Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»

Освітня програма «Комп’ютерна інженерія»

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма

Комп’ютерна інженерія

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит іноземної мови
  • Фахове вступне випробування

Вартість навчання

  • Денна: 14450 грн. за семестр
  • Дистанційна: 8500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Основною метою освітньої діяльності Університету за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» за освітнім ступенем «магістр» є професійна підготовка фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками з моделювання, проектування, розробки та супроводу обчислювальних та програмних систем; здатних ставити та виконувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення обчислювальних та програмних систем для задоволення потреб науки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфер. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: https://international.nupp.edu.ua/;

Основні дисципліни фахової підготовки

Технології розробки програмного забезпечення; Проектування інфокомунікаційних систем та мереж; Архітектура сучасних корпоративних мереж; Тенденції розвитку обчислювальної техніки; GRID-технології; Методологія та організація наукових досліджень; Технології самоподібних систем; Інформаційні технології в науці та освіті

Посади, які можуть обіймати випускники

Розробники обчислювальних систем: адміністратор бази даних, адміністратор даних, адміністратор доступу, адміністратор доступу (груповий), адміністратор задач, адміністратор системи; Аналітик з комп'ютерних комунікацій; Аналітик комп'ютерних систем; Аналітик комп'ютерного банку даних; Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення; Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом; Інженер з комп'ютерних систем; Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики

Установи-партнери

IT-компанія “NIX Solutions”, м. Харків https://www.nixsolutions.com/

ІТ-компанія “Dijicode”, м. Полтава https://mydigicode.com/

“Beetroot Academy Poltava” https://beetroot.academy/locations/poltava/

Додаткова інформація

Контактна інформація:

https://nupp.edu.ua/page/contacts.html

http://itm.nupp.edu.ua/nashi-kontakty

Посилання на сайт інституту: http://itm.nupp.edu.ua/

Посилання на сайт кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-kompyuternikh-ta-informatsiynikh-tekhnologiy-i-sistem.html

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: