; ГІС-технології в екології

Посади, які можуть обіймати випускники

Організатор природокористування; інспектор з охорони природи; інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; інспектор з охорони природно-заповідного фонду; інспектор з використання водних ресурсів; технік-еколог; інспектор державний; стажист-дослідник.

Установи-партнери

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації; Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області; Управління житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації; Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства; Науково-технічний центр Полтавського відділення Інженерної академії України; Громадська Екологічна рада Полтавщини.

Додаткова інформація

Сторінка кафедри прикладної екології та природокористування: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-prikladnoi-yekologii-ta-prirodokoristuvannya.html

Сторінка кафедри прикладної екології та природокористування у facebook: https://www.facebook.com/ecopoltntu/

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: