Освітня програма «Галузеве машинобудування»

Освітня програма «Галузеве машинобудування»

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Спеціальність

133 Галузеве машинобудування

Освітня програма

Галузеве машинобудування

Освітній ступінь

Магістр

Вступні випробування

 • Єдиний вступний іспит іноземної мови

Вартість навчання

 • Денна: 9850 грн. за семестр
 • Дистанційна: 8500 грн. за семестр

Короткий опис програми

Програма передбачає забезпечення підготовки в галузі знань «Механічна інженерія» зі спеціальності «Галузеве машинобудування» магістра з програмними компетентностями, які характеризуються необхідним рівнем теоретичних знань, умінь та навичок, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання задач (проблем) у галузі механічної інженерії та дослідницькій діяльності; володінням методологією для здійснення науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі механічної інженерії; проведеними власними оригінальними науковими дослідженнями, результати яких мають ознаки наукової новизни, теоретичного та практичного значення, достатніми для захисту магістерської роботи; здатних до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі механічної інженерії.

Переваги програми

Можливість навчання та стажування за кордоном

Міжнародні програми: https://international.nupp.edu.ua/;

Програми «подвійних дипломів»: https://international.nupp.edu.ua/page/programa-podvijnogo-diplomu.html

Основні дисципліни фахової підготовки

Обчислювальна техніка та інформаційні системи у наукових дослідженнях; Технологічне проектування та експлуатація підприємств машинобудівної індустрії; Технології виробництва та ремонту машин; Технічні основи створення машин; Технологія машинобудування (галузева); Експериментальні методи досліджень у інженерній механіці; Сучасні технологічні машини; Прогресивні направлення розвитку техніки; Програмування верстатів із ЧПУ; Математичні моделі машин в розрахунках на ЕОМ; Технологічні аспекти керування якістю виробів машинобудування; Наукові дослідження за вибраною темою

Посади, які можуть обіймати випускники

 • 2145.1 – Наукові співробітники (інженерна механіка)
 • 2145.2 – Інженери-механіки;
 • 2149.1 – Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)
 • 2149.2 – Інженери (інші галузі інженерної справи)
 • 2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • 2310.2 – Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 • 2359.2 – Інші професіонали в галузі навчання
 • 2412.1 – Наукові співробітники (праця, зайнятість)
 • 2412.2 – Професіонали в галузі праці та зайнятості
 • 2419.1 – Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
 • 2419.2 – Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 • 2419.3 – Професіонали державної служби
 • 2447.1 – Наукові співробітники (проекти та програми)
 • 2447.2 – Професіонали з управління проектами та програмами
 • 247 – Професіонали з безпеки та якості
 • 2471 – Професіонали з контролю за якістю
 • 2490 – Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

Установи-партнери

ТОВ «ДТЕК» https://oilandgas.dtek.com/

ПАТ «Денасмаш» Полтавський механічний завод https://denasmash.com/about-us/

ПрАТ «Завод Лтава» http://www.ltava.com.ua/

ПАТ «Електромотор» http://www.elmotor.com.ua/

ВАТ «Полтавський турбомеханічний завод» http://old.ptmz.com.ua/

ТОВ «Комплект-Авто» http://peugeot-pl.com.ua/

ТОВ «Дилерська компанія «Автосервіс-Альянс» http://www.bmw.poltava.ua/

Лубенський верстатобудівний завод ПАТ «Мотор Січ» http://lsz.motorsich.com/

ПрАТ «Полтавський ГЗК» https://www.ferrexpo.com/

ТОВ «Компанія «Стар Лайн» http://toyota.pl.ua/

ПрАТ «Карлівський машинобудівний завод» » https://kmzindustries.ua/

Додаткова інформація

Контактна інформація:

https://nupp.edu.ua/page/contacts.html

http://itm.nupp.edu.ua/nashi-kontakty

Посилання на сайт інституту: http://itm.nupp.edu.ua/

Посилання на сайт кафедри: https://nupp.edu.ua/page/kafedra-budivelnikh-mashin-ta-obladnannya.html

Контактна інформація

Звертайтеся за більш детальною інформацією до приймальної комісії:

 vstup@nupp.edu.ua

 +38 (0532)56-16-04

 +38 (099)057-65-17

Або у месенджерах: