Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Комп’ютерні науки»

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

122 Комп’ютерні науки

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

  • Єдиний вступний іспит іноземної мови
  • Фахове вступне випробування

Вартість навчання

  • Денна: 14450 грн. за семестр
  • Дистанційна: 8500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Основною метою освітньої діяльності Університету за спеціальністю «Комп’ютерні науки» за освітнім ступенем «магістр» є професійна підготовка фахівців, які мають поглибленні теоретичні та практичні знання і вміння з методології наукової діяльності на основі використання методів комп’ютерних наук, що сприятимуть мобільності випускника на ринку праці, а також дозволять ефективно розв’язувати завдання відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження, розв’язання задач проектування, розгортання, інтегрування, тестування, впровадження та експлуатацію комп’ютерних систем та технологій у різних галузях господарської діяльності.

Фахівці, які закінчили цю спеціальність, займаються моделюванням нейрокомп’ютерних систем; проектуванням та подальшою експлуатацією систем управління; будують моделі інтелектуальних інформаційних систем для виконання та аналізу експериментів; розробляють системи корпоративного рівня; керують ІТ проектами.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: https://international.nupp.edu.ua/;

Основні дисципліни фахової підготовки

Машинне навчання; Методи тестування й оцінки якості програмного забезпечення; Методи та засоби інженерії даних та знань; Теорія систем баз даних і знань; Теорія й методи прийняття рішень; Генетичні алгоритми; Елементи теорії нечітких множин; Інженерія знань, розподілені сховища даних та знань; Інтелектуальний аналіз даних. Statistica Data Miner; Моделювання бізнес-процесів та методи аналізу ризиків; Інформаційні технології корпоративного управління

Посади, які можуть обіймати випускники

Адміністратор бази даних; Адміністратор даних; Адміністратор доступу; Адміністратор системи; Аналітик комп'ютерних систем; Аналітик операційного та прикладного програмного забезпеченн; Інженер з програмного забезпечення комп'ютері; Інженер-програміс; Програміст (база даних); Програміст прикладний; Інженер із застосування комп'ютерів

Установи-партнери

IT-компанія “NIX Solutions”, м. Харків https://www.nixsolutions.com/

ІТ-компанія “Dijicode”, м. Полтава https://mydigicode.com/

“Beetroot Academy Poltava” https://beetroot.academy/locations/poltava/

Додаткова інформація

Контактна інформація:

https://nupp.edu.ua/page/contacts.html

http://itm.nupp.edu.ua/nashi-kontakty

Посилання на сайт інституту: http://itm.nupp.edu.ua/

Посилання на сайт кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-kompyuternikh-ta-informatsiynikh-tekhnologiy-i-sistem.html

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: