Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Освітній ступінь

Бакалавр

Предмети ЗНО 2021 року

  • Українська мова
  • Математика
  • Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія

Вартість навчання

  • Денна: 11100 грн. за семестр

Короткий опис програми

Основною метою освітньої діяльності Університету за спеціальністю «Комп’ютерні науки» за освітнім ступенем «бакалавр» є професійна підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Спеціалісти, які закінчили цю спеціальність, займаються розробкою програмних моделей предметних середовищ; розв’язанням задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів з використанням методів обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: https://international.nupp.edu.ua/;

Основні дисципліни фахової підготовки

Алгоритмізація та процедурне програмування; Об’єктно-орієнтоване програмування; Бази даних; Введення до штучного інтелекту; Веб-програмування та веб-дизайн; Технологія створення програмних продуктів; Системний аналіз; Технології захисту інформації; Розподілені обчислювальні системи та хмарні технології; Моделювання систем; Управління ІТ-проектами; Проектування інформаційних систем; Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів; Комп’ютерні мережі; Методи тестування та оцінки якості програмного забезпечення; Дискретні структури та комп’ютерна математика; Технології Microsoft.NET; Технології комп’ютерного проектування; Технології розробки мобільних додатків; Сучасні мови програмування; Нейронні мережі; Імітаційне моделювання систем; Менеджмент програмних продуктів

Посади, які можуть обіймати випускники

Фахівець з розроблення комп'ютерних программ; Фахівець з інформаційних технологій; Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

Установи-партнери

IT-компанія “NIX Solutions”, м. Харків https://www.nixsolutions.com/

ІТ-компанія “Dijicode”, м. Полтава https://mydigicode.com/

“Beetroot Academy Poltava” https://beetroot.academy/locations/poltava/

Додаткова інформація

Контактна інформація: https://nupp.edu.ua/page/contacts.html, http://itm.nupp.edu.ua/nashi-kontakty

Посилання на сайт інституту: http://itm.nupp.edu.ua/

Посилання на сторінку кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-kompyuternikh-ta-informatsiynikh-tekhnologiy-i-sistem.html

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: