Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем була заснована на підставі рішення вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка в якості випускної кафедри у складі створеного факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем у 1998 році. Очолив кафедру комп'ютерних технологій та інформаційних систем д.т.н., проф. Савенко Р.Г.

Подальший розвиток кафедри призвів до її розділення на кафедру комп'ютерних та інформаційних технологій і систем та кафедру економічної кібернетики. Завідувачем кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій і систем став к.т.н., доц. Корх О.І.

Концептуальна основа створення та діяльності кафедри визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, що орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців з інформаційних технологій, систем штучного інтелекту, аналітики комп’ютерних систем, математичного програмного забезпечення обчислювальних машин і систем.

На кафедрі розроблена модель підготовки фахівця, в якій визначено вимоги до випускника за критеріями:

  • професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної підготовки, здатність здійснювати всі види професійної діяльності, що визначені освітнім стандартом з фаху);
  • розуміння тенденцій та основних напрямів розвитку комп'ютерних технологій та інформаційних систем

Концепція діяльності кафедри передбачає вирішення головних завдань: підготовка фахівців з інформаційних технологій.